*บินตรง* ทัวร์สงกรานต์ เวียดนามกลาง (Viet Nam): วิลิศมาหรา เว้ ดานัง ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน โดย Bangkok Airways (PG) - ALL ABOUT JOURNEY

*บินตรง* ทัวร์สงกรานต์ เวียดนามกลาง (Viet Nam): วิลิศมาหรา เว้ ดานัง ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน โดย Bangkok Airways (PG)

กำหนดการเดินทาง

2566

 • ม.ค.     04-07 / 05-08 / 06-09 / 07-10 / 08-11 / 09-12 / 10-13 / 11-14 / 12-15 / 15-18 / 17-20 / 31-03 ก.พ.
 • ก.พ.     01-04 / 05-08 / 07-10 / 08-11 / 12-15 / 14-17 / 15-18 / 20-23 / 21-24 / 22-25 / 25-28 / 26-01 มี.ค. / 28-03 มี.ค.
 • มี.ค.     01-04 / 05-08 (วันมาฆบูชา หยุด ส-จ 04-06 มี.ค.) / 07-10 / 08-11 / 11-14 / 12-15 / 14-17 / 15-18 / 19-22 / 21-24 / 22-25 / 26-29 / 28-31 / 29-01 / 31-03 เม.ย.
 • เม.ย.    01-04 / 04-07 / 05-08 (วันจักรี หยุด พฤ 06 เม.ย.) / 07-10 / 08-11 / 11-14 / 12-15 / 13-16 (วันสงกรานต์ หยุด พฤ-จ 13-17 เม.ย.) / 18-21 / 19-22 / 20-23 / 22-25 / 25-28 / 26-29

Highlight

 • เยือน วัดเทียนมู่ ชมเจดีย์ทรงแปดเหลี่ยม 7 ชั้น แต่ละชั้นหมายถึงชาติภพต่างๆ ของพระพุทธเจ้า มีรูปปั้นเทพเจ้า 6 องค์คอยปกป้องเจดีย์แห่งนี้
 • ล่องเรือมังกรชม แม่น้ำหอม พร้อมชมการแสดงดนตรีพื้นบ้าน และ นักร้องชาวเวียดนามที่จะมาขับกล่อมบทเพลงให้ท่านได้สนุกสนาน
 • นั่ง รถสามล้อซิโคล่ (CYCLO) ชมบรรยากาศโดยรอบ พระราชวังเว้ ที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้ายาลอง
 • ขึ้น กระเช้าลอยฟ้า สูงถึง 5,801 จากระดับน้ำทะเล เพื่อเดินทางขึ้นไปยังยอดเขาบานาฮิลล์ แหล่งท่องเที่ยวตากอากาศมาตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่ 1
 • ขึ้น รถรางสายใหม่ เพื่อไปชม MOON KINGDOM แลนด์มาร์คใหม่ของบาน่าฮิลล์
 • เที่ยว สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค
 • ชม LE JARDIN D’AMOUR สวนดอกไม้สไตล์ฝรั่งเศส ที่มีดอกไม้หลากหลายพันธุ์ถูกจัดเป็นสัดส่วนอย่างสวยงาม
 • ชม สะพานสีทอง หรือ GOLDEN BRIDGE แหล่งท่องเที่ยวใหม่ล่าสุดซึ่งอยู่บนเขาบาน่าฮิลส์
 • นั่งรถรางโบราณขึ้นเขาเพื่อเข้าชม อุโมงค์เก็บไวน์ บนยอดเขาบานาฮิลล์
 • ล่องเรือกระด้ง วัฒนธรรมอันสวยงามของชาวท้องถิ่น การขับร้องพลงพื้นเมือง และ นำไม้พายเรือมาเคาะเพื่อประกอบเป็นจังหวะดนตรี
 • ชม สะพานแห่งความรักดานัง ที่นิยมของคู่รักมาซื้อกุญแจคล้องสะพาน
 • เที่ยว วัดหลินอึ๋ง นมัสการเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋งแกะสลักด้วยหินอ่อนยืนโดดเด่นสูงที่สุดในเวียดนาม
 • ชม โบสถ์คริสต์สีชมพู (DANANG CATHEDRAL) ตั้งอยู่บนถนน TRAN PHU ใจกลางเมืองดานัง
 • ช้อปปิ้ง ตลาดดงบา / ร้านไม้ไผ่ / หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน / ตลาดฮาน

กำหนดการ

 • วันที่ 1     กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – เมืองเว้ – วัดเทียนมู่ – ตลาดดงบา – ล่องเรือมังกรชมดนตรีเว้
 • วันที่ 2     นั่งรถสามล้อซิโคล่ชมพระราชวังเว้ – ร้านไม้ไผ่  – ขึ้นกระเช้าบาน่าฮิลล์ – สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค – สวนดอกไม้ฝรั่งเศส
 • วันที่ 3     สะพานมือสีทอง – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน  – ล่องเรือกระด้ง – เมืองโบราณฮอยอัน – สะพานมังกร – สะพานแห่งความรัก
 • วันที่ 4     วัดหลินอึ๋ง – โบสถ์สีชมพู – ตลาดฮาน – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

  14,999 - 21,999 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #IG14-VNMM-HueDanangHoiAn-DAD20-43PG-Jan-Apr-14-21-A221017

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @aajtour addline

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright All About journey © 2018. All rights reserved. Powered by WordPress
Top