ทัวร์ จอร์เจีย: Grand Georgia 8 วัน 5 คืน โดย Turkish Airlines (TK) - ALL ABOUT JOURNEY

ทัวร์ จอร์เจีย: Grand Georgia 8 วัน 5 คืน โดย Turkish Airlines (TK)

กำหนดการเดินทาง

2566

 • มิ.ย.     14-21
 • ก.ค.     05-12 / 19-26
 • ส.ค.     02-09 / 09-16 (วันแม่แห่งชาติ หยุด ส-อา 12-13 ส.ค.)

Highlight

 • ชม พิพิธภัณฑ์สตาลิน (MUSEUM OF STALIN)
 • เข้าชม สวนบอร์จอมี่ (BORJOMI CITY PARK) ขึ้นกระเช้า Cable Care สู่จุดชมวิวบนหน้าผาเหนือสวนบอร์โจมี
 • ชมรูปปั้นอนุสาวรีย์ที่โรแมนติกที่สุดในเมืองชายทะเลบาตูมี Ali and Nino
 • ล่องเรือใน ทะเลดํา ชม อ่าวเมืองบาทูมี (BLACK SEA)
 • นั่งเรือเข้าชม ถ้ำโพรมีเทียส (PROMETHEUS CAVE) หรือที่เรียกว่าถ้ำ Kumistavi
 • ชม ป้อมอนานูรี (ANANURI FORTRESS) ป้อมปราการในศตวรรษที่ 16-17
 • นั่งรถจี๊บ 4WD เดินทางไปชมความงามของ โบสถ์เกอร์เกตี้ (GERGETI TRINITY CHURCH) ถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 14
 • ชม อนุสรณ์สถานรัสเซีย&จอร์เจีย (RUSSIA – GEORGIA FRIENDSHIP MONUMENT) สร้างเพื่อเฉลิมฉลองครอบรอบ 200 ปี ความสัมพันธ์ระหว่างสหภาพโซเวียตและจอร์เจีย
 • ชม วิหารสเวติสโคเวลี (SVETI TSKHOVELI CATHEDRAL) สร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 11
 • ชม มหาวิหารจวารี (JVARI MONASTERY) สร้างขึ้นเมื่อคริสตวรรษที่ 6
 • ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าชม ป้อมนาริคาล่า (NARIKALA FORTRESS) ถูกสร้างในราวศตวรรษที่ 4
 • ช้อปปิ้ง THE BOULVARD / ถนนคนเดินชาเดอร์นี่ (SHARDEN STREET)

กำหนดการ

 • วันที่ 1     สนามบินสุวรรณภูมิ – อิสตันบูล
 • วันที่ 2     เมืองทบิลิซี –เมืองกอรี-พิพิธภัณฑ์สตาลิน -สวนบอร์จอมี่ (BORJOMI CITY PARK)  เมืองบอร์โจมี
 • วันที่ 3     เมืองบอร์โจมี –บาทูมี-ประวัติของประติมากรรม “Ali and Nino”-ล่องเรือในทะเลดํา ชมอ่าวเมืองบาทูมี (BLACK SEA)
 • วันที่ 4     ย่าน Old Town และ Batumi ชม Piazzal Square และ Medea Square -วิหารบากราติ (Bagrati Cathedral) – ถ้ำโพรมีเทียส (PROMETHEUS CAVE)
 • วันที่ 5     เมืองกูดาอูรี (Gudauri) – ป้อมอนานูรี (ANANURI FORTRESS) -อ่างเก็บน้ำซินวาลี (ZHINVALI RESERVOIR)  คัสเบกี-รถจี๊บ 4WD-โบสถ์เกอร์เกตี้ (GERGETI TRINITY CHURCH)
 • วันที่ 6     วิหารสเวติสโคเวลี – มหาวิหารจวารี กูดาอูรี – ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าป้อมนาริคาล่า – มารดาแห่งจอร์เจีย (MOTHER OF GEORGIA) – โรงอาบน้ำโบราณ อะบาโนตูบานี – ชมย่านเมืองเก่า ชมโบสถ์ METEKHI ST.VIRGIN CHURCH และอนุสาวรีย์กษัตริย์ – ถนนคนเดินชาเดอร์นี่
 • วันที่ 7     ทบิลีซี – ส่งออกสนามบิน – แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินอิสตันบูล
 • วันที่ 8     อีสตันบูล – กรุงเทพฯ

  55,988 - 56,988 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #IP03-GEO-Grand-85TK-Jun-Aug2023-55-56-A230307

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @aajtour addline

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright All About journey © 2018. All rights reserved. Powered by WordPress
Top