*บินตรง* ทัวร์ ทวีป เอเชีย: ญี่ปุ่น (Japan) โอซาก้า เกียวโต นาโกย่า ทาคายาม่า 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน Air Asia X (XJ) - ALL ABOUT JOURNEY

*บินตรง* ทัวร์ ทวีป เอเชีย: ญี่ปุ่น (Japan) โอซาก้า เกียวโต นาโกย่า ทาคายาม่า 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน Air Asia X (XJ)

กำหนดการเดินทาง

2565

 • ต.ค.     08-12 / 15-19 / 22-26 (วันปิยมหาราช หยุด ส-จ 22-24 ต.ค.) / 29-02 พ.ย.
 • พ.ย.     05-09 / 12-16 / 19-23 (วันหยุดพิเศษประชุม APEC เฉพาะ กทม.และปริมณฑล หยุด พ-อา 16-20 พ.ย.) / 26-30

Highlight

 • เที่ยว หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่เรียกว่า “กัชโช่ สุคุริ” (Gussho Style) โดยการสร้างหลังคาเป็นสามเหลี่ยมทรงสูงกว่า 60 องศาคล้ายการพนมมือ
 • ชม ซันมาชิ ซูจิ ย่านเมืองเก่าที่ยังคงอนุรักษ์บ้านเรือนในสมัยเอโดะที่มีอายุกว่า 300 ปี
 • เที่ยว วัดคิโยมิซึ นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์และดื่มน้ำศักดิ์สิทธิ์สามสายที่เชื่อว่าเมื่อดื่มแล้วจะประสบความสำเร็จสามด้านคือ ชื่อเสียง เงินทอง และ สุขภาพ
 • ชมธรรมชาติอันงดงามของเมืองเกียวโตที่ อาราชิยาม่า
 • นั่งรถไฟสายโรแมนติค (Torocco Train) ลัดเลาะแม่น้ำโฮสุเคียว ชมธรรมชาติอันแสนงดงามของเมืองเกียวโต
 • ช้อปปิ้ง ย่านซากาเอะ / ย่านชินไซบาชิ / ดิวตี้ฟรี

กำหนดการ

 • วันที่ 1     สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)
 • วันที่ 2     สนามบินคันไซ – ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – โอบาระ ซากุระ – นาโกย่า
 • วันที่ 3     หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ – นาโกย่า – ช้อปปิ้งซาคาเอะ
 • วันที่ 4     วัดคิโยมิซึ – พิธีชงชาญี่ปุ่น – อาราชิยาม่า – รถไฟโทร็อคโค – สวนป่าไผ่  – สะพานโทเกซึเคียว – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ & DutyFree
 • วันที่ 5     สนามบินคันไซ – สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)

  30,999 - 36,999 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #IF05-JPN-KansaiAutumn-XJKIX001-53XJ-Oct-Nov-30-36-A220808

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @aajtour addline

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright All About journey © 2018. All rights reserved. Powered by WordPress
Top