ทัวร์ นอร์เวย์ (Norway): โลโฟเตน แอตแลนติกโร้ด 10 วัน โดย Emirates (EK) - ALL ABOUT JOURNEY

ทัวร์ นอร์เวย์ (Norway): โลโฟเตน แอตแลนติกโร้ด 10 วัน โดย Emirates (EK)

กำหนดการเดินทาง

2566

 • มิ.ย.     12-21
 • ก.ค.     23-01 ส.ค. (วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 หยุด ศ-อา 28-30 ก.ค.)
 • ก.ย.     17-26
 • ต.ค.     13-22 (วันปิยมหาราช หยุด ส-จ 21-23 ต.ค.)

Highlight

 • อาหารจีน 3 มื้อ / อาหารไทย 2 มื้อ
 • ชม อุทยานฟรอกเนอร์ หรือ Vigeland Sculpture Park สถานที่จัดแสดงผลงานศิลปะ ประติมากรรมและการแกะสลักรูปเหมือนจากหินแกรนิต ผลงานของ กุสตาฟ วิคเกอร์แลนด์ ปฏิมากรชื่อดัง
 • เข้าชม พิพิธภัณฑ์สงคราม (War Museum) ซึ่งจัดแสดงเสื้อผ้า เครื่องแต่งกายและ อุปกรณ์ทางการทหารในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2
 • เข้าชม พิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง (Viking Museum) ซึ่งจัดแสดงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นอยู่ของชาวไวกิ้งในอดีตที่ย้ายถิ่นฐานมาปักหลัง ณ ผืนแผ่นดินนอร์เวย์ในปัจจุบัน
 • ชม หมู่บ้านชาวประมง ที่ได้ชื่อว่าเก่าแก่ที่สุดที่ยังได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดี
 • ชม หมู่บ้านแฮมนอยด์ (Hamnoy) ที่ปรากฏอยู่ในโปสการ์ดโลโฟเตน
 • เข้าชม มหาวิหารประจำเมืองโบโด (Bodo Cathedral หรือ Bodo Domkirke) สร้างขึ้นในช่วง ปี 1956
 • เข้าชม พิพิธภัณฑ์การบินแห่งนอร์เวย์ (Norwegian Aviation Museum)
 • ชมความสวยงามของ เส้นทางแอตแลนติกโอเชียนโร้ด ที่สวยที่สุด

กำหนดการ

 • วันที่ 1     กรุงเทพฯ
 • วันที่ 2     ดูไบ – ออสโล
 • วันที่ 3     ออสโล – เอฟเนส (เกาะโลโฟเตน)
 • วันที่ 4     เกาะโลโฟเตน – เลคเนส – พิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง – รีนน์ – นัสฟยอร์ด – แฮมนอยด์
 • วันที่ 5     รีนน์ – โบโด
 • วันที่ 6     ทรอนด์เฮม
 • วันที่ 7     ทรอนด์เฮม – แอตแลนติกโอเชียนโร้ด – มอนเด
 • วันที่ 8     มอนเด – ออลิซุนด์
 • วันที่ 9     ออสโล
 • วันที่ 10    ดูไบ – กรุงเทพมหานคร

  159,900 - 164,900 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #IH14-NOR-Lofoten-10EK-Jun-Oct2023-159-164-A230210

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @aajtour addline

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright All About journey © 2018. All rights reserved. Powered by WordPress
Top