*บินตรง* ทัวร์สงกรานต์ ไต้หวัน: Taiwan So Happy 5 วัน 3 คืน โดย EVA Airways (BR) - ALL ABOUT JOURNEY

*บินตรง* ทัวร์สงกรานต์ ไต้หวัน: Taiwan So Happy 5 วัน 3 คืน โดย EVA Airways (BR)

กำหนดการเดินทาง

2566

 • เม.ย.    14-18 (วันสงกรานต์ หยุด พฤ-จ 13-17 เม.ย.) / 20-24 / 27-01 พ.ค. (วันแรงงาน หยุด ส 29 เม.ย.- จ 01 พ.ค.)
 • พ.ค.     04-08 (วันฉัตรมงคล หยุด พฤ-อา 04-07 พ.ค.) / 11-15 / 25-29
 • มิ.ย.     01-05 (วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบรมราชินี หยุด ส-จ 03-05 มิ.ย.) / 22-26

Highlight

 • ล่องเรือ ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา ทะเลสาบน้ำจืดที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดของไต้หวัน
 • เยือน วัดพระถังซัมจั๋ง นมัสการพระทนต์ (ฟัน) ของ พระถังซัมจั๋ง ที่อัญเชิญมาจากชมพูทวีป
 • กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดเหวินหวู่
 • เที่ยว อุทยานแห่งชาติอาลีซาน สูงจากระดับน้ำทะเลกว่า 2,200 เมตร
 • นั่งรถไฟโบราณ เส้นทางรถไฟสายอาลีซันที่ญี่ปุ่นสร้างขึ้นตั้งแต่ ค.ศ. 1912
 • ปล่อยโคมลอยลักษณะคล้ายโคมยี่เป็งมีชื่อว่า โคมขงหมิง ที่ หมู่บ้านฉือเฟิ่น
 • เที่ยว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น แหล่งเหมืองทองที่มีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยกษัตริย์กวงสวี้ สมัยราชวงศ์ชิง
 • ชม พิพิธภัณฑ์บ่อน้ำพุร้อนเป่ยโถว พิพิธภัณฑ์สไตล์วิคตอเรียและการผสมผสานกันระหว่างยุโรปกับโรมันอายุเก่าแก่นับร้อยปี
 • ชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค มีพื้นที่ประมาณ 205 แสนตารางเมตร
 • ช้อปปิ้ง ร้าน Germanium / ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต / ซีเหมินติง / ร้านพายสับปะรด / ร้านคอสเมติค

กำหนดการ

 • วันที่ 1     สนามบินสุวรรณภูมิ
 • วันที่ 2     สุวรรณภูมิ - สนามบินเถาหยวน – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - เมืองเจียอี้
 • วันที่ 3     ร้านชา TEA SHOP –  อุทยานอาลีซาน - ชมป่าสนพันปี - เมืองไทเป - ศูนย์เจอร์เมเนีย - ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
 • วันที่ 4     หมู่บ้านฉือเฟิ่น - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ถ่ายรูปท่าเรือประมงเจิ้งปิน – ไทเป  – ช้อปปิ้งซีเหมินติง
 • วันที่ 5     น้ำพุร้อนเป่ยโถว -  ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) – ร้านคอสเมติค - ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

  22,900 - 24,900 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #IG04-TWN-SoHappy-QQGQ1TPEBR014-43VZ-Apr-Jun2023-22-24-A230301

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @aajtour addline

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright All About journey © 2018. All rights reserved. Powered by WordPress
Top