*บินตรง* ทัวร์ ไต้หวัน (Taiwan): ไทจง หนานโถว ไทเป เถาหยวน 4 วัน 3 คืน โดย VietJet Air (VZ) - ALL ABOUT JOURNEY

*บินตรง* ทัวร์ ไต้หวัน (Taiwan): ไทจง หนานโถว ไทเป เถาหยวน 4 วัน 3 คืน โดย VietJet Air (VZ)

กำหนดการเดินทาง

2565

 • ธ.ค.     11-14 (วันรัฐธรรมนูญ หยุด ส-จ 10-12 ธ.ค.) / 16-19 / 21-24

2566

 • ม.ค.     04-07 / 07-10 / 11-14 / 13-16 / 14-17 / 18-21 / 20-23
 • ก.พ.     01-04 / 03-06 / 04-07 / 08-11 / 22-25 / 24-27 / 25-28
 • มี.ค.     05-08 (วันมาฆบูชา หยุด ส-จ 04-06 มี.ค.) / 08-11 / 10-13 / 15-18 / 17-20 / 22-25

Highlight

 • ปล่อย โคมขงหมิง ที่ หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น (Shifen Old Street)
 • เที่ยว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น (Jiufen Old Street) สถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นถนนคนเดินเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงในไต้หวัน
 • นมัสการ วัดหลงซาน (Longshan Temple) วัดที่เก่าแก่และมีชื่อเสียง
 • ชม อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว (Yehliu Geopark) โขดหินงอกเป็นรูปร่างลักษณะต่างๆ น่าตื่นตา
 • ชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค (Chiang Kai Shek Memorial Hall) สร้างขึ้นเป็นอนุสรณ์รำลึกถึง ประธานาธิบดีคนแรกของไต้หวัน
 • ชม วัดเหวินหวู่ (Wenwu Temple) สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1938 ภายในมีรูปปั้นของขงจื้อและเทพกวนอู
 • ล่องเรือ ทะเลสาบสุริยันจันทรา (Sun Moon Lake) ชมทัศนียภาพอันสวยงามของแลนด์มาร์คสำคัญ
 • ชม ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ (Zhongshe Flower Garden) สวนดอกไม้ขนาด 37 ไร่
 • ช้อปปิ้ง ศูนย์สร้อยสุขภาพ (Germanium Shop) / ซีเหมินติง (Ximending) / ตลาดกลางคืนจงลี่ (Zhongli Tourist Night Market) / ห้างเอาท์เล็ทมิตซุย (Mitsui Outlet)

กำหนดการ

 • วันที่ 1     สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – เมืองผิงซี – หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
 • วันที่ 2     วัดหลงซาน – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – ร้านสร้อยเจอเมเนียม – ร้านขนมพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ซีเหมินติง
 • วันที่ 3     เมืองหนานโถว – วัดเหวินหวู่ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – เมืองไทจง – ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ – เมืองเถาหยวน – ตลาดกลางคืนจงลี่
 • วันที่ 4     ถนนโบราณต้าซี – ห้างเอาท์เล็ทมิตซุย – สนามบินเถาหยวน – สนามบินสุวรรณภูมิ

  15,990 - 20,990 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #IZ02-TWN-ZGTPE_2204VZ-43VZ-Dec-Mar2023-15-20-A221111

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @aajtour addline

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright All About journey © 2018. All rights reserved. Powered by WordPress
Top