*บินตรง* ทัวร์ปีใหม่ บอลข่าน (Balkan): แกรนด์ทัวร์ (อดีตยูโกสลาเวีย) 15 วัน บินกับ Austrian Airlines (OS) - ALL ABOUT JOURNEY

*บินตรง* ทัวร์ปีใหม่ บอลข่าน (Balkan): แกรนด์ทัวร์ (อดีตยูโกสลาเวีย) 15 วัน บินกับ Austrian Airlines (OS)

กำหนดการเดินทาง

2566

 • ต.ค.     11-25 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 หยุด ศ-อา 13-15 ต.ค.) (วันปิยมหาราช หยุด ส-จ 21-23 ต.ค.)
 • ธ.ค.     25-08 ม.ค.67 (วันปีใหม่ หยุด ส. 30 ธ.ค.-อ. 02 ม.ค. 67)

Highlight

 • บินภายในโปรแกรม 2 เที่ยวเพื่อประหยัดเวลา

ออสเตรีย

 • อาหารจีน 2 มื้อ / อาหารไทย 1 มื้อ / เมนู ขาหมู
 • เข้าชม พระราชวังฮอฟบวร์ก (Hofburg Palace) พระราชวังเดิมของราชวงศ์ฮอฟบวร์กยาวนานกว่า 600 ปี เป็นพระราชวังที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดของโลกอีกด้วย
 • เข้าชม พิพิธภัณฑ์ซีซี่ (Sisi Museum) ชมเรื่องราวพระประวัติของสมเด็จพระจักรพรรดินีเอลิซาเบธแห่งออสเตรีย
 • เข้าชม พระราชวังเบลเวอเดียร์ (Belvedere Palace) สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 18 ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงและเก็บผลงานศิลปะที่ดีที่สุดของกรุงเวียนนา
 • เข้าชม โบสถ์แห่งเซนต์ชาร์ลส์ (St’Charles Church) หรือ “Karlkirche” โบสถ์สไตล์บาโรกอันเป็นสัญลักษณ์โดดเด่นใจกลางเมืองเวียนนา ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1737
 • เข้าชม พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์คุนสท์ (Kunst historisches museum) ภายในมีงานศิลปะที่สำคัญมากมาย
 • ช้อปปิ้ง ถนนคาร์ทเนอร์ / ปานดอร์ฟเอาท์เลต (Parndorf Outlet)

เซอร์เบีย

 • อาหารจีน 1 มื้อ
 • เข้าชม มหาวิหารเซ็นต์ ซาวา (St. Sava Temple) โบสถ์คริสต์นิกายออร์โธด็อกซ์ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลก
 • เข้าชม สถานที่ฝังศพของนายพลติโต (Tito`s grave) ผู้สามารถรวมชนชาติต่างๆในยูโกสลาเวียให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
 • เข้าชม ป้อมปราการแห่งเบลเกรด (Belgrade Fortress) ที่มีการก่อสร้างมาตั้งแต่สมัยจักรวรรดิโรมัน
 • เข้าชม Openacc Royal Mausoleum หรือ St.George Church ชมความงามภายในโบสถ์ที่ประดับด้วยโมเสก
 • เข้าชม Ovca Kablar Monastery บนเขา Ovcar และ Kablar อารามสงฆ์ ซึ่งสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 14 และ 15

บอสเนีย & เฮอร์เซโกวีนา

 • อาหารจีน 1 มื้อ
 • เข้าชม สุเหร่า Gazi Husrev-Beg Mosque สุเหร่าแบบออตโตมันที่สำคัญที่สุดในเมืองซาราเยโว
 • ชม สะพานลาติน (Latin Bridge) จุดที่อาร์ค ดยุค ฟรานซ์ เฟอร์ดินานด์ (Franz Ferdinand) รัชทายาทแห่งราชวงศ์ออสเตรียถูกลอบปลงพระชนม์ ชนวนเหตุในการเกิดสงครามโลกครั้งที่ 1
 • เข้าชม อุโมงค์สงคราม (War Tunnel) ที่ขุดขึ้นในช่วงสงครามระหว่างบอสเนียและเซอร์เบีย
 • ขึ้นเคเบิ้ลคาร์ (Cable car) เพื่อชมความงามของ เมืองซาราเยโว จากมุมสูง
 • เข้าชม มัสยิดโกสกี้ เมห์เมด ปาซ่า (Koski Mehmed Paša Mosque) มัสยิดออตโตมันขนาดเล็กสร้างขึ้นใหม่ในปี ค.ศ. 1751 หลังถูกทำลายลงช่วงสงครามบอสเนีย

โครเอเชีย

 • เมนู Lobster
 • เดินลอดประตู Pile Gate ที่มีรูปปั้นของนักบุญ เซนต์เบลส นักบุญประจำเมืองดูบรอฟนิค เพื่อเข้าสู่ใจกลางเมืองเก่า
 • ชม หอนาฬิกาโบราณ (Bell Tower Clock)
 • ช้อปปิ้ง ถนนสตราดัน

