*บินตรง* ทัวร์ปีใหม่ ออสเตรีย + สโลวีเนีย + โครเอเชีย + บอสเนีย & เฮอร์เซโกวีนา: 10 วัน 7 คืน บินกับ Austrian Airlines (OS) - ALL ABOUT JOURNEY

*บินตรง* ทัวร์ปีใหม่ ออสเตรีย + สโลวีเนีย + โครเอเชีย + บอสเนีย & เฮอร์เซโกวีนา: 10 วัน 7 คืน บินกับ Austrian Airlines (OS)

กำหนดการเดินทาง

2566

 • ต.ค.     11-20 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 หยุด ศ-อา 13-15 ต.ค.)
 • ธ.ค.     26-04 ม.ค.67 (วันปีใหม่ หยุด ส. 30 ธ.ค.-จ. 01 ม.ค. 67)

Highlight

ออสเตรีย

 • อาหารจีน 1 มื้อ / อาหารไทย 1 มื้อ
 • เข้าชมโบสถ์ Herz Jesu Kirche โบสถ์ประจำเมือง และ เป็นโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดในเมืองกราซ สร้างขึ้นระหว่างปี 1881-1887
 • เข้าชม ปราสาทโฮชอสเตอร์วิทซ์ (Hochosterwitz Castle) คาดว่าสร้างขึ้น 860 ปีก่อนคริสตกาล
 • เข้าชม พระราชวังฮอฟบวร์ก (Hofburg Palace) ศูนย์รวมอำนาจการปกครองที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุโรปและออสเตรีย และ เป็นพระราชวังที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดของโลก
 • ช้อปปิ้ง คาร์ทเนอร์สตรีท / ปานดอร์ฟเอาท์เล็ต

สโลวีเนีย

 • อาหารจีน 1 มื้อ
 • ล่องเรือ ทะเลสาบเบลด ไปชม ปราสาทเบลด (Bled Castle) ตั้งอยู่บนริมผาติดทะเลสาบ เป็นปราสาทที่เก่าแก่ที่สุด
 • เข้าชม ถ้ำโพสทอยนา ถ้ำที่สวยที่สุดในยุโรป มีอายุเก่าแก่กว่า 2 ล้านปี เป็นถ้ำที่มีความยาวถึง 27 กิโลเมตร โดยขบวนรถรางไฟฟ้า

โครเอเชีย

 • อาหารจีน 1 มื้อ
 • ชม จัตุรัส Trg Ban Jelacic Square จัตุรัสกลางเมืองซาเกรบ
 • เข้าชมความงามของ อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ (Plitvice National Park) มรดกโลกทางธรรมชาติ
 • เข้าชม โบสถ์อนาสตาเชีย (The Cathedral of  St. Anastasia) โบสถ์โรมันคาทอลิก สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 5-6 ในยุคโรมาเนสก์ เป็นโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดในแคว้นดัลมัลเชีย
 • เข้าชม พระราชวังดิโอคลีเธี่ยน (Diocletian Palace) มรดกโลกในปี ค.ศ. 1979
 • เที่ยว เมืองมรดกโลกดูบรอฟนิค Dubrovnik หนึ่งในเมืองเก่าที่สวยที่สุดในยุโรป สมญานาม ไข่มุกแห่งทะเล เอเดรียติก
 • ชอปปิ้ง ถนนสตราดัน

บอสเนีย & เฮอร์เซโกวีนา

 • ชม สะพานโบราณ สตารี มอสต์ (Old Bridge Stari Most) ถูกสร้างขึ้นโดยชาวออตโตมันในช่วงศตวรรษที่ 16
 • เข้าชม มัสยิดโกสกี้ เมห์เมด ปาซ่า (Koski Mehmed Paša Mosque) มัสยิดออตโตมันขนาดเล็กสร้างขึ้นใหม่ในปี ค.ศ. 1751 ชมหอคอยสุเหร่าที่ตั้งสูงตระหง่าน
 • เข้าชม อุโมงค์สงคราม (War Tunnel) ที่ขุดขึ้นในช่วงสงครามระหว่างบอสเนียและเซอร์เบีย
 • เข้าชม สุเหร่า Gazi Husrev-Beg Mosque สุเหร่าแบบออตโตมันที่สำคัญที่สุดในเมืองซาราเยโว

กำหนดการ

 • วันที่ 1     กรุงเทพฯ
 • วันที่ 2     เวียนนา – กราซ – คลาเกนฟูรท์
 • วันที่ 3     คลาเกนฟูร์ท – เบรด (สโลวีเนีย) – ล่องเรือทะเลสาบเบรด  – ถ้ำโพสทอยนา – ลุบเบลียนา
 • วันที่ 4     ลุบเบลียนา – ซาเกรบ (โครเอเชีย)
 • วันที่ 5     ซาเกรบ – พริตวิเซ่ – ซาดาร์
 • วันที่ 6     ซาดาร์ – สปริท – สตอน – ดูบลอฟนิค
 • วันที่ 7     ดูบลอฟนิค – โมสตาร์ (บอสเนีย & เฮอร์เซโกวีนา) – ซาราเยโว
 • วันที่ 8     ซาราเยโว – เวียนนา
 • วันที่ 9     เวียนนา – พระราชวังฮอฟบวร์ก – ช้อปปิ้งเอาท์เลต
 • วันที่ 10    สนามบินสุวรรณภูมิ

  119,900 - 125,900 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #IH14-AUT-SVN-HRV-BIH-26DEC2023-PE230711

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @aajtour addline

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright All About journey © 2018. All rights reserved. Powered by WordPress
Top