*บินตรง*ทัวร์ จอร์แดน (Jordan): The Ultimate 6 วัน 3 คืน โดยสายการบิน Royal Jordanian (RJ) - ALL ABOUT JOURNEY

*บินตรง*ทัวร์ จอร์แดน (Jordan): The Ultimate 6 วัน 3 คืน โดยสายการบิน Royal Jordanian (RJ)

กำหนดการเดินทาง

2565

 • พ.ย.     10-15 / 24-29

2566

 • ม.ค.     19-24
 • ก.พ.     09-14 / 23-28
 • มี.ค.     05-10 (วันมาฆบูชา หยุด ส-จ 04-06 มี.ค.) / 16-21

Highlight

 • เยือน ยอดเขาเมาท์เนโบ MOUNT NEBO สูง 817 เมตร จากระดับน้ำทะเล เชื่อกันว่าเป็นสถานที่ฝังศพของโมเสส ผู้นำชาวยิว
 • นั่งรถกระบะเปิดหลังคารับบรรยากาศ ทะเลทรายวาดิรัม (WADI RUM) ที่ถูกกล่าวขานว่าสวยงามที่สุดของโลกแห่งหนี่ง
 • เดินเท้าเข้าสู่ถนนเข้าเมือง THE SIQ เป็นช่องทางเดินที่ขนาบสองฝั่งด้วยหน้าผากว่า 1.5 กิโลเมตรที่เกิดจากการแยกตัวของเปลือกโลกและการซัดเซาะของน้ำเมื่อหลายล้านปีก่อน
 • ลงเล่นน้ำทะเล เดดซี (DEAD SEA) และพิสูจน์ว่าลอยตัวได้จริงหรือไม่
 • ชมนครเจอราช (JERASH) หรือ เมืองพันเสา อดีต 1 ใน 10 หัวเมืองเอกตะวันออกอันยิ่งใหญ่ของอาณาจักรโรมัน ถูกสร้างในราว 200 – 100 ปีก่อนคริสตกาล
 • ชม ปราสาทแห่งเมืองอัจลุน ถูกสร้างโดยพวกนักรบมุสลิม ในปี ค.ศ. 1184 -1185
 • ช้อปปิ้ง ห้าง CITY MALL / CARREFOUR

กำหนดการ

 • วันที่ 1     กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ BKK –กรุงอัมมาน AMM ประเทศจอร์แดน
 • วันที่ 2     อัมมาน – เมืองมาดาบา –MOUNT NEBO – เดินทางสู่ทะเลทรายวาดิรัม- JEEP TOUR SAFARI
 • วันที่ 3     ทะเลทรายวาดิรัม –เมืองเพตรา-เที่ยวชมมหานครเพตรา-เดินทางสุ่เมืองเดดซี
 • วันที่ 4     ทะเลสาบเดดซี DEAD SEA – ป้อมปราการแห่งเมืองอัมมาน – โรงละครโรมันโบราณ ROMANS  THEATER
 • วันที่ 5     เมืองอัมมาน AMMAN – นครเจอราช (JERASH)  –  ป้อมอัจลุน AJLOUN – สนามบิน
 • วันที่ 6     สนามบินอัมมาน AMM – BKK สนามบินสุวรรณภูมิ

  54,988 - 55,988 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #IP03-JOR-Ultimate-63RJ-Nov-Mar-2023-54-55-A220919

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @aajtour addline

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

*บินตรง* ทัวร์ปีใหม่ เวียดนามเหนือ สงกรานต์ เวียดนามเหนือ (Viet Nam): ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน จางอาน 4 วัน 3 คืน โดย Air Asia (FD)

Code: #IK04-VNMN-Hanoi-KVN110412-43FD-Oct-Apr2023-16-21-A221005

Air Asia (FD)

16,999 - 21,999 บาท

  ช่วงเวลาเดินทาง: ต.ค. 2565 – เม.ย. 2566

Copyright All About journey © 2018. All rights reserved. Powered by WordPress
Top