มอนเตเนโกร

 • เข้าชม โบสถ์เซ็นต์ไทรฟอน (Cathedral of Saint Tryphon) สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1166
 • เข้าชม อาราม Durdevi Stupovi Monastery อารามเซอร์เบียออร์โธดอกซ์ สร้างในปี 1213 นับเป็นอารามที่เก่าแก่อีกแห่งของมอนเตเนโกร
 • เข้าชม มัสยิดสุลตานมูรัดที่สอง (Sultan Murat II Mosque) สร้างขึ้นในปี 1415
 • ช้อปปิ้ง เมืองกอเตอร์

โคโซโว

 • เข้าชม ถ้ำกาดิเม (Gadime Cave) หรือ ถ้ำหินอ่อน (Marble Cave) เป็นถ้ำหินปูนที่มีชื่อเสียงของโคโซโว ที่เพิ่งจะถูกค้นพบเมื่อปี ค.ศ.1966

มาซิโดเนีย

 • ชม จัตุรัสมาซิโดเนีย (Macedonia Square)
 • ชม ประตูชัยแห่งมาซิโดเนีย (Porta Macedonia) สร้างขึ้นเพื่อให้เป็นประตูชัยในการประกาศอิสรภาพของมาซิโดเนียที่มีมากว่า 20 ปี
 • เข้าชม พิพิธภัณฑ์โบราณสถานแห่งชาติ (The National Archaeological Museum)
 • เข้าชม เมืองโบราณเฮียราคลี ลินเคสทิส (The Ruin of Hearaclea Lyncestis) สร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 4 ก่อนคริสตกาล
 • เข้าชม โบสถ์เซนต์โจวาน คานิโอ (St.Jovan Kaneo Church) โบสถ์ออร์โธดอกซ์ สร้างขึ้นเพื่อมอบให้กับนักบุญจอห์น ผู้ที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งของมาซิโดเนีย

แอลเบเนีย

 • อาหารจีน 1 มื้อ
 • เข้าชม ปราสาทแอลบาซาน (Elbasan Castle) สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 15
 • ชม จัตุรัสสแกนเดอเบก (Skanderbeg Square) จัตุรัสหลักของเมืองติรานา
 • เข้าชม มัสยิดเอทเฮม เบย์ (Et’hem Bey Mosque) ซึ่งใช้เวลาก่อสร้างถึง 28 ปีจนสำเร็จเรียบร้อยในปี ค.ศ.1821
 • ขึ้นเคเบิ้ลคาร์สู่ ยอดเขาดัจติ (Cable Car to Mt. Dajti) ซึ่งเป็นจุดสูงสุดที่สามารถเห็นภาพเมืองติรานาแบบพาโนรามา
 • เข้าชม ปราสาทแห่งครูเปีย (Castle of Kruja) ซึ่งมีทั้งพิพิธภัณฑ์สแกนเดอเบก และ ตลาดบาซาร์รวมอยู่ด้วย ถูกสร้างขึ้นเพื่อต่อต้านกองทัพออตโตมัน จุกองทหารได้ประมาณ 2,000-3,000 คน

กำหนดการ

 • วันที่ 1     สนามบินสุวรรณภูมิ
 • วันที่ 2     เวียนนา – พิพิธภัณฑ์ซิซี – พระราชวังฮอฟบวร์ก – เที่ยวชมเมือง
 • วันที่ 3     เวียนนา – เบลเกรด (เซอร์เบีย)
 • วันที่ 4     เบลเกรด – โทโพลา – คาชัก – วิชิกราด (บอสเนีย & เฮอร์เซโกวีนา) – ซาราเยโว
 • วันที่ 5     ซาราเยโว
 • วันที่ 6     ซาราเยโว – โมสตาร์ – ดูบลอฟนิค (โครเอเชีย)
 • วันที่ 7     ดูบลอฟนิค – กอเตอร์ (มอนเตเนโกร) – บุดวา – พอตกอรีซกา
 • วันที่ 8     พอตกอรีซกา – เบราเน – โรซาเย – พริสตินา (โคโซโว)
 • วันที่ 9     พริสตินา (โคโซโว) – ถ้ำกาดิเม – สโคเปีย (มาซิโดเนีย)
 • วันที่ 10    สโคเปีย – พรีเลป
 • วันที่ 11    พรีเลป – บิโตลา – โอครีด
 • วันที่ 12    โอครีด – แอลบาซาน (แอลเบเนีย) – ติรานา
 • วันที่ 13    ติรานา – ครูเปีย – ปราสาทครูเปีย – เวียนนา
 • วันที่ 14    เวียนนา – พระราชวังเบลเดแวร์ – พิพิธภัณฑ์คุนสท์ – กรุงเทพมหานคร
 • วันที่ 15    สนามบินสุวรรณภูมิ

  149,900 - 153,900 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #IH14-Balkan-Grand-Dec2023-A230515

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @aajtour addline

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright All About journey © 2018. All rights reserved. Powered by WordPress
Top