*บินตรง* ทัวร์ปีใหม่-ทัวร์สงกรานต์ อิหร่าน (Iran): ดินแดนเปอร์เซีย 8 วัน 6 คืน โดย Mahan Air (W5) - ALL ABOUT JOURNEY

*บินตรง* ทัวร์ปีใหม่-ทัวร์สงกรานต์ อิหร่าน (Iran): ดินแดนเปอร์เซีย 8 วัน 6 คืน โดย Mahan Air (W5)

กำหนดการเดินทาง

2566

 • ธ.ค.      01-08 (วันพ่อแห่งชาติ หยุด อ 05 ธ.ค.) / 29 ธ.ค. – 05 ม.ค. 2567 (วันปีใหม่ หยุด ส. 30 ธ.ค.-อ. 02 ม.ค. 67)

2567

 • ม.ค.      26 ม.ค.-02 ก.พ.
 • ก.พ.      09-16 / 23 ก.พ. – 01 มี.ค. (วันมาฆบูชา หยุด ส-จ 24-26 ก.พ.)
 • มี.ค.      15-22
 • เม.ย.     10-17 / 12-19 (วันสงกรานต์ หยุด ส-อ 13-16 เม.ย.) / 26 เม.ย.-03 พ.ค.(วันแรงงานแห่งชาติ หยุด พ 01 พ.ค.)

Highlight

 • บินภายใน 1 เที่ยวเพื่อประหยัดเวลาเดินทาง
 • อาหารจีน 2 มื้อ
 • เข้าชม พระราชวัง Sa’ad Abad Palace พระราชวังฤดูร้อนเก่าแก่ของพระราชวงศ์กาจาร์ (Qajar Dynasty)
 • เข้าชม พิพิธภัณฑ์แห่งชาติอิหร่าน (National Museum of Iran) เปิดขึ้นเมื่อปี พ. ศ. 2480
 • เข้าชม พระราชวังโกเลสตาน (Golestan Palace) หรือ พระราชวังแห่งดอกไม้ (Palace of Flowers) ผลงานสถาปัตยกรรมที่งดงามมากที่สุดแห่งหนึ่งในช่วงยุคราชวงศ์กาจาร์
 • เข้าชม สุเหร่าสีชมพู หรือ The Nasir al-Mulk Mosque มัสยิดที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของอิหร่าน
 • เข้าชม เปอร์เซโพลิส เมืองโบราณของชาวเปอร์เซีย ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขา Kuh-e Rahmat สร้างขึ้นช่วงก่อนคริสต์ศักราช 522-486 ปี
 • เข้าชม วิหารของลัทธิบูชาไฟ (Fire Temple) ของศาสนาโซโรแอสเตอร์ ในวิหารจะมีกระถางไฟที่ติดลุกโชนอยู่ตลอดเวลา
 • เข้าชม ปราสาทนารินจ์ (Narinj Castle) ซึ่งถูกสร้างด้วยก้อนหินที่ทำจากดินเหนียวให้เป็นปราสาท ตัวปราสาทถูกสร้างขึ้นคาดว่าประมาณ 2,000 ปีมาแล้ว
 • เข้าชม วิหารแวงค์ (Vank Church) โบสถ์ของชาวอาร์เมเนียนที่นับถือศาสนาคริสต์ ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1655
 • เข้าชม พระราชวังเชเฮล โชตุน (Chehel Sotun Palace) หรือ วัง 40 เสา ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1614
 • เข้าชม พระราชวังอาลี คาปู (Ali Qapu Palace) ถูกสร้างขึ้นในสมัยของกษัตริย์ ชาห์ อับบาสที่ 1
 • ชม มัสยิดอิหม่าม (Imam Mosque) เป็นสถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1612
 • ช้อปปิ้ง ตลาดบาร์ซาร์ บริเวณอิหม่ามสแควร์

กำหนดการ

 • วันที่ 1     สนามบินสุวรรณภูมิ – เตหะราน
 • วันที่ 2     เตหะราน – พระราชวัง Saad Abad – พระราชวังโกเลสตาน – พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ – สะพานทาเบียต
 • วันที่ 3     เตหะราน – บินภายในสู่ชิราซ – สุเหร่าสีชมพู – สวนนาเรนเจสตาน – สุสานฮาเฟซ – ป้อมคาริม ข่าน
 • วันที่ 4     ชิราซ – เปอร์เซโพลิส  – พาร์ซากาด – สุสานกษัตริย์ไซรัสมหาราช – ยาซ์ด
 • วันที่ 5     ยาซ์ด – เมย์บอด  – อิสฟาฮาน
 • วันที่ 6     อิสฟาฮาน
 • วันที่ 7     อิสฟาฮาน – แอบยาเนห์ – คาชาน – เตหะราน – สนามบินสุวรรณภูมิ
 • วันที่ 8     สนามบินสุวรรณภูมิ

  62,900 - 69,900 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #IH14-IRN-26Apr2024-PH230906

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @aajtour addline

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

Top