*บินตรง* ทัวร์เอเชีย: ญี่ปุ่น (Japan) โอซาก้า โตเกียว 6 วัน 4 คืน โดยสายการบิน Thai Airways (TG) - ALL ABOUT JOURNEY

*บินตรง* ทัวร์เอเชีย: ญี่ปุ่น (Japan) โอซาก้า โตเกียว 6 วัน 4 คืน โดยสายการบิน Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง

2565

 • ต.ค.     18-23 (วันปิยมหาราช หยุด ส-จ 22-24 ต.ค.) / 27-01 พ.ย.
 • พ.ย.     22-27

Highlight

 • ชม สวนป่าไผ่อราชิยาม่า สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีชื่อเสียง
 • เยือน วัดคิโยมิสึ (KIYOMIZU TEMPLE) หรือวัดน้ำใส ดื่มน้ำศักดิ์สิทธิ์สามสายอันเกิดขึ้นจากธรรมชาติที่ไหลมาจากเทือกเขา
 • เที่ยว ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ (FUSHIMI INARI SHRINE) สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 711
 • เยือน หมู่บ้านชิราคาวาโกะ (SHIRAKAWA-GO) มรดกโลกทางด้านวัฒนธรรมโดยองค์การยูเนสโกเมื่อปี 1995
 • เที่ยว หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไค (OSHINO HAKKAI) หมู่บ้านเก่าแก่ในบริเวณทะเลสาบทั้ง 5 รอบภูเขาไฟฟูจิ
 • เดินทางขึ้นสู่ ภูเขาไฟฟูจิ ชั้นที่ 5 สัญลักษณ์หนึ่งของประเทศญี่ปุ่น
 • ชม พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว (EXPERIENCE EARTHQUAKE) สัมผัสกับบรรยากาศของการจำลองเหตุการณ์เรื่องราวต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเกิดแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่น
 • ชม โมมิจิ ไคโร หรือ อุโมงค์ใบเมเปิ้ล จุดชมใบไม้เปลี่ยนสี ฟูจิ ยอดฮิต
 • ทดลองผลิตกระดาษวาชิ ถ่านชาร์โคล และ บะหมี่โซบะด้วยตนเองที่ หมู่บ้านอิยาชิโน ซาโตะ (IYASHI NO SATO VILLAGE)
 • นมัสการ เจ้าแม่กวนอิมทองคำ ณ วัดอาซากุสะ (SENSOJI TEMPLE) วัดที่ได้ชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์ และได้รับความเคารพนับถือมากที่สุดแห่งหนึ่งใน กรุงโตเกียว
 • ช้อปปิ้ง ย่านชินไซบาชิ (SHINSAIBASHI) / เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ / ชินจุกุ

กำหนดการ

 • วันที่ 1     กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
 • วันที่ 2     โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า – ย่านชินไซบาชิ – เกียวโต – สวนป่าไผ่อราชิยาม่า – วัดคิโยมิสึ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ
 • วันที่ 3     หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า –  เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ
 • วันที่ 4     ปราสาทมัตสึโมโต้ – หุบเขาโครังเค – หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไค
 • วันที่ 5     ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 – ศาลเจ้าโคมิตาเกะ – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – โมมิจิ ไคโร – หมู่บ้านอิยาชิโน ซาโตะ –ย่านช้อปปิ้งชินจุกุ
 • วันที่ 6     วัดอาซากุสะ – ถนนนากามิเซะ – สวนริคุกิเอ็ง – นาริตะ – กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)

  49,999 - 52,999 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #IG14-JPN-Osaka+Tokyo-KIX01-64TG-Oct-Nov-49-52-A220809

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @aajtour addline

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright All About journey © 2018. All rights reserved. Powered by WordPress
Top