ทัวร์สงกรานต์ ตุรเคีย (Turkiye): ชิวล์ ชิวล์ 8 วัน 6 คืน โดย Oman Air (WY) - ALL ABOUT JOURNEY

ทัวร์สงกรานต์ ตุรเคีย (Turkiye): ชิวล์ ชิวล์ 8 วัน 6 คืน โดย Oman Air (WY)

กำหนดการเดินทาง

2566

 • เม.ย.    05-12 (วันจักรี หยุด พฤ 06 เม.ย.) / 12-19 (วันสงกรานต์ หยุด พฤ-จ 13-17 เม.ย.)

Highlight

 • เข้าชม สุเหร่าโซเฟีย (HAGLA SOPHAGLA SOPHLA) หรือ พิพิธภัณฑ์อายาโซเฟีย (AYASOFYA MUSEUM) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคกลาง เป็นโบสถ์ทรงโดมที่ใหญ่ที่สุดในโลก
 • เข้าชม สวนดอกทิวลิป อีเมอร์กัน พาร์ค EMIRGAN TULIP PARK สวนดอกทิวลิปหลากสีหลายสายพันธุ์นับล้านดอกที่สวยที่สุด และ มีชื่อเสียงที่สุดของตุรกี
 • ชม นครใต้ดิน (UNDERGROUND CITY) มรดกโลก เป็นสถานที่ที่ผู้นับถือศาสนาคริสต์ใช้หลบภัยชาวโรมัน
 • ชมวิว หุบเขาแห่งเทพนิยายสีชมพู หุบเขาเดฟเรนท์ (DEVRENT VALLEY) ที่มีภูมิทัศน์สวยงามและคล้ายคลึงกับพื้นผิวบนดวงจันทร์
 • ชมการแสดงพื้นเมือง ระบำหน้าท้อง หรือ BELLY DANCE ที่เกิดขึ้นมาเมื่อประมาณ 6000 ปี
 • ชม ปราสาทปุยฝ้าย เป็นผลจากการไหลของน้ำพุเกลือแร่ร้อนทำให้เกิดทัศนียภาพของน้ำตกสีขาวเป็นชั้นๆหลายชั้น
 • ชม เมืองโบราณเอฟฟิซุส (EPHESUS) เคยเป็นที่อยู่ของชาวโยนก (LONIA) จากกรีก ซึ่งอพยพเข้ามาปักหลักสร้างเมือง ซึ่งรุ่งเรืองขึ้นในศตวรรษที่ 6 ก่อนคริสตกาล
 • ล่องเรือ ช่องแคบบอสฟอรัส BOSPHORSU CRUISE จุดที่บรรจบกันของทวีปยุโรปและเอเชีย
 • ช้อปปิ้ง ชมโรงงานจิวเวอร์รี่ / โรงงานเซรามิค / โรงงานทอพรม / โรงงานคอตตอน / ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต

กำหนดการ

 • วันที่ 1     กรุงเทพฯ – เมืองมัสกัต – เมืองอิสตันบูล
 • วันที่ 2     อิสตันบูล – อังการา – สุสานอตาเติร์ก – ทะเลเกลือ -คัปปาโดเกีย
 • วันที่ 3     อังการา – ทะเลสาบเกลือ – นครใต้ดิน (UNDERGROUND CITY) – ชมโรงงานจิวเวอร์รี่และโรงงานเซรามิค – หุบเขาเดฟเรนท์ (DEVRENT VALLEY) – หุบเขาอุซิซาร์ (UCHISAR VALLEY) – ระบำหน้าท้อง – คัปปาโดเกีย
 • วันที่ 4     คัปปาโดเกีย – กิจกรรมพิเศษ OPTION TOUR – โรงงานทอพรหม – CARAVANSARAI – KONYA คอนย่า – เมืองปามุคคาเล่ (PAMUKKALE)
 • วันที่ 5     เมืองปามุคคาเล่ -ปราสาทปุยฝ้าย-เมืองเฮียราโพลิส-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-ร้านขนม TURKISH DELIGHT -มัสยิดอิสเบ ISA BEY MOSQUE -โบสถ์นักบุญเซนต์ จอห์น-วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ – โรงงานเครื่องหนัง – เมืองคูซาดาซึ KUSADASI
 • วันที่ 6     เมืองคูซาดาซึ -อีสตันบลู :  กรุงอิสตันบูล-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต
 • วันที่ 7     อิสตัลบูล – สนามบินอิสตัลบูล – กรุงมัสกัต (ประเทศโอมาน)
 • วันที่ 8     กรุงมัสกัต (ประเทศโอมาน) – สนามบินสุวรรณภูมิ

  44,988 - 47,988 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #IP03-TUR-ChillChill-86WY-Apr-44-47-A230120

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @aajtour addline

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright All About journey © 2018. All rights reserved. Powered by WordPress
Top