*บินตรง* ทัวร์ ไต้หวัน (Taiwan): ครบทุกไฮไลท์ 5 วัน 4 คืน บินกับ Thai Lion Air (SL) - ALL ABOUT JOURNEY

*บินตรง* ทัวร์ ไต้หวัน (Taiwan): ครบทุกไฮไลท์ 5 วัน 4 คืน บินกับ Thai Lion Air (SL)

กำหนดการเดินทาง

2566

 • มิ.ย.     14-18 / 15-19 / 28-02 ก.ค. / 29-03 ก.ค.
 • ก.ค.     05-09 / 06-10 / 12-16 / 13-17 / 19-23 / 20-24 / 26-30 / 27-31 / 28-01 ส.ค. / 29-02 ส.ค. (วันพระบรมราชสมภพ ร.10 หยุด ศ-อา 28-30 ก.ค.)
 • ส.ค.     01-05  / 02-06 (วันอาสาฬหบูชา+เข้าพรรษา หยุด อ-พ 01-02 ส.ค.) / 03-07 / 04-08 / 10-14 / 11-15 (วันแม่แห่งชาติ หยุด ส-อา 12-13 ส.ค.) / 17-21 / 18-22 / 24-28 / 25-29 / 31-04 ก.ย.
 • ก.ย.     01-05 / 07-11 / 08-12 / 14-18 / 15-19 / 21-25 / 22-26
 • ต.ค.     05-09 / 12-16 / 13-17 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 หยุด ศ-อา 13-15 ต.ค.) / 19-23 / 20-24 (วันปิยมหาราช หยุด ส-จ 21-23 ต.ค.) / 26-30 / 27-31

Highlight

 • พิเศษ เมนูปลาประธานาธิบดี / เสี่ยวหลงเปา / ซีฟู๊ดสไตล์ไต้หวัน
 • สักการะ เทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ หรือ วัดกวนอู
 • ล่องเรือชมความงามของ ทะเลสาบสุริยันจันทรา หรือ SUN MOON LAKE แหล่งน้ำจืดใหญ่ที่สุดบนเกาะไต้หวัน
 • สักการะ อัฐิของพระถังซำจั๋ง ณ วัดพระถังซำจั๋ง หรือ วัดสวนกวง
 • เที่ยว เขาอุทยานอาลีซาน (Alishan) อุทยานที่มีความสวยงามและมีชื่อเสียงที่สุดในเกาะไต้หวัน
 • ชม โรงละครแห่งชาติไถจง (National Taichung Theater) ที่สามารถตั้งอยู่ได้ โดยไม่ต้องใช้เสาค้ำและกำแพงตั้งฉาก
 • ชม อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค (Chiang Kai Shek Memorial Hall) อดีตประธานาธิบดีไต้หวัน
 • เยือน วัดหลงซาน (Longshan Temple) หนึ่งในวัดที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองไทเป
 • ชม อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว YEHLIU GEO PARK อุทยานทางธรณี
 • ชมบ้านสีสันสดใสที่ ท่าเรือประมงเจิ้งปิน (Zhengbin Fishing Port) ท่าเรือประมงที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวัน
 • ชม ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น (Jiufen Old Street) หมู่บ้านโบราณบนไหล่เขาซึ่งในอดีตเคยเป็นแหล่งขุดทองชื่อดังของไต้หวัน
 • ช้อปปิ้ง ฝงเจี๋ย ไนท์มาเก็ต / ร้านขนมพายสับปะรด / ซีเหมินติง ไนท์มาเก็ต / ศูนย์เครื่องสำอาง

กำหนดการ

 • วันที่ 1     สนามบินดอนเมือง • สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน • เมืองหนานโถว • วัดเหวินหวู่ • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา • วัดพระถั่งซำจั๋ง • ชิมชาอู่หลง • เมืองเจียอี้
 • วันที่ 2     นั่งรถไฟอาลีซาน • เมืองไถจง • โรงละครแห่งชาติไถจง • ตลาดไถจงไนท์มาร์เก็ต
 • วันที่ 3     เมืองไทเป • ร้านพายสับประรด • ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89th)  Germanium • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • ตลาดซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
 • วันที่ 4     วัดหลงซาน • ศูนย์เครื่องสำอาง • เมืองนิวไทเป • อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว • ถ่ายรูปกับหมู่บ้านชาวประมงหลากสี • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน • เมืองเถาหยวน
 • วันที่ 5     สนามบินเถาหยวน • สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

  17,999 - 22,999 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #IB06-TWN-Taipei-TPE25-54SL-May-Oct2023-17-22-A230405

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @aajtour addline

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright All About journey © 2018. All rights reserved. Powered by WordPress
Top