ทัวร์ปีใหม่ เอเชียกลาง: คาซัคสถาน + เติร์กเมนิสถาน + อุซเบกิสถาน + ทาจิกิสถาน + คีร์กิซสถาน 16 วัน โดย Turkish Airlines (TK) - ALL ABOUT JOURNEY

ทัวร์ปีใหม่ เอเชียกลาง: คาซัคสถาน + เติร์กเมนิสถาน + อุซเบกิสถาน + ทาจิกิสถาน + คีร์กิซสถาน 16 วัน โดย Turkish Airlines (TK)

กำหนดการเดินทาง

2566

 • ต.ค.     05-20 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 หยุด ศ-อา 13-15 ต.ค.)
 • พ.ย.     16-01 ธ.ค. (วันปีใหม่ หยุด ส. 30 ธ.ค.-อ. 02 ม.ค. 67)

Highlight

 • เที่ยว 5 ประเทศแห่งเอซียกลางบนเส้นทางสายไหม
 • บินภายในโปรแกรม 3 เที่ยวเพื่อประหยัดเวลา

คาซัคสถาน

 • อาหารไทย 1 มื้อ
 • เดินชมความมหัศจรรย์แห่งธรรมชาติ Issyk Lake ทะเลสาบสีเขียวอ่อน อัญมณีแห่งอัลมาตี
 • ขึ้นเคเบิ้ลคาร์สู่ ยอดเขาคอคโตเบ (Kok-Tobe) จุดที่สูงที่สุดในเมืองอัลมาตี สูงถึง 1,130 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล
 • เข้าชม พิพิธภัณฑ์ประวัติศาตร์แห่งกรุงอัลมาตี (Central Historical Museum) ที่แสดงประวัติความเป็นมาของชาวคาซัคสถาน
 • ช้อปปิ้ง ตลาดกรีนมาร์เกต (Green Bazaar) / ถนนอารบัท (Arbat)

เติร์กเมนิสถาน

 • อาหารจีน 1 มื้อ
 • ชม จัตุรัสอิสรภาพ (Independence Square) มีรูปปั้นของอดีตผู้นำของประเทศในยุคต่างๆ
 • ชม มัสยิดและสุสานของเติรก์ เมนบาชิ (Spiritual Mosque and Mausoleum of Turkmenbashi) เป็นสถานที่ฝังศพของอดีตผู้นำ
 • เข้าชม หลุมไฟขนาดใหญ่ หรือ หลุมไฟนรก หรือ ประตู่สู่นรก (Door to Hell) เป็นหลุมก๊าซกว้าง 70 เมตร
 • เข้าชม ป้อมปราการโบราณปาร์เทียน (Parthian Fortress of Nisa)
 • เข้าชม พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ (National Museum of History and Ethnography) ภายในจัดแสดงโบราณวัตถุมากกว่า 5 แสนชิ้น

อุซเบกิสถาน

 • อาหารจีน 1 มื้อ
 • ชม คุนยาอาร์ค (Kunya Ark)  พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง
 • เข้าชม พระราชวังนูรูลาเบย์ (Nurullabay Palace) ที่สร้างขึ้นระหว่างปี 1910 – 1918
 • ชม จัตุรัสเสรีภาพ หรือ จัตุรัสมุสตาคิลลิก (Independence Square หรือ Mustakillik Square) เป็นหัวใจของเมืองและเป็นสัญลักษณ์แห่งอิสรภาพของคนในชาติ
 • ชม จัตุรัสคาสต์อิหม่าม ( Khast-Imam Square) ศูนย์กลางศาสนาอิสลามของทาชเคนต์

