*บินตรง* ทัวร์จีน: มหัศจรรย์ KUNMING 6 วัน 5 คืน โดยสายการบิน Air Asia (FD) - ALL ABOUT JOURNEY

*บินตรง* ทัวร์จีน: มหัศจรรย์ KUNMING 6 วัน 5 คืน โดยสายการบิน Air Asia (FD)

กำหนดการเดินทาง

2566

 • มิ.ย. 02-07 (วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบรมราชินี หยุด ส-จ 03-05 มิ.ย.), 16-21, 23-28, 30-05 ก.ค.

 

Highlight

 • มื้อพิเศษ!! สุกี้เห็ด / ขนมจีนข้ามสะพาน
 • เดินชมเมืองโบราณต้าหลี่ (ต้าหลี่กู่เฉิง) เป็นเมืองเอกของเขตปกครองตนเองชนชาติไป๋
 • สักการะ วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย วัดที่มีประติมากรรมเยี่ยมยอดแห่งหนึ่ง สร้างขึ้นในราชวงศ์ถัง
 • สักการะ ลามะซงจ้าหลิน (วัดโปตาลาน้อย) ศูนย์กลางศาสนาพุทธของชาวทิเบตในแชงกรีล่า
 • ชม ช่องแคบเสือกระโจน (ตรอกเสือกกระโจน) ระหว่างหุบเขาเหนือแม่น้ำแยงซีเกียง ซึ่งอยู่ระหว่างทางจากเมืองลี่เจียงไปเมืองจงเตี้ยน
 • ชมความสวยของ สระมังกรดำ สระน้ำที่รายล้อมด้วยสถาปัตยกรรมโบราณ
 • เยือนเมืองเก่าสุดคลาสสิค เมืองโบราณลี่เจียง ดินแดนเวนิสแห่งโลกตะวันออก
 • เดินทางสู่ อุทยานมังกรหยก แหล่งท่องเที่ยวระดับ 5A ขึ้นกระเช้าใหญ่ สู่บริเวณจุดชมวิวบนเขาหิมะมังกรหยก
 • ชมโชว์สุดอลังการ ความประทับใจลี่เจียง โดยมีฉากหลังเป็นภูเขาหิมะมังกรหยกสุดยิ่งใหญ่“IMPRESSION OF LIJIANG”
 • ชมความงดงามผืนน้ำสีเทอควอยซ์ของ ทะเลสาบไป๋สุยเหอ
 • ชม ตำหนักทอง โบราณสถานสำคัญของเมืองคุนหมิง ภายในมีรูปปั้นทองของ เทพเจ้าเสวียนอู่ เทพเจ้าลัทธิเต๋าเป็นองค์ประธาน
 • ชมความยิ่งใหญ่ของ สวนน้ำตกคุนหมิง สวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่ใช้เวลาสร้างกว่า 3 ปีด้วยกัน

 

กำหนดการ

 • วันที่ 1 สนามบินดอนเมือง สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย • เมืองต้าหลี่
 • วันที่ 2 เมืองโบราณต้าหลี่ วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย • ผ่านชมเจดีย์สามองค์ • แชงกรีล่า • โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง • เมืองเก่าจงเตี้ยน
 • วันที่ 3 วัดลามะซงจ้าหลิน ช่องแคบเสือกระโจน • เมืองลี่เจียง • สระมังกรดำ (เหยหลงถัน) • เมืองโบราณลี่เจียง
 • วันที่ 4 อุทยานมังกรหยก นั่งกระเช้าขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยก • โชว์ความประทับใจลี่เจี่ยง (โชว์จางอี้โหม่ว) • ทะลสาบไป๋สุยเหอ • อุทยานน้ำหยก • เมืองฉู่สง
 • วันที่ 5 เมืองฉู่สง เมืองคุนหมิง • ตำหนักทอง • สวนน้ำตกคุนหมิง • เมืองโบราณกวนตู้
 • วันที่ 6 สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย สนามบินดอนเมือง • กรุงเทพฯ

  เริ่มต้น 23,999 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #IB06-CHN-BT-KMG06_FD-65FD-KUNMING-JUN-23-24-PE230517

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @aajtour addline

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

Top