*บินตรง* ทัวร์ปีใหม่ จอร์เจีย ทัวร์สงกรานต์ จอร์เจีย (Georgia): อนานูรี ทบิลิซี คาซเบกิ 5 วัน 3 คืน โดย Air Asia X (XJ) - ALL ABOUT JOURNEY

*บินตรง* ทัวร์ปีใหม่ จอร์เจีย ทัวร์สงกรานต์ จอร์เจีย (Georgia): อนานูรี ทบิลิซี คาซเบกิ 5 วัน 3 คืน โดย Air Asia X (XJ)

กำหนดการเดินทาง

2565

 • พ.ย.     22-26 / 29-03 ธ.ค. (วันพ่อแห่งชาติ หยุด ส-จ 03-05 ธ.ค.)
 • ธ.ค.     06-10 (วันรัฐธรรมนูญ หยุด ส-จ 10-12 ธ.ค.) / 13-17 / 20-24 / 27-31 (วันปีใหม่ หยุด ส. 31 ธ.ค.- จ. 02 ม.ค. 2566)

2566

 • ม.ค.     03-07 / 10-14 / 17-21 / 24-28 / 31-04 ก.พ.
 • ก.พ.     07-11 / 14-18 / 21-25 / 28-04 มี.ค.
 • มี.ค.     07-11 / 14-18 / 21-25 / 28-01 เม.ย.
 • เม.ย.    04-08 (วันจักรี หยุด พฤ 06 เม.ย.) / 11-15 (วันสงกรานต์ หยุด พฤ-จ 13-17 เม.ย.) / 18-22 / 25-29
 • พ.ค.    02-06 / 09-13 / 16-20 / 23-27 / 30-03 มิ.ย.
 • มิ.ย.     06-10 / 13-17 / 20-24 / 27-01 ก.ค.
 • ก.ค.     04-08 / 11-15 / 18-22 / 25-29 (วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 หยุด ศ-อา 28-30 ก.ค.)
 • ส.ค.     01-05 (วันอาสาฬหบูชา+เข้าพรรษา หยุด อ-พ 01-02 ส.ค.) / 08-12 (วันแม่แห่งชาติ หยุด ส-อา 12-13 ส.ค.) / 15-19 / 22-26 / 29-02 ก.ย.
 • ก.ย.     05-09 / 12-16 / 19-23 / 26-30

Highlight

 • อาหารไทย 1 มื้อ / อาหารเย็น ณ ภัตตาคารพร้อมชมโชว์พื้นเมือง
 • ชม ป้อมอันนานูรี (Ananuri Fortress) ริมแม่น้ำอรักวี ถูกสร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่16-17
 • ชม อนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย (Russia–Georgia Friendship Monument) สร้างขึ้นในปี 1983 เพื่อเฉลิมฉลองครอบรอบ 200 ปี ความสัมพันธ์ระหว่างสหภาพโซเวียตและจอร์เจีย
 • ขึ้นรถ 4WD ชมความสวยงามของ โบสถ์เกอร์เกตี้ (Gergeti Trinity Church) หรือเรียกว่าโบสถ์สมินดา ซาเมบา (Tsminda Sameba) สร้างด้วยหินแกรนิตขนาดใหญ่ในศตวรรษที่ 14
 • ขึ้นกระเช้าชม ป้อมนาริกาลา (Narikala Fortress) สร้างขึ้นตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 4
 • ชม วิหารจวารี (Jvari Monastery) โบสถ์แห่งไม้กางเขนอันศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาคริสต์นิกายออร์โธดอก สร้างขึ้นเมื่อคริสตวรรษที่ 6
 • ลองลิ้มชิมรสไวน์ในแบบจอร์เจียที่ Chateau Mukhrani
 • ชม The Chronicle of Georgia อนุสรณ์สถานที่มีการบันทึกเรื่องราวต่างๆ ในหน้าประวัติศาสตร์ของประเทศจอร์เจียเอาไว้บนเสาขนาดใหญ่จำนวนถึง 16 ต้น

กำหนดการ

 • วันที่ 1     สนามบินสุวรรณภูมิ
 • วันที่ 2     ทบิลิซี–ป้อมอันนานูรี–อ่างเก็บน้ำชินวารี–กูดาอูรี–อนุสรณ์สถานรัสเซีย จอร์เจีย–คาซเบกี้
 • วันที่ 3     คาซเบกี้–ทบิลีซี–ขึ้นกระเช้าชมป้อมนาริกาลา–วิหารศักดิ์สิทธิ์ทบิลิซี
 • วันที่ 4     ทบิลิซี–วิหารจวารี–ไวน์เทสติ้ง (Chateau Mukhrani)–โบสถ์เมเคตี–โครนิเคิล ออฟ จอร์เจีย-สะพานสันติภาพ
 • วันที่ 5     ทบิลีซี–กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

  49,999 - 59,999 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #IK04-GEO-KGG120511-53XJ-Nov-Sep-49-59-A221102

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @aajtour addline

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright All About journey © 2018. All rights reserved. Powered by WordPress
Top