*บินตรง* ทัวร์สงกรานต์ ออสเตรีย + เชค + เยอรมนี + สวิตเซอร์แลนด์: 10 วัน 8 คืน โดย Austrian Airlines (OS) + Swiss International Air Lines (LX) - ALL ABOUT JOURNEY

*บินตรง* ทัวร์สงกรานต์ ออสเตรีย + เชค + เยอรมนี + สวิตเซอร์แลนด์: 10 วัน 8 คืน โดย Austrian Airlines (OS) + Swiss International Air Lines (LX)

กำหนดการเดินทาง

2566

 • มี.ค.     18-27
 • เม.ย.    08-17 (วันสงกรานต์ หยุด พฤ-จ 13-17 เม.ย.)

Highlight

ออสเตรีย

 • อาหารจีน 2 มื้อ
 • เข้าชม พระราชวังเชินบรุนน์ (Schönbrunn Palace) พระราชวังฤดูร้อนแห่งราชวงศ์ฮับสเบิร์ก
 • ชม Stephansplatz จัตุรัสที่มีชื่อเสียงที่สุดในกรุงเวียนนา
 • เข้าชม มหาวิหารเซ็นต์สตีเฟน มหาวิหารในสถาปัตยกรรมสไตล์โกธิคอันเก่าแก่
 • ชม จตุรัสกลางเฮาพท์พลัทซ์ (Haupt Platz Square) สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1513
 • เที่ยว เมืองฮอล์สตรัท (Hallstatt) เมืองมรดกโลกเก่าแก่อายุกว่า 4,000 ปี
 • ช้อปปิ้ง คาร์ทเนอร์สตรีท / ปานดอร์ฟเอาท์เล็ต

เชค

 • อาหารไทย 1 มื้อ
 • เข้าชม The Ossuary of St. James’s Church โบสถ์ที่เคยเป็นสุสานและที่เก็บกระดูกที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของยุโรป
 • เข้าชม ปราสาทแห่งกรุงปราก (Prague Castle) ปราสาทที่ใหญ่ที่สุดในสาธารณรัฐเช็ก สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 885
 • เข้าชมโบสถ์เซนต์ไวตัส (Saint Vitus Cathedral) เคยใช้เป็นที่พำนักของช่างฝีมือในยุคสมัยก่อน
 • ชม สะพานชาลส์ (Charles Bridge) สัญลักษณ์ของเมืองปราก สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 14
 • เข้าชม ปราสาทครุมลอฟ อายุกว่า 700 ปี
 • เข้าชม โบสถ์เซนต์วีตุส (Church of St Vitus) สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 15

เยอรมนี

 • ขึ้นกระเช้าสู่ เทือกเขาซุกสปิตเซ่ (Zugspitzplatt) ยอดเขาที่สูงที่สุดของเทือกเขาแอลป์ในประเทศเยอรมนี
 • เข้าชม ปราสาทนอยส์ชวานสไตน์ (Neuschwanstein Castle) สร้างในคริสต์ศตวรรษที่ 18–19 ในรัชสมัยของพระเจ้าลุดวิกที่ 2
 • เข้าชม วิหารเซนต์ลอเรนซ์ (St’ Lorenz Basilica) อารามสงฆ์เดิมแห่งนิกายโรมันคาธอลิค สร้างขึ้นช่วงศตวรรษที่ 13
 • เข้าชม วิหารคอนสแตนซ์ (Konstanz Minster)

สวิตเซอร์แลนด์

 • ชม Munsterbrucke สะพานข้ามแม่น้ำลิมมัต และเป็นจุดถ่ายทำภาพยนตร์ Crash Landing on You
 • ช้อปปิ้ง Linderhof Strasse / Lindt Home of Chocolate

กำหนดการ

 • วันที่ 1     กรุงเทพมหานคร – เวียนนา
 • วันที่ 2     เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – ช้อปปิ้งเอาท์เลต – เบอร์โน
 • วันที่ 3     เบอร์โน – ปราก
 • วันที่ 4     ปราก – เชสกี้คลุมลอฟ
 • วันที่ 5     เชสกี้คลุมลอฟ – ลินซ์ – ฮอลสตรัทท์ – ซาลบวร์ก
 • วันที่ 6     ซาลบวร์ก – อินช์บรูค – เคเบิ้ลคาร์ขึ้นเขานอร์ธเคทเทอ – เคเบิ้ลคาร์เขาซุกสปิกเซ่
 • วันที่ 7     ฟุซเซน – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – เคมพ์เทิน
 • วันที่ 8     เคมพ์เทิน – ลินเดา – เกาะไมเนา – คอนสแตนซ์
 • วันที่ 9     ซูริค – กรุงเทพมหานคร
 • วันที่ 10    กรุงเทพมหานคร

  108,800 - 113,800 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #IH14-AUT+CZE+DEU+CHE-108OS+LX-Mar-Apr 2023-108-113-A221109

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @aajtour addline

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

*บินตรง* ทัวร์สงกรานต์ ออสเตรีย + เชค + เยอรมนี + สวิตเซอร์แลนด์: 10 วัน 8 คืน โดย Austrian Airlines (OS) + Swiss International Air Lines (LX)

Code: #IH14-AUT+CZE+DEU+CHE-108OS+LX-Mar-Apr 2023-108-113-A221109

Austrian Airlines (OS)Swiss Air (LX)

108,800 - 113,800 บาท

  ช่วงเวลาเดินทาง: มี.ค. – เม.ย. 2566

Copyright All About journey © 2018. All rights reserved. Powered by WordPress
Top