ทัวร์ ยุโรปตะวันออก เยอรมนี ออสเตรีย เช็ก สโลวัค ฮังการี: 9 วัน โดย Emirates (EK) - ALL ABOUT JOURNEY

ทัวร์ ยุโรปตะวันออก เยอรมนี ออสเตรีย เช็ก สโลวัค ฮังการี: 9 วัน โดย Emirates (EK)

กำหนดการเดินทาง

2566

 • มี.ค.     10-18 / 15-23
 • เม.ย.    05-13 (วันจักรี หยุด พฤ 06 เม.ย.) (วันสงกรานต์ หยุด พฤ-จ 13-17 เม.ย.) / 26-04 พ.ค. (วันแรงงาน หยุด ส 29 เม.ย.- จ 01 พ.ค.)
 • พ.ค.     03-11

Highlight

เยอรมนี

 • ล่องเรือไปเข้าชม พระราชวังเฮเลนคีมเซ (Herrenchiemsee New Palace) ที่สร้างเลียนแบบพระราชวังแวร์ซายส์ของฝรั่งเศสทั้งภายในและภายนอก

ออสเตรีย

 • ชม สวนมิราเบล สถานที่ถ่ายทำ The Sound of Music ภาพยนต์เพลงที่ยิ่งใหญ่ของฮอลลิวู๊ด
 • เที่ยว ฮัลล์สตัทท์ (Hallstatt) หมู่บ้านมรดกโลกแสนสวย อายุกว่า 4,500 ปี
 • ช้อปปิ้ง McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf

เช็ก

 • ชมวิวทิวทัศน์แบบพาโนรามาบน ปราสาทครุมลอฟ ปราสาทที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ
 • เดินเล่นบน สะพานชาร์ลส์ สะพานที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

สโลวัค

 • ชม ย่านเมืองเก่าบราติสลาวา

ฮังการี

 • ล่องเรือดืมด่ำบรรยากาศที่สวยงามของแม่น้ำดานูบ ชมเมืองที่ได้ชื่อว่างดงามติดอันดับโลก

กำหนดการ

 • วันที่ 1     สนามบินสุวรรณภูมิ
 • วันที่ 2     ดูไบ-เมืองมิวนิค-จัตุรัสมาเรียน-โบสถ์เซนต์ปีเตอร์
 • วันที่ 3     เมืองเพรียน อัม คีมเซ-พระราชวังเฮเลนคีมเซ-เมืองซาลบูร์ก
 • วันที่ 4     ฮัลล์สตัทท์-เมืองเชสกี้ครุมลอฟ-ปราสาทครุมลอฟ
 • วันที่ 5     กรุงปร๊าก-สะพานชาร์ลส์-นาฬิกาดาราศาสตร์
 • วันที่ 6     เมืองบราติสลาวา-กรุงเวียนนา-ถนนคาร์นท์เนอร์
 • วันที่ 7     McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf-กรุงบูดาเปสต์
 • วันที่ 8     บูดาเปสต์-Fisherman Bastion-ล่องเรือแม่น้ำดานูบ-สนามบิน
 • วันที่ 9     สนามบินดูไบ-กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ

  75,900 - 87,900 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #IU02-EEU-DACHS-UIEU007-9EK-Mar-May-75-87-A221125

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @aajtour addline

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright All About journey © 2018. All rights reserved. Powered by WordPress
Top