*บินตรง* ทัวร์ มองโกเลีย (Mongolia): แกรนด์มองโกเลีย เยือนดินแดนเจงกีสข่าน 8 วัน โดย Mongolian Airlines (OM) - ALL ABOUT JOURNEY

*บินตรง* ทัวร์ มองโกเลีย (Mongolia): แกรนด์มองโกเลีย เยือนดินแดนเจงกีสข่าน 8 วัน โดย Mongolian Airlines (OM)

กำหนดการเดินทาง

2565

 • ธ.ค.     17-24

2566

 • ม.ค.     07-14 / 28-04 ก.พ.
 • ก.พ.     11-18 / 28-25
 • มี.ค.     11-18

Highlight

 • ค้างคืนในที่พักแบบกระโจม (เกอร์) Terelj Star Resort Hotel มีห้องน้ำในตัวทุกห้อง
 • อาหารจีน 1 มื้อ
 • ชม อนุสาวรีย์เจงกีสข่าน อนุสาวรีย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก (The World Largest Chinggis Khan Statue) สูงกว่า 40 เมตร พื้นที่กว่า 520 เอเคอร์
 • สัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวนอร์มาดิก (Normadic Family) ชนเผ่าพื้นเมืองที่อาศัยอยู่ในอุทยานแห่งชาติเทอเรลจ์
 • ชม เกอร์ (กระโจมที่อยู่ด้วยกันทั้งครอบครัว) ของชาวพื้นเมืองนอร์มาดิก และชมการต้อนรับแขกพร้อมเครื่องดื่มประจำถิ่นให้ท่านได้ลิ้มลอง
 • เข้าชม อารามที่ใช้เป็นสถานที่ในการทำสมาธิ (Meditation Monastery)
 • สัมผัสประสบการณ์นั่งเลื่อนลากโดยสุนัข ในอุทยานแห่งชาติเทอเรลจ์ พร้อมชมและเก็บภาพความสวยงามของธรรมชาติพิสุทธิ์ แห่งมองโกเลีย
 • เข้าชม พิพิธภัณฑ์แห่งชาติมองโกเลีย (National Museum) จัดแสดงประวัติความเป็นมาของชาวมองโกเลียตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
 • เข้าชม วัดกานดาน หรือ อารามกานดาน (Gandan Monastery) ศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธในประเทศมองโกเลีย
 • ชม พระราชวังฤดูหนาวของข่านบอจด์ (Winter palace) ข่านองค์สุดท้ายแห่งมองโกเลีย และยังเป็นพระราชวังแห่งสุดท้ายที่ยังคงหลงเหลือให้ได้ชมในมองโกเลีย สร้างขึ้นในปี 1893 – 1903
 • เที่ยวชม อุทยานแห่งชาติคุสเตน นุรูรู (Hustain Nuruu Protected Reserve Park) และส่องไฟหาสัตว์ป่า
 • เข้าชม วัดลามะเฉาจิง (Choi Jin Lama Temple Museum) วัดลามะเล็กๆ ที่ซ่อนตัวอยู่ ท่ามกลางตึกสูงกลางกรุงอูลันบาตาร์ ก่อสร้างในปี ค.ศ. 1904
 • เข้าชม พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ (Central Museum of Mongolian Dinosaurs) ชมโครงกระดูกไดโนเสาร์ หลากหลายสายพันธุ์ที่ได้ถูกค้นพบครั้งแรกในปี ค.ศ. 1920
 • ช้อปปิ้ง ตลาดสินค้าพื้นเมือง / แคชเมียร์ เอาท์เลต

กำหนดการ

 • วันที่ 1     กรุงเทพฯ – อูลันบาตาร์
 • วันที่ 2     อูลันบาตาร์ – อนุสาวรีย์เจงกิสข่าน – อุทยานแห่งชาติกอร์ไค เทอเรลจ์ – ชนเผ่าพื้นเมืองนอร์มาดิก
 • วันที่ 3     อุทยานแห่งชาติกอร์ไค เทอเรลจ์ – หินเต่า – อารามอาร์ยาบาล – นั่งสุนัขลากเลื่อน
 • วันที่ 4     อูลันบาตาร์ – พิพิธภัณฑ์มองโกเลีย – อารามกานดาน – พระราชวังฤดูหนาว
 • วันที่ 5     อูลันบาร์ตาร์ – สกีรีสอร์ท (กิจกรรมในสกีรีสอร์ท)
 • วันที่ 6     อุทยานแห่งชาติ คุสเตนนุรูรู
 • วันที่ 7     อุทยานแห่งชาติ คุสเตนนุรูรู – อูลันบาตาร์
 • วันที่ 8     อูลันบาตาร์ – กรุงเทพมหานคร

  65,000 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #IH14-MNG-Grand-8OM-Dec-Mar2023-65-A221008

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @aajtour addline

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright All About journey © 2018. All rights reserved. Powered by WordPress
Top