*บินตรง* ทัวร์ ไต้หวัน (Taiwan): มหัศจรรย์ไต้หวัน ไทเป 5 วัน 4 คืน โดย VietJet Air (VZ) - ALL ABOUT JOURNEY

*บินตรง* ทัวร์ ไต้หวัน (Taiwan): มหัศจรรย์ไต้หวัน ไทเป 5 วัน 4 คืน โดย VietJet Air (VZ)

กำหนดการเดินทาง

2565

 • พ.ย.     17-21 / 18-22
 • ธ.ค.     02-06 / 03-07 (วันพ่อแห่งชาติ หยุด ส-จ 03-05 ธ.ค.) / 08-12 / 09-13 (วันรัฐธรรมนูญ หยุด ส-จ 10-12 ธ.ค.) / 15-19 / 16-20 / 22-26 / 23-27 / 25-29 / 26-30

2566

 • ม.ค.     05-09 / 06-10 / 19-23 / 20-24 / 26-30 / 27-31
 • ก.พ.     02-06 / 10-14 / 16-20 / 17-21 / 26-02 มี.ค. / 27-03 มี.ค.
 • มี.ค.     02-06 / 03-07 (วันมาฆบูชา หยุด ส-จ 04-06 มี.ค.) / 09-13 / 10-14 / 16-20 / 17-21

Highlight

 • พิเศษ!! เมนูปลาประธานาธิบดี
 • เที่ยว เส้นทางรถไฟสายเก่าสายผิงซี เปิดให้บริการตั้งแต่ยุคที่ประเทศญี่ปุ่นเข้ามาปกครองช่วงปี 1921
 • ปล่อยโคมลอยกระดาษ (รวมค่าโคมกระดาษ 1 โคม ต่อ 4 ท่าน)
 • เยือน ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น (Jiufen Old Street) หมู่บ้านโบราณบนไหล่เขาซึ่งในอดีตเคยเป็นแหล่งขุดทองชื่อดังของไต้หวัน
 • ชม อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว YEHLIU GEO PARK อุทยานทางธรณี โดดเด่นด้วยหินแปลกตารูปร่างต่างๆ ซึ่งเกิดจากการกัดเซาะของน้ำทะเลและลมทะเล
 • ล่องเรือชมความงามของ ทะเลสาบสุริยันจันทรา (SUN MOON LAKE) แหล่งน้ำจืดใหญ่ที่สุดบนเกาะไต้หวัน
 • สักการะอัฐิของ พระถังซำจั๋ง ณ วัดพระถังซำจั๋ง หรือ วัดเสวียนกวง ตั้งอยู่บนเนินเขาริมทะเลสาบสุริยันจันทรา
 • สักการะ เทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ หรือ วัดกวนอู วัดแห่งนี้เป็นวัดใหม่ที่ทางการญี่ปุ่นสร้างขึ้นหลังจากทำการสร้างเขื่อนทำให้วัดเก่า 2 วัดจมอยู่ไต้เขื่อน
 • ขึ้นชม เขาอุทยานอาลีซาน อุทยานที่มีความสวยงามและมีชื่อเสียงที่สุดในเกาะไต้หวัน
 • สักการะเจ้าพ่อเสือ ณ ศาลเจ้าพ่อเสือกลางอุทยานอาลีซาน + นั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน
 • เยือน หมู่บ้านสายรุ้ง ชมการเพ้นท์ลวดลายต่างๆด้วยสีสันสดใสตามผนังและกำแพง
 • เที่ยว อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค (Chiang Kai Shek Memorial Hall) ชมพิธีการเปลี่ยนเวรยามของทหารรักษาการ
 • ชม วัดหลงซาน (Longshan Temple) หนึ่งในวัดที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองไทเป
 • ช้อปปิ้ง ตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวัน ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต / ตลาดซีเหมินติง

กำหนดการ

 • วันที่ 1     สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • เถาหยวน ประเทศไต้หวัน • ไทเป •  ปล่อยโคมเส้นทางรถไฟสายเก่าสายผิงซี • ถนนโบราณจิ๋วเฟิ่น • แช่น้ำแร่
 • วันที่ 2     อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว • เมืองหนานโถว • ร้านชา • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา • วัดพระถังซำจั๋ง • วัดเหวินหวู่ • เมืองเจียอี้
 • วันที่ 3     นั่งรถไฟอาลีซาน • เมืองไถจง • Miyahara Ice Cream • ตลาดฟ่งเจี๋ย
 • วันที่ 4     หมู่บ้านสายรุ้ง • ไทเป • ร้านพายสัปปะรด • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • วัดหลงซาน • ตลาดซีเหมินติง
 • วันที่ 5     ศูนย์ Germanium และ ปะการังแดง • ตึกไทเป 101 • สนามบินเถาหยวน •  สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

  19,999 - 26,999 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #IB06-TWN-TPE62-54VZ-Nov-Mar2023-16-26-A221013

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @aajtour addline

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

ทัวร์สงกรานต์ เยอรมนี + เนเธอร์แลนด์ + เบลเยี่ยม + ฝรั่งเศส: เทศกาลดอกไม้เคอร์เคนฮอฟ 10 วัน โดย Oman Air (WY)

Code: #IH14-DEU+NLD+BEL+FRA-Kurkenhof-10WY-Mar-May-109-113-A221110

Oman Air (WY)

109,900 - 113,900 บาท

  ช่วงเวลาเดินทาง: มี.ค. – เม.ย. 2566

*บินตรง* ทัวร์ปีใหม่ สวิตเซอร์แลนด์ (Switzerland): อันซีน สวิตเซอร์แลนด์ 10 วัน 8 คืน โดยสายการบิน Swiss International Air Lines (LX)

Code: #IH14-CHE-Unseen-108LX-Dec-Apr2023-129-134-A220919

Swiss Air (LX)

129,900 - 134,900 บาท

  ช่วงเวลาเดินทาง: ธ.ค. 2565 – เม.ย. 2566

Copyright All About journey © 2018. All rights reserved. Powered by WordPress
Top