*บินตรง* ทัวร์ ไต้หวัน (Taiwan): เชียงใหม่ – ไทเป 4 วัน 3 คืน บินกับ China Airlines (CI) - ALL ABOUT JOURNEY

*บินตรง* ทัวร์ ไต้หวัน (Taiwan): เชียงใหม่ – ไทเป 4 วัน 3 คืน บินกับ China Airlines (CI)

กำหนดการเดินทาง

2566

 • ก.ค.     01-04 / 29-01 ส.ค. (วันพระบรมราชสมภพ ร.10 หยุด ศ-อา 28-30 ก.ค.)
 • ส.ค.     12-15 (วันแม่แห่งชาติ หยุด ส-อา 12-13 ส.ค.)
 • ก.ย.     23-26
 • ต.ค.     21-24 (วันปิยมหาราช หยุด ส-จ 21-23 ต.ค.) / 28-31

Highlight

 • บินตรง เชียงใหม่ – ไทเป
 • พิเศษ!! เมนู บุฟเฟต์ชาบูไต้หวัน / เสี่ยวหลงเปา
 • ชิม ชาอู่หลง และ ชมการสาธิตการชงชาแบบต่างๆ ทั้งชาอู่หลงจากอาลีซาน ชาจากเมืองฮัวเหลียน
 • ล่องเรือชมความงามของ ทะเลสาบสุริยันจันทรา หรือ SUN MOON LAKE แหล่งน้ำจืดใหญ่ที่สุดบนเกาะไต้หวัน
 • สักการะ เทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ หรือ วัดกวนอู
 • ชม โรงละครแห่งชาติไถจง (National Taichung Theater) ที่สามารถตั้งอยู่ได้ โดยไม่ต้องใช้เสาค้ำและกำแพงตั้งฉาก
 • ช้อปปิ้ง ตลาดจงลี่ไนท์มาร์เก็ต (Zhongli Night Market) / ตลาดไถจง / ฝงเจี๋ย ไนท์มาเก็ต / ร้านขนมพายสับปะรด / ผลิตภัณฑ์สร้อย Germanium / ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น Jiufen Old Street / ซีเหมินติง ไนท์มาเก็ต

กำหนดการ

 • วันที่ 1     สนามบินเชียงใหม่ • สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน • ตลาดจงลี่ไนท์มาร์เก็ต
 • วันที่ 2     เมืองหนานโถว • ชิมชาอู่หลง • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา • วัดเหวินวู่ • เมือไถจง • โรงละครแห่งชาติ • ตลาดไถจงไนท์มาร์เก็ต
 • วันที่ 3     เมืองไทเป • ร้านพายสับประรด • ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89th) • Germanium • เมืองนิวไทเป • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น • ตลาดซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
 • วันที่ 4     สนามบินเถาหยวน • ท่าอากาศยานเชียงใหม่

  18,999 - 21,999 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #IB06-TWN-CNXTPE93-43CI-May-Oct2023-18-21-A230404

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @aajtour addline

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright All About journey © 2018. All rights reserved. Powered by WordPress
Top