*บินตรง* ทัวร์สงกรานต์ จีน (China): เส้นทางสายไหม *ไม่เข้าร้าน* 8 วัน 7 คืน โดย Thai Airways (TG) - ALL ABOUT JOURNEY

*บินตรง* ทัวร์สงกรานต์ จีน (China): เส้นทางสายไหม *ไม่เข้าร้าน* 8 วัน 7 คืน โดย Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง

2566

 • เม.ย.    11-18 (วันสงกรานต์ หยุด พฤ-จ 13-17 เม.ย.)

Highlight

 • ไม่เข้าร้านรัฐบาลจีน
 • บินภายใน 2 เที่ยวเพื่อประหยัดเวลาเดินทาง
 • ที่พัก 5 ดาวในระดับดีที่สุด
 • ชม วัดต้าฝอซื่อ สร้างสมัยซีเซี้ย เป็นมหาวิหารประดิษฐานพระนอนที่ใหญ่ที่สุดของจีนยาวประมาณ 34.5เมตร
 • ชม จางเย่ฉีเหลียนซานตันเสียตี้เม่า หรือ  โขดภูหินทรายแดงหลากสี หนึ่งในภูมิทัศน์มหัศจรรย์ในเขตภูเขาฉีเหลียนซาน กว้างขวางถึง 300 ตร.กม. ที่ความสูง 2,000-3,800 ม.จากระดับน้ำทะเล
 • ชม ด่านเจียยี่กวน ป้อมปราการที่แข็งแรงและสาคัญที่สุดในภาคตะวันตก ตั้งอยู่ที่ความสูง 1,800 เมตรจากระดับน้ำทะเล เริ่มสร้างในปี ค.ศ 1372
 • ทดลองขี่อูฐ (มีคนจูงรวมค่าใช้จ่ายแล้ว) ที่ หมิงซาซาน หรือ เขาทรายขับเสียง
 • เข้าชม ถ้ำพระมอเกาคู ในคูหาต่างๆ มีงานจิตรกรรมตลอดช่วงประวัติศาสตร์เกือบ 1,000 ปี
 • นั่งรถไฟความเร็วสูงจาก เมืองตุนหวง สู่ เมืองทูรูฟาน
 • เยือน เมืองโบราณเกาฉางกู่เฉิง อายุกว่า 1,000 ปี ที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี พร้อมนั่งรถลาของชาวอุยกูร์
 • เที่ยว เชียนฝอต้ง หรือ ถ้ำพระพันองค์ ชมภาพบนกาแพงที่แกะสลักเป็นรูปหุ่น 500 กว่าตัวที่มีชื่อเสียงและได้รับการดูแลรักษาอย่างดี
 • ชม คานเอ๋อจิ่ง ระบบชลประทานใต้ดินที่สำคัญของซินเกียง
 • ชม พิพิธภัณฑ์ซินเกียง ชมหลักฐานทางโบราณคดีตั้งแต่ยุคก่อนราชวงศ์ฉิน (221 ปีก่อนคริสตศักราช) จนถึงยุคราชวงศ์ชิง (ปี 1644-1911)
 • เที่ยวชม ถนนโบราณจิ๋นหลี่ มีความเก่าแก่กว่า 2,000 ปี เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งในเมืองเฉิงตู
 • ช้อปปิ้ง ต้าปาจาร์ สินค้าพื้นเมือง

กำหนดการ

 • วันที่ 1     กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – เมืองเฉินตู – นั่งเครื่องภายใน สู่ เมืองหลันโจว
 • วันที่ 2     เมืองหลันโจว –  นั่งรถสู่เมืองจางเย่ – วัดต้าฝอซื่อ – ภูมิทัศน์จางเย่ฉีเหลียนซานตันเสียตี้เม่า
 • วันที่ 3     เมืองจางเย่  – เมืองเจียยี่กวน – ด่านเจียยี่กวน – จัตุรัสป้อมปราการ – เมืองตุนหวง
 • วันที่ 4     หมิงซาซาน – ทะเลสาบพระจันทร์เสี้ยว – ถ้ำพระมอเกาคู (สถานที่ไฮไลท์ของเส้นทาง)
 • วันที่ 5     เมืองตุนหวง – นั่งรถไฟความเร็วสูง สู่ เมืองทูรูฟาน
 • วันที่ 6     เมืองโบราณเกาฉางกู่เฉิง- ผ่านชมภูเขาเปลวเพลิง – คานเอ๋อจิ่ง – อูรูมูฉี – สวนหงซาน
 • วันที่ 7     พิพิธภัณฑ์ซินเกียง – ต้าปาจาร์– สนามบินอูรูมูฉี่ – นั่งเครื่องภายใน สู่ เมืองเฉินตู
 • วันที่ 8     ถนนโบราณจิ๋นหลี่  – สนามบินนครเฉินตู – กรุงเทพฯ

  73,000 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #IP09-CHN-SilkRoad-87TG-11-18Apr2023-73-A230318

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @aajtour addline

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright All About journey © 2018. All rights reserved. Powered by WordPress
Top