ทัวร์ แอฟริกาตะวันออก: ซูดาน + ซูดานใต้ + เอริเทรีย + จิบูตี + โซมาลีแลนด์ 12 วัน บินกับ Ethiopian Airlines (ET) - ALL ABOUT JOURNEY

ทัวร์ แอฟริกาตะวันออก: ซูดาน + ซูดานใต้ + เอริเทรีย + จิบูตี + โซมาลีแลนด์ 12 วัน บินกับ Ethiopian Airlines (ET)

กำหนดการเดินทาง

2566

 • พ.ย.     16-27
 • ธ.ค.     14-25

2567

 • ม.ค.     18-29

Highlight

 • บินภายใน 5 เที่ยวเพื่อประหยัดเวลา

ซูดาน

 • สัมผัสบรรยากาศการล่องเรือใน แม่น้ำไนล์ (Nile river cruise) แม่น้ำที่ยาวที่สุดในทวีปแอฟริกา
 • นั่งรถ 4WD ไปเข้าชม เมโรปิรามิด (Meroe Pyramid) หรือ ปิรามิดของชาวนูเบียน (Nubian Pyramid)
 • เข้าชม พิพิธภัณฑ์แห่งชาติซูดาน (Sudan National Museum) ที่จัดเก็บโบราณวัตถุที่ขุดพบในสมัยชาวนูเบียน
 • ช้อปปิ้ง Afra Shopping Mall

ซูดานใต้

 • ชม อนุสรณ์สถานจอห์น การาง (John Garang Mausoleum) วีรบุรุษผู้เรียกร้องอิสรภาพและการประกาศเอกราชให้กับซูดานใต้
 • ขึ้น ยอดเขา Jebel Jujur Mountain เพื่อชมวิวเมืองจูบาจากมุมสูง
 • ชม Cattle market ตลาดค้าวัวที่ใหญ่ที่สุดในซูดานใต้
 • เที่ยว หมู่บ้านชนเผ่าพื้นเมือง (Tribal) ชมวิถีการดำรงชีวิต
 • เข้าชม โบสถ์วาอู (Wau Cathedral) โบสถ์คาทอลิกสร้างขึ้นในปี 1913 เป็นศูนย์รวมชาวคริสเตียนที่อาศัยอยู่ในกรุงจูบา
 • เข้าชม The all saints Cathedral โบสถ์หลักของคริสต์ศาสนิกชนแห่งกรุงจูบา
 • เข้าชม Nyakuron Cultural Center ศูนย์วัฒนธรรมแห่งชาติซูดานใต้ ซึ่งรวบรวมและจัดแสดงประวัติความเป็นมาด้านศิลปวัฒนธรรมของชนเผ่าต่างๆ

เอริเทรีย

 • เข้าชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเอริเทรีย (National Museum of Eritrea)
 • เข้าชม โบสถ์แม่พระแห่งโรซารี่ (Church of our lady of the Rosary) โบสถ์ศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่ประจำเมืองแอสมารา สร้างขึ้นในปี 1920

จิบูตี

 • ชมทัศนียภาพอันแปลกตาของแอ่งทะเลสาบเกลือ ทะเลสาบแอสซอล (Lake Assal)

โซมาลีแลนด์

 • ชมภาพสี (Cave painting) เป็นภาพประวัติศาสตร์ยุคดึกดำบรรพ์ ที่ล้ำค่ายิ่งของโซมาลีแลนด์
 • ชม อนุสรณ์สถานสงครามกลางเมือง Civil War Memorial สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงความสูญเสียของทหารและประชาชนในระหว่างการเกิดสงครามและการเปลี่ยนถ่ายสู่การเป็นรัฐอิสระของโซมาลีแลนด์

กำหนดการ

 • วันที่ 1     กรุงเทพมหานคร
 • วันที่ 2     แอดดิส อาบาบา (เอธิโอเปีย) – จูบา (ซูดานใต้)
 • วันที่ 3     จูบา – ตลาดวัวใหญ่ที่สุดในเซาท์ซูดาน – ชนเผ่า – เที่ยวชมเมือง
 • วันที่ 4     จูบา – คาร์ทูม (ประเทศซูดาน)
 • วันที่ 5     คาร์ทูม – ปิรามิดนูเบียน
 • วันที่ 6     คาร์ทูม – แอสมารา
 • วันที่ 7     แอสมารา (ประเทศเอริเทรีย)
 • วันที่ 8     แอสมารา – จิบูตี (ประเทศจิบูตี)
 • วันที่ 9     จิบูตี – ทะเลเกลือ
 • วันที่ 10    จิบูตี – ฮาร์เกซา (โซมาลิแลนด์, โซมาเลีย)
 • วันที่ 11    จิบูตี – ฮาร์เกซา (โซมาลิแลนด์, โซมาเลีย) – แอดดิสบาบา (เอธิโอเปีย)
 • วันที่ 12    แอดดิสบาบา (เอธิโอเปีย) – กรุงเทพมหานคร

  259,900 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #IH14-EastAfrica-SDN+ERI+DJI+SOM-12ET-Nov2023-Jan2024-259-A230414

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @aajtour addline

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright All About journey © 2018. All rights reserved. Powered by WordPress
Top