ทัวร์ ทวีปแอฟริกาตะวันออกเฉียงเหนือ: อียิปต์ Super Grand Egypt 8 วัน 6 คืน โดยสายการบิน Oman Air (WY) - ALL ABOUT JOURNEY

ทัวร์ ทวีปแอฟริกาตะวันออกเฉียงเหนือ: อียิปต์ Super Grand Egypt 8 วัน 6 คืน โดยสายการบิน Oman Air (WY)

กำหนดการเดินทาง

2566

 • ม.ค.     22-29
 • ก.พ.     19-26

Highlight

 • พักบนเรือสำราญล่องแม่น่ำไนล์ 3 คืน
 • ชม เขื่อนยักษ์อัสวาน หรือ High Dam สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1960
 • ชม มหาวิหารอาบูซิมเบล ซึ่งประกอบด้วยวิหารใหญ่ของ ฟาโรห์รามเสสที่ 2 และวิหารของ เนเฟอร์ตารี ซึ่งเป็นมเหสีที่รักของพระองค์ อันงดงามยิ่งใหญ่และมีชื่อก้องโลก
 • นั่งรถเทียมม้าไปชม วิหารเอ็ดฟู  วิหารอียิปต์โบราณที่ยังคงสภาพสมบูรณ์ที่สุด
 • ชม หุบผากษัตริย์ (Valley of the Kings) ที่ฝังพระศพของฟาโรห์ 63 พระองค์ ตั้งอยู่ที่เทือกเขาทีบัน
 • ชม มหาวิหารคาร์นัค (The Temple of Karnak) วิหารที่ใหญ่ที่สุดในโลก ตัววิหารหลังเดียวมีเนื้อที่ถึง 60 เอเคอร์ ซึ่งใหญ่พอที่จะนำโบสถ์ขนาดใหญ่ของยุโรปไปวางได้ถึง 10 หลัง
 • เยือนเมืองกีซ่า เข้าชม มหาปีรามิด หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก
 • ชม ศูนย์กลางการทำกระดาษปาปีรุส ซึ่งเป็นกระดาษชนิดแรกของโลก
 • ชม โรงงานผลิตหัวน้ำหอม PERFUME FACTORY ซึ่งสืบทอดมาตั้งแต่สมัย พระนางคลีโอพัตรา
 • เข้าชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์ อันเลื่องชื่อของโลก เป็นสถานที่ที่รวมศิลปะวัตถุโบราณมากมายที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง
 • ขึ้นชม ป้อมปราการ (Citadel) ซึ่งถูกสร้างขึ้นโดย ผู้นำซาลาดินในปี ค.ศ.1176 และเสร็จในปี ค.ศ. 1182 เพื่อใช้ในการต่อสู้ในสงครามครูเสด
 • ช้อปปิ้ง ตลาดลักซอร์ / ตลาดข่านเอลคาลีลี

กำหนดการ

 • วันที่ 1     สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินมัสกัต-สนามบินไคโร
 • วันที่ 2     ไคโร – นั่งเครื่องบินภายในไปอัสวาน –เขื่อนยักษ์อัสวาน –เสาหินโอเบลิสก์ – ล่องเรือใบโบราณเฟลุกะ
 • วันที่ 3     อบูซิมเบล – มหาวิหารอบูซิมเบล –อัสวาน –วิหารคอมออมโบ – เอ็ดฟู
 • วันที่ 4     นั่งรถเทียมม้าไปชม วิหารเอ็ดฟู – ลุกซอร์ –อิสระพักผ่อนบนเรือ
 • วันที่ 5     ชม หุบผากษัตริย์-ชม วิหารฮัคเชฟซุต-ชมอนุสาวรีย์แห่งเมมนอน-มหาวิหารคาร์นัค –วิหารลักซอร์ –ขึ้นเครื่องกลับไคโร –ไคโร
 • วันที่ 6     เมืองหลวงเมมฟิส-หมู่บ้านชาวอียิปต์ –ปิรามิด-สฟริงซ์ กีซ่า
 • วันที่ 7     พิพิธภัณฑ์แห่งชาตอียิปต์ –ป้อมปราการชิทาเดล – สุเหร่าแห่งโมฮัมหมัดอาลี – ตลาดข่านเอลคาลีลี –  สนามบินไคโร
 • วันที่ 8     มัสกัต (โอมาน) – สนามบินสุวรรณภูมิ

  59,988 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #IP03-EGY-SuperGrand- EGT_SG8D6N_WY-86WY-Jan-Feb-59-A220906

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @aajtour addline

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright All About journey © 2018. All rights reserved. Powered by WordPress
Top