*บินตรง* ทัวร์ จีน + มองโกเลีย (China + Mongolia): ปักกิ่ง + มองโกเลียใน (ไม่เข้าร้านรัฐบาลจีน) 6 วัน บินกับ Thai Airways (TG) - ALL ABOUT JOURNEY

*บินตรง* ทัวร์ จีน + มองโกเลีย (China + Mongolia): ปักกิ่ง + มองโกเลียใน (ไม่เข้าร้านรัฐบาลจีน) 6 วัน บินกับ Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง

2566

 • มิ.ย.     24-29
 • ก.ค.     08-13 / 22-27

Highlight

 • ***ไม่เข้าร้านรัฐบาลจีน***
 • พักค้างคืนใน กระโจมมองโกล แบบทันสมัย (มีห้องน้ำในตัว)
 • ทานอาหารค่ำ พร้อมชมการแสดง ระบำเชิญสุรา และ การแสดงรอบกองไฟของชาวมองโกล
 • ชม วัด 5 เจดีย์ อู่ถ่าซื่อ สร้างในสมัยราชวงศ์ชิงปีที่ 10 เจดีย์สูง 16.5 เมตร บนยอดเจดีย์มีเจดีย์เล็ก 5 องค์ รอบเจดีย์มีการแกะสลักพระพุทธรูปมากถึง 1,560 องค์
 • เที่ยว ทุ่งหญ้าซีลามู่เหริน ที่กว้างใหญ่ไพศาลสุดขอบฟ้า ชมการแสดงโชว์มวยปล้ำ ขี่ม้า ยิงธนู กีฬาของชาวมองโกล
 • ชม สุสานเจงกีสข่าน มหาบุรุษนักรบ และ นักการเมืองแห่งภาคพื้นทะเลทรายของชนชาติมองโกล
 • เยือน เนินทรายเสี่ยงซาวาน ขี่อูฐท่องทะเลทราย
 • ชม ประเพณีการแต่งงานของเผ่าฮื่อเอ่อตอซือ ที่มีประวัติสืบทอดมากว่า 700 ปี
 • ชม พิพิธภัณฑ์มองโกเลีย สร้างในปี 1957 พื้นที่ 5,000 ตารางเมตร
 • ช้อปปิ้ง ร้านขายสินค้าพื้นเมืองของมองโกเลีย / ตลาดรัสเซีย

กำหนดการ

 • วันที่ 1     กรุงเทพฯ – ปักกิ่ง – นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่โฮฮอท
 • วันที่ 2     วัดห้าเจดีย์ – ทุ่งหญ้าซีลามู่เหริน  – ชมโชว์มวยปล้ำ – โชว์รอบกองไฟ
 • วันที่ 3     สุสานเจงกีสข่าน – เมืองตงเซิน
 • วันที่ 4     เมืองตงเซิ่น (Ordos City) – เนินทรายมหัศจรรย์เสี่ยงซานวาน (รวมกระเช้าไป-กลับ) – เล่นสไลด์ทรายที่เนินทรายเสี่ยงซาวาน (ไม่รวมค่าเครื่องเล่น) – โชว์ประเพณีการแต่งงานของชนเผ่าพื้นเมือง
 • วันที่ 5     โฮฮอท – พิพิธภัณฑ์มองโกเลีย – สุสานหวังเจาจวิน – ร้านขายสินค้าพื้นเมือง – ปักกิ่ง
 • วันที่ 6     ปักกิ่ง – วัดลามะ  – ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย  – กรุงเทพฯ

  57,900 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #IP09-CHN-Beijing+MNG-Jul2023-A230525

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @aajtour addline

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright All About journey © 2018. All rights reserved. Powered by WordPress
Top