*บินตรง* ทัวร์สงกรานต์ ปากีสถาน(Pakistan): คาราโครัมไฮเวย์ 9 วัน 7 คืน บินกับ Thai Airways (TG) - ALL ABOUT JOURNEY

*บินตรง* ทัวร์สงกรานต์ ปากีสถาน(Pakistan): คาราโครัมไฮเวย์ 9 วัน 7 คืน บินกับ Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง

2567

 • เม.ย.     05-13(วันจักรี หยุด ส-อา 06-07 เม.ย.) / 06-14 / 12-20 (วันสงกรานต์ หยุด ส-อ 13-16 เม.ย.)

Highlight

 • บินภายใน 2 เที่ยวเพื่อประหยัดเวลา / เดินทางช่วงซากุระบาน
 • อาหารจีน 1 มื้อ
 • เข้าชม มัสยิดไฟซาล (Faisal Mosque) สามารถจุคนได้ถึง 100,000 คน และบริเวณรอบนอกได้อีกกว่า 200,000 คน
 • เดินทางไปตาม ถนนหลวงคาราโครัม สัมผัสกับความสวยงามของแม่น้ำฮุนซารวมถึงหมู่บ้านต่างๆ ริมทางขนานกับเส้นทางสายไหมเก่า ซึ่งในอดีตเป็นเส้นทางการค้าและวัฒนธรรม
 • เที่ยว จุดชมวิวยอดเขาราคาโปชิ (Rakaposhi View Point) ความสูง 7,790 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลและถูกจัดอันดับความสูงอยู่ในอันดับที่ 27 ของโลก
 • เข้าชม ป้อมปราการบาลิต (Balit Fort) มีความเก่าแก่ถึง 700 ปี มรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกตั้งแต่ปี ค.ศ. 2004
 • ชม ธารน้ำแข็งฮอปเปอร์ (Hopper Glacier) ธารน้ำแข็งที่มีความเก่าแก่จากการทับถมของหิมะอย่างยาวนาน จากหิมะจนกลายเป็นหิน เป็นธารน้ำแข็งที่เคลื่อนไหวเร็วที่สุดในโลก
 • ชมความงดงามของพระอาทิตย์ขึ้น ณ จุดที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุดแห่งเทือกเขานี้ บริเวณที่ได้รับการขนานนามว่า นิ้วมือของหญิงสาว หรือ Lady Finger
 • ล่องเรือชมทะเลสาบอัตตาบัต (Attabad Lake) ชมความงดงามของทะเลสาบสีฟ้าราวกับเทอร์ควอยซ์ตัดกับเทือกเขาที่มีหิมะปกคลุม
 • ลองเดินข้าม สะพานฮุซเซน แห่งทะเลสาบโบริท (Hussaini suspension bridge) มีอายุนับร้อยปี ถูกจัดให้เป็นสะพานที่น่ากลัวที่สุดในโลก
 • ชมธารน้ำแข็งพาสสุ (Passu Glacier) ที่เกิดจากหิมะที่ตกมาสะสมจนหนา 50 – 60 เมตร
 • ชมพระพุทธรูปคาร์กาห์ (Kargah Buddha) พระพุทธรูปยืนถูกแกะสลักไว้บนหน้าผาในหุบเขาคาร์กาห์ (Kargah Valley) ในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 7
 • เข้าชม ป้อมปราการลาฮอร์ (Lahore Fortress) มรดกโลกโดยองค์การ UNESCO ในปี 1981 ถูกสร้างในศตวรรษที่ 11
 • เข้าชม สวนชาลิมาร์ (Shalimar Garden) กลุ่มสวนเปอร์เซีย  เริ่มสร้างในปี ค.ศ. 1637 และสร้างเสร็จในปี ค.ศ. 1641
 • เข้าชม สุเหร่าบัดซาฮิ (Badshahi Mosque) หรือ สุเหร่าหลวง (Royal Mosque) สุเหร่าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก
 • เข้าชม พิพิธภัณฑ์ลาฮอร์ (Lahore Museum) ที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศปากีสถาน
 • เข้าชม มัสยิดวาซิรข่าน (Wazir Jhan Masjid) ที่ขึ้นชื่อเรื่องความงามของงานดินเผาเคลือบลงสีและงานกระเบื้องแบบกาชาน

กำหนดการ

 • วันที่ 1    กรุงเทพ – อิสลามาบัด (พักค้าง 2 คืน)
 • วันที่ 2    อิสลามาบัด – ตักศิลา (เมืองมรดกโลก) – เที่ยวชมเมืองอิสลามาบัด
 • วันที่ 3    บินภายในสู่เมืองกิลกิต – หุบเขาฮุนซา – ป้อมปราการบาลิต
 • วันที่ 4    ฮุนซา – หุบเขานาการ์ – ฮอปเปอร์ กลาเซียร์ – เทือกเขาดุยเกอร์ – Eagle’s Nest
 • วันที่ 5    เลดี้ ฟิงเกอร์ – ล่องเรือทะเลสาบอัลตาบัต – กุลมิต – สะพานฮุซซา – เมืองพาสสุ
 • วันที่ 6    เมืองกิลกิต – พระพุทธรูปคาร์กาห์
 • วันที่ 7    กิลกิต – อิสลามาบัด – ลาฮอร์
 • วันที่ 8    ลาฮอร์ – กรุงเทพมหานคร
 • วันที่ 9    กรุงเทพฯ

  93,900 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #IH14-PAK-Pakistan-12Apr2024-PH230906

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @aajtour addline

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

Top