ทาจิกิสถาน

 • อาหารจีน 1 มื้อ
 • ชม อนุสาวรีย์อิสมาอิล โซมานี(Ismail Somani Monument) สัญลักษณ์ของการตั้งเมือง และ เป็นต้นกำเนิดของการสร้างประเทศทาจิกิสถาน
 • ชม ทะเลสาบเทียม Kayrakkum ที่สร้างขึ้นเพื่อกักเก็บน้ำจากแม่น้ำ Syr-Daryo แหล่งน้ำธรรมชาติสำคัญ ของเมืองคูจานด์ มีขนาดใหญ่ 55 กม. x 20 กม.
 • เข้าชม พระราชวังวัฒนธรรมของอาร์บอบ (Arbob Cultural Palace) สร้างขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1950
 • เข้าชม ปราสาทอิสทาราฟชาน (Istaravshan Castle) สร้างโดยกษัตริย์เปอร์เซียสมัยราชวงศ์อะเคเมนิด
 • ชม เมืองซารามซ์ (Saramz Ancient City) เมืองโบราณต้นแบบของสังคมเมือง อายุเก่าแก่กว่า 5,500 ปี
 • เที่ยว จุดชมวิวที่ แอนชอพพาส (Anzob Pass) ซึ่งสูงกว่า 3,372 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล
 • เข้าชม พิพิธภัณฑ์วัตถุโบราณและงานศิลปะ (Museum of National Antiquities) จัดเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ดีที่สุดของประเทศ

คีร์กิซสถาน

 • อาหารจีน 1 มื้อ
 • ชม จัตุรัสกลางอะลาตู้ (Ala – too Square) ตั้งอยู่ใจกลางเมือง บิชเคก (Bishkek)
 • เข้าชม พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ (National History Museum) ซึ่งจัดแสดงประวัติความเป็นมาและวัตถุโบราณอันล้ำค่าที่ถูกค้นพบในประเทศ
 • ชมหอคอยบูรานา (Burana Tower)
 • ชม หอคอยมินาเรต์ สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 11 เป็นหอคอยมินาเรต์หนึ่งเดียวที่สร้างในเอเชียกลางในสมัยนั้น
 • เที่ยว อุทยานแห่งชาติอลา-อาร์ชา (Ala-Archa) อุทยานใหญ่แห่งเทือกเขาเทียนชาน

กำหนดการ

 • วันที่ 1     กรุงเทพมหานคร – อิสตันบูล – อาซกาบัต (ประเทศเติร์กมินิสถาน)
 • วันที่ 2     อาซกาบัต (ประเทศเติร์กมินิสถาน)
 • วันที่ 3     อาชกาบัต – หลุมไฟนรก (Door to Hell) – อาชกาบัต
 • วันที่ 4     อาชกาบัต –  นิสา – ดาโชกุซ (ประเทศเติร์กเมนิสถาน)
 • วันที่ 5     ดาโชกุซ – คีวา (ประเทศ อุซเบกิสถาน)
 • วันที่ 6     คีว่า – ทาชเคนต์ (ประเทศ อุซเบกิสถาน)
 • วันที่ 7     ทาชเคนต์ – ด่านออยเบค – คูจานด์ (ประเทศ ทาจิกิสถาน)
 • วันที่ 8     คูจานด์ – อิสตาราฟชาน – ไอนี– เพนจิเค้นท์ (ประเทศ ทาจิกิสถาน)
 • วันที่ 9     เพนจิเค้นท์ – ซารามซ์ – แอนชอพพาส – ดูชานเบ (ประเทศ ทาจิกิสถาน)
 • วันที่ 10    ดูชานเบ – ฮิสซาร์ – ดูชานเบ (ประเทศ ทาจิกิสถาน)
 • วันที่ 11    ดูชานเบ – อัลมาตี
 • วันที่ 12    อัลมาตี – Issyk Lake
 • วันที่ 13    บิชเคก – โทกโม๊ค – บิชเคก (ประเทศคีร์กิซสถาน)
 • วันที่ 14    บิชเคก – โทกโม๊ค – บิชเคก
 • วันที่ 15    บิชเคก – อิสตันบูล – อิสตันบูล – กรุงเทพมหานคร
 • วันที่ 16    กรุงเทพมหานคร

  189,900 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #IH14-CenAsia-KAZ+TKM+UZB+TJK+KGZ-16TK-Oct-Nov2023-189-A230428

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @aajtour addline

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright All About journey © 2018. All rights reserved. Powered by WordPress
Top