*บินตรง* ทัวร์ จอร์แดน: Jordan In Dream 7 วัน 4 คืน โดย Royal Jordanian (RJ) - ALL ABOUT JOURNEY

*บินตรง* ทัวร์ จอร์แดน: Jordan In Dream 7 วัน 4 คืน โดย Royal Jordanian (RJ)

กำหนดการเดินทาง

2566

 • ต.ค.     08-14 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 หยุด ศ-อา 13-15 ต.ค.) / 22-28 (วันปิยมหาราช หยุด ส-จ 21-23 ต.ค.)
 • พ.ย.     12-18
 • ธ.ค.      03-09 (วันพ่อแห่งชาติ หยุด อ 05 ธ.ค.) / 10-16 (วันรัฐธรรมนูญ หยุด ส-จ 09-11 ธ.ค.) / 24-30

Highlight

 • อาหารจีน 1 มื้อ
 • นอนนับดาวกลางทะเลทราย / พักในเพตรา / พักโรงแรมที่เดดซี พักผ่อนพอกโคลนลอยตัว
 • เยือน เพตรา (PETRA) มหานครศิลาทรายสีชมพูหรือนครสีดอกกุหลาบ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์แห่งโลกใหม่
 • เที่ยว ทะเลเดดซี ทดลองว่า “ ลอยตัวได้จริงหรือไม่ ”
 • ชม นครกรีก-โรมัน เจอราช ฉายา “เมืองพันเสา” อดีต 1 ใน 10 หัวเมืองเอกอันยิ่งใหญ่ของอาณาจักรโรมัน
 • เที่ยว ทะเลทรายวาดิรัม ที่ถูกกล่าวขานว่าสวยงามที่สุดของโลกแห่งหนึ่ง ด้วยเม็ดทรายละเอียดสีชมพูกว้างใหญ่ไพศาล
 • ชม ปราสาทครูเสดโชบัค หรือ มอนทรีลแห่งตะวันออก
 • เที่ยว ทะเลแดง สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ น้ำทะเลที่ใสที่สุด ชมแนวประการังด้วยเรือท้องกระจก
 • ช้อปปิ้ง สินค้าพื้นเมือง กรุงอัมมาน

กำหนดการ

 • วันที่ 1     สนามบินสุวรรณภูมิ
 • วันที่ 2     อัมมาน – นครเจอราช – ปราสาทโชบัคแห่งครูเสด
 • วันที่ 3     เพตรา
 • วันที่ 4     เมืองอคาบา – ลงเรือท้องกระจก – ทะเลทรายวาดิรัม
 • วันที่ 5     วาดิรัม – เดดซี
 • วันที่ 6     เมาท์ เนโบ –  มาดาบา – ป้อมปราการ แห่งกรุงอัมมาน
 • วันที่ 7     สนามบินสุวรรณภูมิ

  78,900 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #IE06-JOR-InDream-24Dec2023-PH230619

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @aajtour addline

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright All About journey © 2018. All rights reserved. Powered by WordPress
Top