ทัวร์ เยอรมนี + สวิตเซอร์แลนด์ + ฝรั่งเศส (Germany + Switzerland + France): ปราสาทนอยชวานสไตน์ ยอดเขาจุงฟราว รถไฟ TGV 8 วัน 5 คืน บินกับ Emirates (EK) - ALL ABOUT JOURNEY

ทัวร์ เยอรมนี + สวิตเซอร์แลนด์ + ฝรั่งเศส (Germany + Switzerland + France): ปราสาทนอยชวานสไตน์ ยอดเขาจุงฟราว รถไฟ TGV 8 วัน 5 คืน บินกับ Emirates (EK)

กำหนดการเดินทาง

2566

 • มิ.ย.     16-23
 • ส.ค.     08-15 (วันแม่แห่งชาติ หยุด ส-อา 12-13 ส.ค.)
 • ก.ย.     22-29
 • ต.ค.     09-16 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 หยุด ศ-อา 13-15 ต.ค.) / 21-28 (วันปิยมหาราช หยุด ส-จ 21-23 ต.ค.)

Highlight

เยอรมนี

 • เมนู ขาหมูเยอรมัน เสิร์ฟพร้อมเบียร์
 • ชม จัตุรัสมาเรียน พลัทซ์ (Marienplatz) หรือ จัตุรัสมารี (Mary)
 • เข้าชม ปราสาทนอยชวานสไตน์ สร้างในช่วง ค.ศ. 1845-1886 เป็นปราสาทที่งดงามที่สุดอีกแห่งหนึ่งของโลก
 • ช้อปปิ้ง จัตุรัสมาเรียน พลัทซ์ (Marienplatz)

สวิตเซอร์แลนด์

 • อาหารกลางวันบน ยอดเขาจุงฟราว  / เมนูพิเศษ สวิสฟองดูว์
 • ชม สะพานไม้ชาเปล หรือ สะพานวิหาร (Chapel bridge) สะพานไม้ที่เก่าแก่ที่สุดในโลก มีอายุหลายร้อยปี เป็นสัญลักษณ์และประวัติศาสตร์ของเมืองลูเซิร์น
 • ชม รูปแกะสลักสิงโตบนหน้าผาหิน สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ทหารสวิสฯ ที่เสียชีวิตในประเทศฝรั่งเศส ระหว่างการต่อสู้ป้องกันพระราชวังในครั้งปฏิวัติใหญ่สมัยพระเจ้าหลุยส์ที่ 16
 • ขึ้นสู่ ยอดเขาจุงฟราว TOP OF EUROPE โดยกระช้าไฟฟ้า EIGER EXPRESS ซึ่งเป็นกระเช้าใหม่ล่าสุด
 • ช้อปปิ้ง เมืองอินเทอลาเก้น (Interlaken)

ฝรั่งเศส

 • อาหารไทย 1 มื้อ / เมนู หอยเอสคาโก้ เสิร์ฟพร้อมไวน์แดง
 • รถไฟด่วน TGV สู่ มหานครปารีส (Paris)
 • ล่องเรือบาโตมุช (Bateaux Mouches River Cruise) ไปตามแม่น้ำแซนที่ไหลผ่านใจกลางกรุงปารีส ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอันคลาสสิคของอาคารต่างๆตลอดสองฝากฝั่งแม่น้ำ
 • ช้อปปิ้ง ห้าง Samaritaine / ร้านค้าปลอดภาษี / La Vallee Village Outlet

กำหนดการ

 • วันที่ 1     กรุงเทพ – สนามบินสุวรรณภูมิ
 • วันที่ 2     ดูไบ – มิวนิค – จัตุรัสมาเรียนพลัทซ์
 • วันที่ 3     ปราสาทนอยชวานสไตน์ – ฟุสเซ่น
 • วันที่ 4     ลูเซิร์น – สะพานไม้ชาเปล- รูปแกะสลักสิงโตบนหน้าผาหิน – อินเทอลาเก้น
 • วันที่ 5     ยอดเขาจุงฟราว – กอลมาร์ – เมืองเก่า
 • วันที่ 6     สตราสบูร์ก – จัตุรัสเกลแบร์ – มหาวิหารแห่งสตราสบูร์ก – รถไฟ TGV ปารีส – ล่องเรือบาโตมูซ – ห้าง Samaritaine
 • วันที่ 7     หอไอเฟล – พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ – ร้านค้าปลอดภาษี – La Vallee Village Outlet – สนามบิน – ดูไบ
 • วันที่ 8     สนามบินดูไบ – กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ

  92,900 - 98,900 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #IU02-DEU+CHE+FRA-UIEU012-85EK-Jun-Oct2023-92-98-A230414

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @aajtour addline

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright All About journey © 2018. All rights reserved. Powered by WordPress
Top