*บินตรง* ทัวร์ปีใหม่ อิหร่าน (Iran): ดินแดนเปอร์เซีย 8 วัน 6 คืน โดย Mahan Air (W5) - ALL ABOUT JOURNEY

*บินตรง* ทัวร์ปีใหม่ อิหร่าน (Iran): ดินแดนเปอร์เซีย 8 วัน 6 คืน โดย Mahan Air (W5)

กำหนดการเดินทาง

2565

 • ธ.ค.     28-04 ม.ค. 66 (วันปีใหม่ หยุด ส. 31 ธ.ค.- จ. 02 ม.ค. 2566)

2566

 • ม.ค.     25-01 ก.พ.
 • ก.พ.     10-17
 • มี.ค.     17-24
 • เม.ย.    07-14 / 12-19 (วันสงกรานต์ หยุด พฤ-จ 13-17 เม.ย.) / 28-05 พ.ค. (วันแรงงาน หยุด ส 29 เม.ย.- จ 01 พ.ค.)

Highlight

 • บิน ตรง + บินภายใน 1 เที่ยวเพื่อประหยัดเวลาเดินทาง
 • อาหารจีน 2 มื้อ
 • เข้าชม พระราชวัง Sa’ad Abad Palace พระราชวังฤดูร้อนเก่าแก่ของพระราชวงศ์กาจาร์ (Qajar Dynasty)
 • เข้าชม พิพิธภัณฑ์แห่งชาติอิหร่าน (National Museum of Iran) ซึ่งเปิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2480
 • เข้าชม พระราชวังโกเลสตาน (Golestan Palace) หรือพระราชวังแห่งดอกไม้ (Palace of Flowers) เป็นผลงานสถาปัตยกรรมที่งดงามมากที่สุดแห่งหนึ่งในช่วงยุคราชวงศ์กาจาร์
 • เข้าชม สุเหร่าสีชมพู หรือ The Nasir al-Mulk Mosque มัสยิดที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของอิหร่าน
 • เข้าชม เปอร์เซโพลิส เมืองโบราณของชาวเปอร์เซีย สร้างขึ้นช่วงก่อนคริสต์ศักราช 522-486 ปี มรดกโลกเมื่อปี ค.ศ. 1979
 • เข้าชม วิหารของลัทธิบูชาไฟ (Fire Temple) ของศาสนาโซโรแอสเตอร์ ในวิหารจะมีกระถางไฟที่ติดลุกโชนอยู่ตลอดเวลา
 • เข้าชม ปราสาทนารินจ์ (Narinj Castle) ถูกสร้างขึ้นประมาณ 2,000 ปี
 • เข้าชม วิหารแวงค์ (Vank Church) โบสถ์ของชาวอาร์เมเนียนที่นับถือศาสนาคริสต์ ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1655
 • เข้าชม พระราชวังเชเฮล โชตุน (Chehel Sotun Palace) หรือ วัง 40 เสา ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1614
 • เข้าชม พระราชวังอาลี คาปู (Ali Qapu Palace) ซึ่งถูกสร้างขึ้นในสมัยของกษัตริย์ ชาห์ อับบาสที่ 1
 • ชม มัสยิดอิหม่าม (Imam Mosque) ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1612
 • เที่ยวชม หมู่บ้านแอบยาเนห์ (Abyaneh Village) ซึ่งยังคงสภาพเดิมที่เคยเป็นมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 16-18
 • ช้อปปิ้ง ตลาดวากิลบาซาร์ (Vakil Bazaar) / ตลาดบาร์ซาร์ บริเวณอิหม่ามสแควร์

กำหนดการ

 • วันที่ 1     กรุงเทพฯ –  เตหะราน
 • วันที่ 2     เตหะราน – พระราชวัง Saad Abad – พระราชวังโกเลสตาน – พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ – สะพานทาเบียต
 • วันที่ 3     เตหะราน – บินภายในสู่ชิราซ – สุเหร่าสีชมพู – สวนนาเรนเจสตาน – สุสานฮาเฟซ – ป้อมคาริม ข่าน
 • วันที่ 4     ชิราซ – เปอร์เซโพลิส  – พาร์ซากาด – สุสานกษัตริย์ไซรัสมหาราช – ยาซ์ด
 • วันที่ 5     ยาซ์ด – เมย์บอด  – อิสฟาฮาน
 • วันที่ 6     อิสฟาฮาน
 • วันที่ 7     อิสฟาฮาน – แอบยาเนห์ – คาชาน – เตหะราน – กรุงเทพฯ
 • วันที่ 8     กรุงเทพฯ

  65,900 - 69,900 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #IH14-IRN-86W5-Dec-Apr2023-65-69-A221008

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @aajtour addline

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

ทัวร์สงกรานต์ ยุโรปตะวันออก: เยอรมนี + ออสเตรีย + สาธารณรัฐเช็ก + สโลวัค + ฮังการี Enchanting Route 9 วัน 6 คืน โดย Emirates (EK)

Code: #IK04-EEU-DEU+CZE+AUT+SVK+HUN-KER020911-96EK-Mar-May2023-86-98-A230302

Emirates Airlines (EK)

86,999 - 98,999 บาท

  ช่วงเวลาเดินทาง: มี.ค.- พ.ค. 2566

Copyright All About journey © 2018. All rights reserved. Powered by WordPress
Top