*บินตรง* ทัวร์สงกรานต์ ไต้หวัน (Taiwan): ไถจง หนานโถว ไทเป 4 วัน 3 คืน บินกับ China Airlines (CI) - ALL ABOUT JOURNEY

*บินตรง* ทัวร์สงกรานต์ ไต้หวัน (Taiwan): ไถจง หนานโถว ไทเป 4 วัน 3 คืน บินกับ China Airlines (CI)

กำหนดการเดินทาง

2566

 • เม.ย.    14-17 (วันสงกรานต์ หยุด พฤ-จ 13-17 เม.ย.)
 • พ.ค.     04-07 (วันฉัตรมงคล หยุด พฤ-อา 04-07 พ.ค.)
 • มิ.ย.     01-04 (วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบรมราชินี หยุด ส-จ 03-05 มิ.ย.)
 • ก.ค.     27-30 (วันพระบรมราชสมภพ ร.10 หยุด ศ-อา 28-30 ก.ค.)
 • ส.ค.     10-13 (วันแม่แห่งชาติ หยุด ส-อา 12-13 ส.ค.)
 • ก.ย.     21-24
 • ต.ค.     05-08 / 19-22 (วันปิยมหาราช หยุด ส-จ 21-23 ต.ค.)

Highlight

 • พิเศษ!! ชาบูบุฟเฟ่ต์ สไตล์ไต้หวัน / ปลาประธานาธิบดี / สเต็กจานร้อน และ สลัดบาร์บุฟเฟ่ต์ / เสี่ยวหลงเปา
 • ชมการสาธิตการชงชาแบบต่างๆ ทั้งชาอู่หลงจากอาลีซาน ชาจากเมืองฮัวเหลียน
 • นั่งกระเช้าลอยฟ้าสู่ หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า อะบอริจิน ฟอโมซาน (FORMOSAN ABORIGINAL CULTURE VILLAGE) ที่จัดแสดงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวพื้นเมืองแบบดั้งเดิม
 • ล่องเรือชม ทะเลสาบสุริยันจันทรา (SUN MOON LAKE) แหล่งน้ำจืดใหญ่ที่สุดบนเกาะไต้หวัน
 • สักการะ เทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ หรือ วัดกวนอู
 • ชมอนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค (Chiang Kai Shek Memorial Hall) อดีตประธานาธิบดีไต้หวัน
 • เยือน วัดหลงซาน (Longshan Temple) หนึ่งในวัดที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองไทเป
 • เยือน ศูนย์ความคิดสร้างสรรค์ ฮว่าซาน(Huashan 1914 Creative Park) ศูนย์ศิลปะ และความคิดสร้างสรรค์ที่นำเอาความเก่า RETRO ผสมกับผลงานศิลปะสมัยใหม่
 • ช้อปปิ้ง ร้านขนมพายสับปะรด / ศูนย์เครื่องสำอาง / ซีเหมินติง ไนท์มาเก็ต / ผลิตภัณฑ์สร้อย Germanium (GE)

กำหนดการ

 • วันที่ 1     สนามบินสุวรรณภูมิ ● สนามบินเถาหยวน(ไทเป) ● ไถจง ● ตลาดไถจงไนท์มาร์เก็ต
 • วันที่ 2     ไถจง ● หนานโถว ● ร้านชา ● นั่งกระเช้าสู่หมู่บ้าน 9 ชนเผ่า ● ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ● วัดเหวินหวู่ ● ไถจง
 • วันที่ 3     ไถจง ● ไทเป ● ร้านพายสับปะรด ● ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) ● ศูนย์เครื่องสำอาง ● อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ● วัดหลงซาน ● ตลาดซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต
 • วันที่ 4     ไทเป ● ศูนย์ความคิดสร้างสรรค์ ฮว่าซัน ● ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังสีแดง ● สนามบินเถาหยวน ● สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

  21,999 - 26,999 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #IB06-TWN-TPE63-43CI-Apr-Oct2023-21-26-A230405

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @aajtour addline

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright All About journey © 2018. All rights reserved. Powered by WordPress
Top