*บินตรง* อินเดีย (India): สิกขิม - ดาร์จีลิ่ง 10 วัน 9 คืน โดย Air India (AI) - ALL ABOUT JOURNEY

*บินตรง* อินเดีย (India): สิกขิม – ดาร์จีลิ่ง 10 วัน 9 คืน โดย Air India (AI)

กำหนดการเดินทาง

2566

 • ต.ค.     20-29 (วันปิยมหาราช หยุด ส-จ 21-23 ต.ค.)
 • พ.ย.     17-26
 • ธ.ค.     01-10 (วันรัฐธรรมนูญ หยุด ส-จ 09-11 ธ.ค.)

Highlight

 • หนึ่งในเส้นทางธรรมชาติที่สวยงามที่สุดของอินเดีย
 • พักโรมแรม 4 – 5 ดาว
 • เข้าชม กุตุบมีนาร์ (Qutb Minar) หอสูงที่สร้างด้วยหินทรายแดง มีความสูง 72.5 เมตร (ประมาณตึกสูง 20 ชั้น) มรดกโลกเมื่อ พ.ศ. 2536
 • ชม พระอาทิตย์ขึ้นที่ไทเกอร์ฮิล ชมความงามของพระอาทิตย์ที่โผล่พ้นเหนือเทือกเขาหิมาลัยที่สูงเสียดฟ้า
 • ชม วัดกูม (Ghoom Monastery) ที่เก่าแก่ที่สุดและมีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของดาร์จีลิ่ง สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1850
 • นั่ง รถไฟ TOY TRAIN รถไฟหัวรถจักรไอน้ำขนาดเล็ก ไปชม อนุเสาวรีย์ชัยสมรภูมิ บาตาเซียลูป
 • ชม หุบเขายุมถัง (Yumthang Valley) ทุ่งหญ้าลอยฟ้าบนระดับความสูง 3,659 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล เป็นหุบเขาที่มีธรรมชาติงดงามที่สุดในสิกขิม
 • ชม เมืองกังต๊อก โดยการนั่งเคเบิ้ลคาร์
 •  ช้อปปิ้ง ถนนมหาตมะคานธี / ตลาดจันปาท

กำหนดการ

 • วันที่ 1     กรุงเทพฯ – เดลี
 • วันที่ 2     เดลี – บักโดรา – ดาร์จีลิ่ง
 • วันที่ 3     ดาร์จีลิ่ง – กังต๊อก
 • วันที่ 4     กังต็อก-ทะเลสาบฌางโก-กังต็อก
 • วันที่ 5     กังต๊อก-ลาชุง
 • วันที่ 6     ลาชุง-ยุมถัง-ลาชุง
 • วันที่ 7     ลาชุง-กังต๊อก
 • วันที่ 8     กังต๊อก – กาลิมปง – สิลิกูริ
 • วันที่ 9     สิลิกูริ – บักโดรา – เดลี
 • วันที่ 10    กรุงเทพฯ

  89,900 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #IG09-IND-Sikkim-109AI-10Dec23-P230527

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @aajtour addline

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright All About journey © 2018. All rights reserved. Powered by WordPress
Top