*บินตรง* ทัวร์สงกรานต์ ไต้หวัน (Taiwan): มหัศจรรย์ 5 วัน 4 คืน โดย VietJet Air (VZ) - ALL ABOUT JOURNEY

*บินตรง* ทัวร์สงกรานต์ ไต้หวัน (Taiwan): มหัศจรรย์ 5 วัน 4 คืน โดย VietJet Air (VZ)

กำหนดการเดินทาง

2566

 • มี.ค.     23-27
 • เม.ย.    10-14 / 11-15 / 12-16 / 14-18 (วันสงกรานต์ หยุด พฤ-จ 13-17 เม.ย.) / 27-01 พ.ค. (วันแรงงาน หยุด ส 29 เม.ย.- จ 01 พ.ค.)
 • พ.ค.     04-08 (วันฉัตรมงคล หยุด พฤ-อา 04-07 พ.ค.) / 11-15 / 25-29
 • มิ.ย.     01-05 (วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบรมราชินี หยุด ส-จ 03-05 มิ.ย.) / 08-12 / 22-26 / 29-03 ก.ค.
 • ก.ค.     06-10 / 13-17 / 20-24 / 27-31 / 28-01 ส.ค. / 29-02 ส.ค. (วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 หยุด ศ-อา 28-30 ก.ค.)
 • ส.ค.     10-14 (วันแม่แห่งชาติ หยุด ส-อา 12-13 ส.ค.) / 17-21 / 24-28 / 31-04 ก.ย.
 • ก.ย.     07-11 / 14-18 / 15-18 / 21-25 / 28-02 ต.ค.
 • ต.ค.     05-09 / 12-16 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 หยุด ศ-อา 13-15 ต.ค.) / 19-23 (วันปิยมหาราช หยุด ส-จ 21-23 ต.ค.)

Highlight

 • เมนู บุฟเฟต์ชาบูไต้หวัน / ปลาประธานาธิบดี
 • ชิมชาอู่หลง และ ชมการสาธิตการชงชาแบบต่างๆ
 • เที่ยว เขาอุทยานอาลีซาน (Alishan) ที่มีความสวยงามและมีชื่อเสียงที่สุดในเกาะไต้หวัน
 • สักการะ เจ้าพ่อเสือ ณ ศาลเจ้าพ่อเสือกลางอุทยานอาลีซาน + นั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน
 • ชม โรงละครแห่งชาติไถจง (National Taichung Theater) ที่กำแพงของอาคารมีความโค้งมนเป็นเอกลักษณ์ และสามารถตั้งอยู่ได้โดยไม่ต้องใช้เสาค้ำและกำแพงตั้งฉาก
 • สักการะ เทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ หรือ วัดกวนอู
 • ล่องเรือชมความงามของ ทะเลสาบสุริยันจันทรา (SUN MOON LAKE)
 • ชม อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว YEHLIU GEO PARK อุทยานทางธรณี โดดเด่นด้วยหินแปลกตารูปร่างต่างๆ ซึ่งเกิดจากการกัดเซาะของน้ำทะเลและลมทะเล
 • เยือน ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น (Jiufen Old Street) หมู่บ้านโบราณบนไหล่เขาซึ่งในอดีตเคยเป็นแหล่งขุดทองชื่อดังของไต้หวัน
 • เที่ยว วัดหลงซาน (Longshan Temple) หนึ่งในวัดที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองไทเป
 • ชมอนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค (Chiang Kai Shek Memorial Hall) อนุสรณ์รำลึกถึงท่านอดีตประธานาธิบดีไต้หวัน
 • ช้อปปิ้ง ตลาดไถจง/ฝงเจี๋ย ไนท์มาเก็ต / ร้านขนมพายสับปะรด / ซีเหมินติง ไนท์มาเก็ต / ร้านขนมพายสับปะรด / ผลิตภัณฑ์สร้อย / ศูนย์เครื่องสำอาง

กำหนดการ

 • วันที่ 1     สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • เถาหยวน ประเทศไต้หวัน • เมืองเจียอี้
 • วันที่ 2     ชิมชาอู่หลง • นั่งรถไฟอาลีซาน • Miyahara Ice Cream • เมืองไถจง • ตลาดไถจงไนท์มาร์เก็ต
 • วันที่ 3     โรงละครแห่งชาติไถจง • เมืองหนานโถว • วัดเหวินหวู่ • ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา – เมืองไทเป • ร้านพายสับประรด • ตลาดซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต
 • วันที่ 4     เมืองนิวไทเป • อุทยานเย๋หลิ่ว • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น • เมืองไทเป • GERMANIUM • ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89)
 • วันที่ 5       วัดหลงซาน • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • ร้านเครื่องสำอาง • สนามบินเถาหยวน •  สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

  17,999 - 27,999 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #IB06-TWN-TPE65-54VZ-Mar-Oct2023-17-27-A230222

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @aajtour addline

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright All About journey © 2018. All rights reserved. Powered by WordPress
Top