*บินตรง* ทัวร์สงกรานต์ ตุรเคีย (Turkiye): Classic Grand 8 วัน 5 คืน โดย Turkish Airlines (TK) - ALL ABOUT JOURNEY

*บินตรง* ทัวร์สงกรานต์ ตุรเคีย (Turkiye): Classic Grand 8 วัน 5 คืน โดย Turkish Airlines (TK)

กำหนดการเดินทาง

2566

 • ก.พ.     23-02 มี.ค.
 • มี.ค.     11-18 / 18-25
 • เม.ย.    09-16 (วันสงกรานต์ หยุด พฤ-จ 13-17 เม.ย.)
 • พ.ค.     04-11 (วันฉัตรมงคล หยุด พฤ-อา 04-07 พ.ค.) / 19-26
 • มิ.ย.     02-09 (วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบรมราชินี หยุด ส-จ 03-05 มิ.ย.) / 16-23

Highlight

 • บินภายใน 2 เที่ยวเพื่อประหยัดเวลาเดินทาง
 • อาหารไทย 1 มื้อ / อาหารจีน 1 มื้อ / อาหารค่ำ พร้อมชมโชว์ระบำหน้าท้อง
 • เที่ยว เมืองเกอเรเม (Goreme) เข้าชม พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง ศูนย์กลางของศาสนาคริสต์ในช่วง ค.ศ. 9
 • เข้าชม นครใต้ดินไคมัครี (Underground city of Kaymakli)
 • เที่ยวชม เมืองคัปปาโดเกีย ซึ่งเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเออซิเยสและภูเขาไฟฮาซาน เมื่อประมาณ 3 ล้านปีมาแล้ว
 • เข้าชม พิพิธภัณฑ์เมฟลานา (Mevlana museum) หรือ สำนักลมวน ก่อตั้งขึ้นในปี  ค.ศ. 1231
 • เข้าชม ปราสาทปุยฝ้าย (ปามุคคาเล) เมืองแห่งน้ำพุเกลือแร่ร้อน
 • เข้าชม เมืองโบราณเอฟฟิซุส (City of Ephesus) เมืองใหญ่ที่สุดของโรมันในคาบสมุทรอนาโตเลีย
 • เข้าชม บ้านพระแม่มารี (House of Virgin Mary) สถานที่สุดท้ายที่พระแม่มารีมาอาศัยอยู่และสิ้นพระชนม์
 • เข้าชม บลูมอสก์ (Blue Mosque) สุเหร่าสีน้ำเงิน หรือ มัสยิดซึ่งสร้างขึ้นในสมัยสุลต่านอะห์เมตที่ 1
 • เข้าชม โบสถ์เซนต์โซเฟีย (ST. Sophia) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ
 • เข้าชม อ่างเก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน (Underground Cistern) ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในอิสตันบูล สร้างขึ้นตั้งแต่คริสต์ศวรรษที่ 6
 • เข้าชม พระราชวังทอปกาปึ (Topkapi Palace) สร้างขึ้นในสมัยสุลต่านเมห์เมตที่ 2 หรือ เมห์เมตผู้พิชิต
 • เข้าชม พระราชวังโดลมาบาชเช (Dolmabahce Palace) สร้างในปี ค.ศ. 1843
 • ล่องเรือชม ช่องแคบบอสฟอรัส (Private Boat) จุดบรรจบของสุดขอบทวีปยุโรปและสุดขอบทวีปเอเชีย
 • ขึ้นชม หอคอยกาลาตาทาวเวอร์ (Galata Tower) จุดชมวิวมุมสูงแห่งเมืองอิสตันบูล
 • ช้อปปิ้ง โรงงานทอพรม / โรงงานอัญมณี / เครื่องปั้นดินเผา และ เซรามิค / แกรนด์บาร์ซาร์

กำหนดการ

 • วันที่ 1     กรุงเทพฯ – อิสตันบูล
 • วันที่ 2     อิสตันบูล – คัปปาโดเกีย
 • วันที่ 3     คัปปาโดเกีย – คอนยา
 • วันที่ 4     คอนยา – ปามุคคาเล
 • วันที่ 5     ปามุคคาเล – อิชเมียร์ – อิสตันบูล
 • วันที่ 6     อิสตันบูล- บลูมอสก์ – พระราชวังทอปกาปึ – ชมโชว์ระบำหน้าท้อง
 • วันที่ 7     พระราชวังโดลมาบาเช่ – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส – ขึ้นหอคอยกาลาตาทาวเวอร์
 • วันที่ 8     อิสตันบูล – กรุงเทพมหานคร

  53,900 - 63,900 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #IH14-TUR-ClassicGrand-85TK-Feb-Jun2023-53-63-A230126

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @aajtour addline

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright All About journey © 2018. All rights reserved. Powered by WordPress
Top