*บินตรง* ทัวร์ปีใหม่ ยุโรปตะวันออก ทัวร์สงกรานต์ ยุโรปตะวันออก: Insight 5 ประเทศ 10 วัน โดย Thai Airways (TG) - ALL ABOUT JOURNEY

*บินตรง* ทัวร์ปีใหม่ ยุโรปตะวันออก ทัวร์สงกรานต์ ยุโรปตะวันออก: Insight 5 ประเทศ 10 วัน โดย Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง

2565

 • พ.ย.     11-20 (วันหยุดพิเศษประชุม APEC เฉพาะ กทม.และปริมณฑล หยุด พ-อา 16-20 พ.ย.)
 • ธ.ค.     02-11 (วันพ่อแห่งชาติ หยุด ส-จ 03-05 ธ.ค.) (วันรัฐธรรมนูญ หยุด ส-จ 10-12 ธ.ค.) / 24-02 ม.ค. 66 (วันปีใหม่ หยุด ส. 31 ธ.ค.- จ. 02 ม.ค. 2566)

2566

 • ม.ค.     21-30
 • ก.พ.     10-19
 • มี.ค.     17-26
 • เม.ย.    07-16 (วันสงกรานต์ หยุด พฤ-จ 13-17 เม.ย.) / 28-07 พ.ค. (วันแรงงาน หยุด ส 29 เม.ย.- จ 01 พ.ค.)

Highlight

เยอรมนี

 • เมนูขาหมูเยอรมันต้นตำรับดั้งเดิม
 • ชม เมืองมิวนิค เมืองหลวงแห่งแคว้นบาวาเรีย
 • ช้อปปิ้ง ถนนแมกซิมิเลียน

ออสเตรีย

 • ชม พระราชวังเชิงบรุนน์ ที่ถูกสร้างขึ้นให้มีความงดงามไม่แพ้พระราชวังแวร์ซายส์
 • เที่ยว ฮัลล์สตัทช์ (Hallstatt) หมู่บ้านมรดกโลกแสนสวย อายุกว่า 4,500 ปี

เช็ก

 • เยือน เมืองคาร์โลวีวารี เมืองน้ำแร่แสนสวยที่สุดแห่งหนึ่งของโบฮีเมีย
 • ชม ปราสาทแห่งกรุงปร๊าก สถาปัตยกรรมโบราณสมัย ค.ศ. 11 แบบกอธิค ปราสาทโบราณที่ใหญ่ที่สุดในโลก
 • ชม สะพานชาร์ลอันเก่าแก่ สร้างด้วยหินขนาดใหญ่ ประดับด้วยรูปปั้นของนักบุญถึง 28 องค์

สโลวัค

 • ชมวิวจากมุมสูงของ ปราสาทแห่งกรุงบราติสลาวา ตั้งอยู่บนเนินเขาคาร์เบเธียนเหนือลุ่มแม่น้ำดานูบ

ฮังการี

 • ล่องเรือแม่น้ำดานูบ ชมความงดงามของสถาปัตยกรรมแบบกอธิคของเมืองโรแมนติก

กำหนดการ

 • วันที่ 1     กรุงเทพฯ – นครมิวนิก (เยอรมนี)
 • วันที่ 2     นครมิวนิก – พัสเซา – เชสกี้ ครุมลอฟ เมืองมรดกโลก
 • วันที่ 3     เชสกี้ คลุมลอฟ – เมืองน้ำแร่ คาร์โลวี วารี – กรุงปร๊าก
 • วันที่ 4     ปราสาทปร๊าก – เที่ยวชมเขตเมืองเก่า – สะพานชาร์ล – นาฬิกาดาราศาสตร์
 • วันที่ 5     กรุงปร๊าก – บราติสลาวา (สโลวัค) – บูดาเปสต์ (ฮังการี)
 • วันที่ 6     บูดาเปสต์ – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ – เวียนนา (ออสเตรีย) – หมู่บ้านกรีนซิ่ง
 • วันที่ 7     กรุงเวียนนา – พระราชวังเชิงบรุนน์ – ภูมิภาคซาลส์กัมเมอร์กูท – ทะเลสาบวูลฟ์กัง
 • วันที่ 8     ฮัลลชตัทด์  – มิวนิก – มาเรียนปลัตซ์
 • วันที่ 9     นครมิวนิค – กรุงเทพฯ
 • วันที่ 10    กรุงเทพฯ

  112,000 - 117,000 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #ID03-EEU-EUR12-910TG-Nov-Apr2023-112-117-A221109

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @aajtour addline

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright All About journey © 2018. All rights reserved. Powered by WordPress
Top