ทัวร์ปีใหม่ ตูนีเซีย + ลิเบีย + แอลจีเรีย (Tunisia + Libya + Algeria): 15 วัน โดย Turkish Airlines (TK) - ALL ABOUT JOURNEY

ทัวร์ปีใหม่ ตูนีเซีย + ลิเบีย + แอลจีเรีย (Tunisia + Libya + Algeria): 15 วัน โดย Turkish Airlines (TK)

กำหนดการเดินทาง

2566

 • พ.ย.     10-24
 • ธ.ค.     04-18 (วันพ่อแห่งชาติ หยุด อ 05 ธ.ค.) (วันรัฐธรรมนูญ หยุด ส-จ 09-11 ธ.ค.) / 30-13 ม.ค. 67 (วันปีใหม่ หยุด ส. 30 ธ.ค.-อ. 02 ม.ค. 67)

2567

 • ม.ค.     19-02 ก.พ.

 

Highlight

 • สัมผัสเมืองมรดกโลกตามแนว เทือกเขาแอตลาส และ ทะเลทรายซาฮาร่า
 • บินภายใน 2 เที่ยวเพื่อประหยัดเวลาเดินทาง

ตูนีเซีย

 • อาหารไทย 1 มื้อ / อาหารจีน 1 มื้อ
 • ชม สุเหร่าซิดี อักบาร์ (Mosque of Sidi Okba) สุเหร่าขนาดใหญ่ที่เก่าแก่ที่สุดในทวีปแอฟริกาเหนือ
 • เข้าชม โคลอสเซียม Amphitheatre ที่ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 230 ใหญ่โตพอๆกับโคลอสเซี่ยมใน กรุงโรม
 • เข้าชม พิพิธภัณฑ์บาร์โด (Bardo Museum) เคยเป็นพระราชวังเก่าของเจ้าผู้ครองตูนิสในยุคฮุสเซ็น (ศตวรรษที่ 18 – 19) เป็นพิพิธภัณฑ์แสดงโมเสกที่ดีที่สุด สมบูรณ์ที่สุด และ สวยที่สุดในโลก

ลิเบีย

 • เข้าชม เมืองโบราณซาบราทา (Sabratha) เมืองโรมันโบราณที่ยังคงสภาพสมบูรณ์และสวยงาม
 • ชม สุสานแห่งสงครามโลกครั้งที่ 2 (Tripoli’s II WW Cemetery)

แอลจีเรีย

 • ชม มหาวิหารนอร์ทเธอดาม (Basilique Nortre Dame d Frique) มหาวิหารคาทอลิกที่สำคัญมากในเมืองแอลเจียร์ สร้างขึ้นในปี 1846 – 1866
 • เข้าชม พระราชวังเรส (Palais of Rais) หรือ Bastion 23 อนุสรณ์สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของแอลจีเรีย ภายในประกอบด้วยพระราชวัง 3 หลัง และบ้านอีก 6 หลัง ตกแต่งสวยงาม
 • ชม ป้อมปราการเบนี ฮัมหมัด หรือ อัลคาราเบนี ฮัมหมัด (Al Qala of Beni Hammad) สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 11
 • เข้าชม พิพิธภัณฑ์เซติฟ (Setif Museum) ที่จัดเก็บและจัดแสดงโบราณวัตถุล้ำค่าที่ได้จากการขุดค้นพบในเมืองโบราณเจมีลา (Djemila)
 • เข้าชมความยิ่งใหญ่ของเมืองโรมันโบราณแห่งแอลจีเรีย เมืองเจมีลา (Djemila)
 • ชม น้ำพุร้อนฮัมมัม เชลลาลา (Hammam Chellala) ถือกำเนิดขึ้นมานานนับพันปี
 • เข้าชม พิพิธภัณฑ์ Chateau Bengana Museum ที่จัดเก็บและจัดแสดงโบราณวัตถุที่ขุดพบในเมืองสกิกดา
 • เข้าชม พิพิธภัณฑ์แห่งชาติเซอร์ตาร์ (National Museum of Cirta) ที่เก็บรวบรวมโบราณวัตถุที่มีค่ากว่า  7,000 ชิ้น
 • เข้าชม พระราชวังอาเหมด เบย์ (The Museum & Palace of Ahmed Bey) หนึ่งในอาคารยุคออตโตมันที่ดีที่สุดในแอลจีเรีย
 • ชม สะพานแขวน ซิดี เอ็มซิด (Sidi M’Cid Bridge) สะพานแขวนที่สูงที่สุดในโลก มีความสูง 175 เมตร ยาว 164 เมตร

 

กำหนดการ

 • วันที่ 1     สนามบินสุวรรณภูมิ – อิสตันบูล
 • วันที่ 2     อิสตันบูล – ตูนิส – ซิดิบูร์ไซด์
 • วันที่ 3     ไครูอาน – เอลเจม – แมทมาทา
 • วันที่ 4     แมทมาทา – สฟักซ์ – โมนาสเตียร์
 • วันที่ 5     โมนาสเตียร์ – คาร์เธจ – ตูนิส
 • วันที่ 6     ลิเบีย – เมืองมรดกโลกเลปติส เมกนา – ตริโปลี
 • วันที่ 7     ตริโปลี  – เมืองโบราณ ซาบราทา
 • วันที่ 8     ตริโปลี  – แอลเจียร์ (ประเทศแอลจีเรีย)
 • วันที่ 9     แอลเจียร์ – เมืองมรดกโลกคาชบาห์
 • วันที่ 10    แอลเจียร์ – เบนี ฮัมหมัด – มรดกโลกอัล ควอลา เบนี ฮัมหมัด
 • วันที่ 11    เซติฟ – เจมีลา – บัตนา – ทิมกาด
 • วันที่ 12    บัตนา – อิล มิลลา – กูเอลมา – อันนาบา
 • วันที่ 13    อันนาบา – สกิกดา – ทิดดิส – กงส์ต็องตีน
 • วันที่ 14    กงส์ต็องตีน – อิสตันบูล
 • วันที่ 15    อิสตันบูล – สนามบินสุวรรณภูมิ

  229,900 - 235,900 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #IH14-TUN+LBY+DZA-15TK-Nov2023-Jan2024-229-235-A230313

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @aajtour addline

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright All About journey © 2018. All rights reserved. Powered by WordPress
Top