*บินตรง* ทัวร์ปีใหม่ ออสเตรีย - สโลวีเนีย - โครเอเชีย - บอสเนีย & เฮอร์เซโกวีนา: 10 วัน โดย Austrian Airlines (OS) - ALL ABOUT JOURNEY

*บินตรง* ทัวร์ปีใหม่ ออสเตรีย – สโลวีเนีย – โครเอเชีย – บอสเนีย & เฮอร์เซโกวีนา: 10 วัน โดย Austrian Airlines (OS)

กำหนดการเดินทาง

2565

 • ธ.ค.     24-02 ม.ค. 66 (วันปีใหม่ หยุด ส. 31 ธ.ค.- จ. 02 ม.ค. 2566)

2566

 • ก.พ.     11-20
 • มี.ค.     18-27
 • เม.ย.    07-16 (วันสงกรานต์ หยุด พฤ-จ 13-17 เม.ย.) / 25-04 พ.ค. (วันแรงงาน หยุด ส 29 เม.ย.- จ 01 พ.ค.)
 • พ.ค.     20-29

Highlight

 • บินตรง + บินภายใน 1 เที่ยวเพื่อประหยัดเวลาเดินทาง

ออสเตรีย

 • อาหารจีน 2 มื้อ / อาหารไทย 1 มื้อ
 • เข้าชม โบสถ์ Herz Jesu Kirche ซึ่งเป็นโบสถ์ประจำเมืองกราซ (Graz) สร้างขึ้นระหว่างปี 1881-1887
 • เข้าชม ปราสาทโฮชอสเตอร์วิทซ์ (Hochosterwitz Castle) ปราสาทที่คาดว่าสร้างขึ้น 860 ปีก่อนคริสตกาล
 • ล่องเรือทะเลสาบเบลด
 • เข้าชม ถ้ำโพสทอยนา ถ้ำที่สวยที่สุดในยุโรป มีอายุเก่าแก่กว่า 2 ล้านปี มีความยาวถึง 27 กิโลเมตร โดยขบวนรถรางไฟฟ้า
 • เข้าชมความยิ่งใหญ่สวยงามของ พระราชวังฮอฟบวร์ก (Hofburg Palace) พระราชวังเดิมของราชวงศ์ฮอฟบวร์กในกรุงเวียนนายาวนานกว่า 600 ปี สร้างในศตวรรษที่ 13
 • ช้อปปิ้ง คาร์ทเนอร์สตรีท / ปานดอร์ฟเอาท์เล็ต

สโลวีเนีย

 • เที่ยวชม เมืองลุบเบลียนา เป็นเมืองหลวง

โครเอเชีย

 • อาหารจีน 1 มื้อ
 • ชมจัตุรัส  Trg Ban Jelacic Square จัตุรัสกลางเมืองซาเกรบ (Zagreb)
 • ล่องเรือข้ามทะเลสาบ Jezero Kozjak ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดใน อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่  (Plitvice National Park)
 • ชมน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในอุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ ที่มีความสูงถึง 70 เมตร
 • เข้าชม โบสถ์อนาสตาเชีย (The Cathedral of  St. Anastasia) โบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดในแคว้นดัลมัลเชีย สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 5-6 ในยุคโรมาเนสก์
 • เข้าชม พระราชวังดิโอคลีเธี่ยน (Diocletian Palace) มรดกโลกในปี ค.ศ.1979

บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา

 • ชม สะพานโบราณ หรือ สตารี มอสต์ ถูกสร้างขึ้นโดยชาวออตโตมันในช่วงศตวรรษที่ 16 มรดกโลกเมื่อปี ค.ศ. 2005
 • เข้าชม มัสยิดโกสกี้ เมห์เมด ปาซ่า (Koski Mehmed Paša Mosque) มัสยิดออตโตมันขนาดเล็กสร้างขึ้นใหม่ในปี ค.ศ. 1751
 • เข้าชม อุโมงค์สงคราม (War Tunnel) ที่ขุดขึ้นในช่วงสงครามระหว่างบอสเนียและเซอร์เบีย
 • เข้าชม สุเหร่า Gazi Husrev-Beg Mosque สุเหร่าแบบออตโตมันที่สำคัญที่สุดในเมืองซาราเยโว

กำหนดการ

 • วันที่ 1     กรุงเทพฯ – เวียนนา
 • วันที่ 2     เวียนนา – กราซ – คลาเกนฟูรท์
 • วันที่ 3     คลาเกนฟูร์ท – เบรด (สโลวีเนีย) – ล่องเรือทะเลสาบเบรด  – ถ้ำโพสทอยนา – ลุบเบลียนา
 • วันที่ 4     ลุบเบลียนา – ซาเกรบ (โครเอเชีย)
 • วันที่ 5     ซาเกรบ – พริตวิเซ่ – ซาดาร์
 • วันที่ 6     ซาดาร์ – สปริท – สตอน – ดูบลอฟนิค
 • วันที่ 7     ดูบลอฟนิค – โมสตาร์ (บอสเนีย & เฮอร์เซโกวีนา) – ซาราเยโว
 • วันที่ 8     ซาราเยโว – เวียนนา
 • วันที่ 9     เวียนนา – พระราชวังฮอฟบวร์ก – ช้อปปิ้งเอาท์เลต – กรุงเทพฯ
 • วันที่ 10    กรุงเทพฯ

  115,900 - 119,900 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #IH14-AUT+SVN+HRV+BIH-10OS-Dec-May2023-115-119-A221008

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @aajtour addline

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright All About journey © 2018. All rights reserved. Powered by WordPress
Top