*บินตรง* ทัวร์ เมียนมาร์ (Myanmar): พุกาม มัณฑะเลย์ 4 วัน 3 คืน บินกับ Myanmar Airways (8M) - ALL ABOUT JOURNEY

*บินตรง* ทัวร์ เมียนมาร์ (Myanmar): พุกาม มัณฑะเลย์ 4 วัน 3 คืน บินกับ Myanmar Airways (8M)

กำหนดการเดินทาง

2566

 • มิ.ย.     02-05 (วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบรมราชินี หยุด ส-จ 03-05 มิ.ย.) / 22-25
 • ก.ค.     06-09 / 20-23 / 28-31 / 29-01 ส.ค. (วันพระบรมราชสมภพ ร.10 หยุด ศ-อา 28-30 ก.ค.)
 • ส.ค.     11-14 / 12-15 (วันแม่แห่งชาติ หยุด ส-อา 12-13 ส.ค.) / 25-28
 • ก.ย.     01-04 / 15-18 / 29-02 ต.ค.
 • ต.ค.     06-09 / 12-15 / 13-16 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 หยุด ศ-อา 13-15 ต.ค.) / 20-23 (วันปิยมหาราช หยุด ส-จ 21-23 ต.ค.)

Highlight

 • เมนูพิเศษ กุ้งแม่น้ำแบบพื้นเมือง / อาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พร้อมชมโชว์เชิดหุ่นกระบอก
 • ชม วัดกุโสดอ (Kuthodaw Pagoda) สถานที่สังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่ 5 มีแผ่นศิลาจารึกพระไตรปิฎก 84,000 พระธรรมขันธ์ และ กินเนสบุ๊คได้บันทึกไว้ว่าเป็นหนังสือที่ใหญ่ที่สุดในโลก
 • เยือน มัณฑะเลย์ฮิลล์ (Mandalay Hills) หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม
 • ชม วัดกุบยางกี (Gubyaukkyi Temple) ชมภาพจิตกรรมฝาผนังที่งดงามที่สุดในพุกาม
 • ชม วัดมนุหา (Manuha Temple) ที่โครงสร้างวิหารค่อนข้างแคบ มีพระนอนหนึ่งองค์ กับ พระพุทธรูปอีกสามองค์นั่งเบียดเสียดอยู่ภายใน
 • นมัสการ เจดีย์สัพพัญญู เจดีย์ที่สูงที่สุดในเมืองพุกาม
 • ชม พระเจดีย์ชเวสิกอง (Shwezigon Pagoda) ศูนย์กลางของพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทในพุกาม
 • เข้าชม วัดติโลมินโล (Htilominlo Temple) สร้างขึ้นเมื่อปี 1211
 • นมัสการ พระมหามัยมุนี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 แห่งของพม่า เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ที่สุดในเมืองพม่า

กำหนดการ

 • วันที่ 1     สนามบินสุวรรณภูมิ • มัณฑะเลย์ • วัดกุโสดอ • ภูเขามัณฑะเลย์ฮิลล์
 • วันที่ 2     มัณฑะเลย์ • นั่งรถสู่พุกาม • วิหารกุบยางจี • วัดมนุหา • วิหารธรรมยานจี • เจดีย์สับพันยู  ชมวิวพระอาทิตย์ตก
 • วันที่ 3     พุกาม • เจดีย์ชเวสิกอง • วิหารติโลมินโล • วิหารอนันดา • มัณฑะเลย์ • โรงงานเครื่องเขิน
 • วันที่ 4     มัณฑะเลย์ • พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี • สนามบินมัณฑะเลย์ • กรุงเทพฯ

  14,999 - 16,999 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #IB06-MMR- MMR54-438M-Jun-Oct2023-14-16-A230403

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @aajtour addline

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright All About journey © 2018. All rights reserved. Powered by WordPress
Top