ทัวร์ อียิปต์ (Egypt): แกรนด์อียิปต์ ล่องแม่น้ำไนล์ 11 วัน 8 คืน บินกับ Emirates (EK) - ALL ABOUT JOURNEY

ทัวร์ อียิปต์ (Egypt): แกรนด์อียิปต์ ล่องแม่น้ำไนล์ 11 วัน 8 คืน บินกับ Emirates (EK)

กำหนดการเดินทาง

2566

 • ต.ค.     16-26 (วันปิยมหาราช หยุด ส-จ 21-23 ต.ค.)
 • พ.ย.     13-23
 • ธ.ค.     04-14 (วันพ่อแห่งชาติ หยุด อ 05 ธ.ค.) (วันรัฐธรรมนูญ หยุด ส-จ 09-11 ธ.ค.)
 • ธ.ค.     27 ธ.ค.66 – 06 ม.ค. 67 (วันปีใหม่ หยุด ส. 30 ธ.ค.-อ. 02 ม.ค. 67)

Highlight

 • LUXURY TOUR พัก 5 ดาว ล่องเรือสำราญ ฟาราห์ ครูส (Farah Cruise) หรือ เทียบเท่า
 • บินภายใน 2 เที่ยวเพื่อประหยัดเวลา
 • อาหารค่ำ บนเรือสำราญ พร้อมรื่นเริงไปกับ Galabia Party
 • ชมสุเหร่าเก่าแก่ประจำเมือง Muhammad Ali Mosque สุเหร่าที่ใหญ่และสูงที่สุดในกรุงไคโร
 • ล่องเรือใบโบราณ เฟลุคกะ (Felucca) ชมบรรยากาศวิถีชีวิตและวัฒนธรรมริมสองฝั่งแม่น้ำไนล์
 • ชม Wadi El Rayan เขตสงวนที่เต็มไปด้วยภูมิประเทศที่น่าตื่นตาตื่นใจ
 • เยือน Valley of the Whales  หรือ Wadi El Hitan แหล่งท่องเที่ยวโบราณคดี ที่มีการพบฟอสซิลทางทะเลจำนวนมาก
 • สนุกกับกิจกรรม Skating on the sand หรือ การสไลด์บอร์ดมาจากเนินทราย
 • เข้าชม พิพิธภัณฑ์รามเสสที่ 2 ชมรูปแกะสลักขนาดยักษ์ของฟาโรห์รามเสสที่ 2 ด้วยฝีมือการแกะสลักที่ประณีตและสวยงามมาก
 • ชม ปิรามิดแบบขั้นบันได (Pyramid) ปิรามิดแห่งแรกของโลก สถานที่ฝังพระศพของกษัตริย์ซอเซอร์
 • เยือน เมืองกีซ่า (Giza) เพื่อชมปิรามิดใหญ่และเล็ก 6 องค์ ที่มีชื่อเสียงที่สุดในอียิปต์ และเป็น 1 ใน 7 ของสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ
 • ชม ศูนย์กลางการทำกระดาษปาปีรุส (Papyrus) ซึ่งเป็นกระดาษชนิดแรกของโลก
 • ชม โรงงานผลิตหัวน้ำหอม ซึ่งสืบทอดมาตั้งแต่สมัยพระนางคลีโอพัตรา
 • ชม เขื่อนอัสวาน (Aswan Dam) หรือ ไฮด์แดม ที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1960
 • ชม The Nubian Village หมู่บ้านดั้งเดิมที่มีบ้านสีสันสดใสเหมือนอยู่ในโลกการ์ตูน
 • ชม วิหารอาบู ซิมเบล (Abu Simbel Temple) ซึ่งสร้างโดยฟาโรห์ รามเซสที่ 2 วิหารที่สร้างจากจินตนาการที่สวยงามที่สุดในประวัติศาสตร์ของอียิปต์ ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี 1270 ก่อนคริสตกาล
 • นั่งรถม้าชม วิหารแห่งเมืองเอ็ดฟู (Edfu Temple)
 • ชมวิหารลักซอร์ วิหารคู่บ้านคู่เมืองที่สร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพเจ้า
 • ชมสุสานในหุบเขาที่เรียกว่า นครแห่งความตาย (Valley of The Death)
 • ชม วิหารฮัตเชปซุต (Temple of Queen Hatshepsut) ที่ประดิษฐานพระศพของฟาโรห์หญิงฮัตเซปซุต
 • ชม วิหารคาร์นัค วิหารที่ใหญ่โตที่สุดของอียิปต์ มีเนื้อที่ประมาณหนึ่งตารางไมล์
 • ชม หลุมฝังศพใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย (Catacomb) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์แห่งโลกยุคกลาง สุสานของขาวโรมันในอดีตกว่า 50,000 ศพ
 • ช้อปปิ้ง Khan El Khalili bazar

กำหนดการ

 • วันที่ 1     กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
 • วันที่ 2     ดูไบ – กรุงไคโร
 • วันที่ 3     กรุงไคโร – โอเอซิสไฟยุม
 • วันที่ 4     ไฟยุม – เมมฟิส – กีซ่า – อัสวาน
 • วันที่ 5     อัสวาน
 • วันที่ 6     อัสวาน – อาบูซิมเบล – คอมออมโบ – เอ็ดฟู
 • วันที่ 7     เอ็ดฟู – ลักซอร์
 • วันที่ 8     ลักซอร์ – กรุงไคโร
 • วันที่ 9     ไคโร – อเล็กซานเดรีย
 • วันที่ 10    อเล็กซานเดรีย – ไคโร – กรุงเทพฯ
 • วันที่ 11    กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

  145,900-149,900 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #IG09-EGY-118EK-27DEC23-P230526

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @aajtour addline

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright All About journey © 2018. All rights reserved. Powered by WordPress
Top