*บินตรง* ทัวร์สงกรานต์ ไต้หวัน (Taiwan): ไทเป ไถจง เจียอี้ 4 วัน 3 คืน โดย Thai VietJet Air (VZ) - ALL ABOUT JOURNEY

*บินตรง* ทัวร์สงกรานต์ ไต้หวัน (Taiwan): ไทเป ไถจง เจียอี้ 4 วัน 3 คืน โดย Thai VietJet Air (VZ)

กำหนดการเดินทาง

2566

 • มี.ค.     26-29
 • เม.ย.    05-08 / 06-09 (วันจักรี หยุด พฤ 06 เม.ย.) / 10-13 / 11-14 / 13-16 / 15-18 (วันสงกรานต์ หยุด พฤ-จ 13-17 เม.ย.) / 20-23 / 21-24 / 27-30 / 28-01 พ.ค. (วันแรงงาน หยุด ส 29 เม.ย.- จ 01 พ.ค.)
 • พ.ค.     04-07 / 05-08 (วันฉัตรมงคล หยุด พฤ-อา 04-07 พ.ค.) / 11-14 / 12-15 / 17-20 / 18-21 / 25-28 / 26-29
 • มิ.ย.     01-04 / 02-05 (วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบรมราชินี หยุด ส-จ 03-05 มิ.ย.) / 08-11 / 09-12 / 15-18 / 22-25 / 23-26 / 30-03 ก.ค.
 • ก.ค.     06-09 / 14-17 / 20-23 / 21-24 / 27-30 / 30-02 ส.ค. (วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 หยุด ศ-อา 28-30 ก.ค.) / 31-03 ส.ค.
 • ส.ค.     01-04 (วันอาสาฬหบูชา+เข้าพรรษา หยุด อ-พ 01-02 ส.ค.) / 03-06 / 04-07 / 11-14 (วันแม่แห่งชาติ หยุด ส-อา 12-13 ส.ค.) / 17-20 / 25-28 / 31-03 ก.ย.
 • ก.ย.     01-04 / 07-10 / 08-11 / 14-17 / 15-18 / 21-24 / 22-25 / 28-01 ต.ค.
 • ต.ค.     05-08 / 12-15 / 13-16 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 หยุด ศ-อา 13-15 ต.ค.) / 19-22 (วันปิยมหาราช หยุด ส-จ 21-23 ต.ค.)

Highlight

 • เมนู บุฟเฟต์ชาบูไต้หวัน / ปลาประธานาธิบดี / เสี่ยวหลงเปา
 • ชม โรงละครแห่งชาติไถจง (National Taichung Theater) ที่กำแพงของอาคารมีความโค้งมนเป็นเอกลักษณ์ และสามารถตั้งอยู่ได้ โดยไม่ต้องใช้เสาค้ำและกำแพงตั้งฉาก
 • สักการะ เทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่หรือ วัดกวนอู
 • ล่องเรือชมความงามของ ทะเลสาบสุริยันจันทรา (SUN MOON LAKE)
 • ชม อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว YEHLIU GEO PARK โดดเด่นด้วยหินแปลกตารูปร่างต่างๆ ซึ่งเกิดจากการกัดเซาะของน้ำทะเลและลมทะเล
 • เที่ยว ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น (Jiufen Old Street)
 • ชม วัดหลงซาน (Longshan Temple) หนึ่งในวัดที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองไทเป
 • ชม อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค (Chiang Kai Shek Memorial Hall)
 • ช็อปปิ้ง ตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวัน ตลาดไถจง ไนท์มาเก็ต / ร้านขนมพายสับปะรด / ซีเหมินติง ไนท์มาเก็ต / ผลิตภัณฑ์สร้อย Germanium / ศูนย์เครื่องสำอาง

กำหนดการ

 • วันที่ 1     สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน • เมืองไถจง • ไถจงไนท์มาร์เก็ต
 • วันที่ 2     โรงละครแห่งชาติ • เมืองหนานโถว • วัดเหวินหวู่ • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา • ชิมชาอู่หลง • เมืองไทเป • ร้านพายสับประรด • ซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต
 • วันที่ 3     เมืองนิวไทเป • อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น • เมืองไทเป • GERMANIUM • ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89)
 • วันที่ 4     วัดหลงซาน • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • ศูนย์เครื่องสำอาง •  สนามบินเถาหยวน • สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

  14,999 - 25,999 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #IB06-TWN-TPE64-43VZ-Mar-Oct2023-14-25-A230223

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @aajtour addline

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright All About journey © 2018. All rights reserved. Powered by WordPress
Top