*บินตรง* ทัวร์ ไต้หวัน (Taiwan): ไทเป 4 วัน 3 คืน บินกับ China Airlines (CI) - ALL ABOUT JOURNEY

*บินตรง* ทัวร์ ไต้หวัน (Taiwan): ไทเป 4 วัน 3 คืน บินกับ China Airlines (CI)

กำหนดการเดินทาง

2566

 • มิ.ย.     28-01 ก.ค.
 • ก.ค.     19-22 / 26-29 (วันพระบรมราชสมภพ ร.10 หยุด ศ-อา 28-30 ก.ค.)
 • ส.ค.     16-19
 • ก.ย.     27-30
 • ต.ค.     18-21 (วันปิยมหาราช หยุด ส-จ 21-23 ต.ค.)

Highlight

 • พิเศษ!! ชาบูบุฟเฟ่ต์ สไตล์ไต้หวัน / เสี่ยวหลงเปา
 • ชม โรงละครแห่งชาติไถจง (National Taichung Theater) ที่สามารถตั้งอยู่ได้ โดยไม่ต้องใช้เสาค้ำและกำแพงตั้งฉาก
 • ชิม ชาอู่หลง และ ชมการสาธิตการชงชาแบบต่างๆ ทั้งชาอู่หลงจากอาลีซาน ชาจากเมืองฮัวเหลียน
 • ล่องเรือชมความงามของ ทะเลสาบสุริยันจันทรา หรือ SUN MOON LAKE แหล่งน้ำจืดใหญ่ที่สุดบนเกาะไต้หวัน
 • สักการะ เทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ หรือ วัดกวนอู
 • เข้าชม ฟาร์มชิงจิง (Cingjing Farm) สวิตเซอร์แลนด์แดนไต้หวัน
 • ชมอนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค (Chiang Kai Shek Memorial Hall) อดีตประธานาธิบดีไต้หวัน
 • เยือน วัดหลงซาน (Longshan Temple) หนึ่งในวัดที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองไทเป
 • ชมบ้านสีสันสดใสที่ ท่าเรือประมงเจิ้งปิน (Zhengbin Fishing Port) ท่าเรือประมงที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวัน
 • ช้อปปิ้ง ฝงเจี๋ย ไนท์มาเก็ต / ร้านขนมพายสับปะรด / ซีเหมินติง ไนท์มาเก็ต / ผลิตภัณฑ์สร้อย Germanium / ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น (Jiufen Old Street) / กลอเรีย เอาท์เล็ท (Gloria Outlets)

กำหนดการ

 • วันที่ 1     สนามบินสุวรรณภูมิ ● สนามบินเถาหยวน(ไทเป) ● ไถจง ● โรงละครแห่งชาติไถจง ● ไถจงไนท์มาร์เก็ต
 • วันที่ 2     เมืองหนานโถว • ชิมชาอู่หลง • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา • วัดเหวินหวู่ • ฟาร์มแกะฉิงจิ้ง
 • วันที่ 3     ไทเป • ร้านพายสัปประรด • ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) • ศูนย์เครื่องสำอาง  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • วัดหลงซาน • ตลาดซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต
 • วันที่ 4     GERMANIUM • เมืองไทเป • ท่าเรือประมงเจิ้งปิน • ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น • Gloria Outlets  สนามบินเถาหยวน •  สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

  20,999 - 22,999 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #IB06-TWN-TPE23-43CI-Jun-Oct2023-20-22-A230405

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @aajtour addline

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright All About journey © 2018. All rights reserved. Powered by WordPress
Top