*บินตรง* ทัวร์ ไต้หวัน (Taiwan): มหัศจรรย์ไต้หวัน 4 วัน 3 คืน โดย VietJet Air (VZ) - ALL ABOUT JOURNEY

*บินตรง* ทัวร์ ไต้หวัน (Taiwan): มหัศจรรย์ไต้หวัน 4 วัน 3 คืน โดย VietJet Air (VZ)

กำหนดการเดินทาง

2565

 • พ.ย.     17-20 / 18-21 / 19-22 / 20-23 (วันหยุดพิเศษประชุม APEC เฉพาะ กทม.และปริมณฑล หยุด พ-อา 16-20 พ.ย.) / 24-27 / 25-28 / 26-29 / 27-30
 • ธ.ค.     01-04 / 02-05 / 03-06 / 04-07 / 05-08 (วันพ่อแห่งชาติ หยุด ส-จ 03-05 ธ.ค.) / 08-11 / 10-13 / 11-14 (วันรัฐธรรมนูญ หยุด ส-จ 10-12 ธ.ค.) / 15-18 / 16-19 / 17-20 / 18-21 / 22-25 / 24-27 / 25-28 / 26-29 / 27-30

2566

 • ม.ค.     06-09 / 07-10 / 08-11 / 12-15 / 13-16 / 14-17 / 15-18 / 19-22 / 20-23 / 21-24 / 22-25 / 26-29 / 27-30 / 28-31 / 29-01 ก.พ.
 • ก.พ.     04-07 / 05-08 / 09-12 / 10-13 / 11-14 / 12-15 / 16-19 / 18-21 / 19-22 / 23-26 / 24-27 / 25-28 / 26-01 มี.ค.
 • มี.ค.     02-05 / 03-06 / 04-07 / 05-08 (วันมาฆบูชา หยุด ส-จ 04-06 มี.ค.) / 09-12 / 10-13 / 11-14 / 12-15 / 16-19 / 17-20 / 18-21 / 19-22

Highlight

 • พิเศษ!! เมนูเสี่ยวหลงเปา
 • เยือน ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น (Jiufen Old Street) หมู่บ้านโบราณบนไหล่เขาซึ่งในอดีตเคยเป็นแหล่งขุดทองชื่อดังของไต้หวัน
 • เที่ยว เส้นทางรถไฟสายเก่าสายผิงซี เปิดให้บริการตั้งแต่ยุคที่ประเทศญี่ปุ่นเข้ามาปกครองช่วงปี 1921
 • ปล่อยโคมลอยกระดาษ (รวมค่าโคมกระดาษ 1 โคม ต่อ 4 ท่าน)
 • ชม อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว YEHLIU GEO PARK อุทยานทางธรณี โดดเด่นด้วยหินแปลกตารูปร่างต่างๆ ซึ่งเกิดจากการกัดเซาะของน้ำทะเลและลมทะเล
 • ชิมชาอู่หลง และ ชมการสาธิตการชงชาแบบต่างๆ
 • ล่องเรือชมความงามของ ทะเลสาบสุริยันจันทรา (SUN MOON LAKE) แหล่งน้ำจืดใหญ่ที่สุดบนเกาะไต้หวัน
 • สักการะอัฐิของ พระถังซำจั๋ง ณ วัดพระถังซำจั๋ง หรือ วัดเสวียนกวง ตั้งอยู่บนเนินเขาริมทะเลสาบสุริยันจันทรา
 • สักการะ เทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ หรือ วัดกวนอู วัดแห่งนี้เป็นวัดใหม่ที่ทางการญี่ปุ่นสร้างขึ้นหลังจากทำการสร้างเขื่อนทำให้วัดเก่า 2 วัดจมอยู่ไต้เขื่อน
 • เยือน หมู่บ้านสายรุ้ง ชมการเพ้นท์ลวดลายต่างๆด้วยสีสันสดใสตามผนังและกำแพง
 • เที่ยว อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค (Chiang Kai Shek Memorial Hall) ชมพิธีการเปลี่ยนเวรยามของทหารรักษาการ
 • ชม วัดหลงซาน (Longshan Temple) หนึ่งในวัดที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองไทเป
 • ช้อปปิ้ง ตลาดอี๋จง ไนท์มาร์เก็ต / ร้านขนมพายสับปะรด / ศูนย์เครื่องสำอาง / ซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต

กำหนดการ

 • วันที่ 1     สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน • ไทเป •  ปล่อยโคมเส้นทางรถไฟสายเก่าสายผิงซี
 • วันที่ 2     ไทเป • อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว • เมืองหนานโถว • ร้านชา • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา • วัดพระถังซำจั๋ง • วัดเหวินหวู่ • ตลาดอี้จง ไนท์มาเก็ต
 • วันที่ 3     เมืองไถจง • หมู่บ้านสายรุ้ง • เมืองไทเป • ร้านพายสับปะรด • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • วัดหลงซาน • ศูนย์เครื่องสำอาง • ตลาดซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต
 • วันที่ 4     ไทเป • ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังสีแดง • ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น89) • ถนนหย่งคัง • สนามบินเถาหยวน • สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

  14,999 - 25,999 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #IB06-TWN-TPE61-43VZ-Nov-Mar2023-14-25-A221013

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @aajtour addline

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright All About journey © 2018. All rights reserved. Powered by WordPress
Top