*ปีใหม่**บินตรง* ทัวร์ ทวีปเอเชีย: เวียดนามเหนือ (Viet Nam) Hanoi – Sapa - Fansipan 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน Air Asia (FD) - ALL ABOUT JOURNEY

*ปีใหม่**บินตรง* ทัวร์ ทวีปเอเชีย: เวียดนามเหนือ (Viet Nam) Hanoi – Sapa – Fansipan 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน Air Asia (FD)

กำหนดการเดินทาง

2565

 • ก.ย.     09-11 / 16-18 / 23-25 / 30-02 ต.ค.
 • ต.ค.     12-14 / 14-16 / 21-23 (วันปิยมหาราช หยุด ส-จ 22-24 ต.ค.) / 28-30
 • พ.ย.     04-06 / 11-13 / 18-20 (วันหยุดพิเศษประชุม APEC เฉพาะ กทม.และปริมณฑล หยุด พ-อา 16-20 พ.ย.) / 25-27
 • ธ.ค.     04-06 / 09-11 (วันรัฐธรรมนูญ หยุด ส-จ 10-12 ธ.ค.) / 16-18 / 30-01 ม.ค.66  / 31-02 ม.ค.66 (วันปีใหม่ หยุด ส. 31 ธ.ค.- จ. 02 ม.ค. 2566)

Highlight

 • ฟรี เสื้อยืดเวียดนามท่านละ 1 ตัว
 • พักโรงแรมซาปา 1 คืน 3 ดาว / ลาวไก 1 คืน 4 ดาว
 • เมนูพิเศษ!! !ชาบูหม้อไฟปลาแซลมอน+พิเศษไวน์แดง DALAT
 • เยือน หมู่บ้านชาวเขา กั๊ต กั๊ต หรือ CAT CAT VILLAGE หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดำ ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขา และ แปลงนาข้าวแบบขั้นบันได
 • นั่ง รถรางเมืองซาปา จากสถานีซาปาสู่สถานีกระเช้า เพื่อขึ้นยอดเขาฟานซีปันระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร
 • นั่ง กระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่ ยอดเขาฟานซิปัน ยอดเขาสูงสุดแห่งเวียดนามและในภูมิภาคอินโดจีนจนได้รับการกล่าวขานว่า หลังคาแห่งอินโดจีน
 • ชม เจดีย์เฉินก๊วก เจดีย์ที่สำคัญและเก่าแก่ของชาวเวียดนาม
 • ชม ทะเลสาบตะวันตก ( WEST LAKE ) ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดของกรุงฮานอย
 • เยือน ทะเลสาบคืนดาบ ชม วัดหงอกเซิน วัดโบราณ ประกอบด้วยศาลเจ้าโบราณ และข้างๆ ศาลเจ้ามีอาคารหลังเล็กๆ ที่มีเต่าสต๊าฟขนาดใหญ่
 • ช้อปปิ้ง ตลาดก๊กเลี๊ยว (COC LEU MARKET) / ร้าน OTOP / ถนน 36 สาย

กำหนดการ

 • วันที่ 1     กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – ท่าอากาศยานนานาชาตินอยไบ เมืองฮานอย – เมืองซาปา – หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต – ถนนคนเดินซาปา
 • วันที่ 2     Moana Café – รถรางเมืองซาปา – กระเช้าขึ้นยอดเขาฟานซีปัน – เมืองลาวไก – ตลาดก๊กเลี๊ยว
 • วันที่ 3     เมืองฮานอย – ร้าน OTOP – ทะเลสาบตะวันตก – เจดีย์เฉินก๊วก – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหงอกเซิน – ถนน 36 สาย

  13,999 - 19,999 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #IG14-VNMN-HanoiSapa-HAN05-32FD-Sep-Dec-13-19-A220912

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @aajtour addline

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright All About journey © 2018. All rights reserved. Powered by WordPress
Top