ทัวร์ อียิปต์: Wonderful Egypt 8 วัน 6 คืน บินกับ Oman Air (WY) - ALL ABOUT JOURNEY

ทัวร์ อียิปต์: Wonderful Egypt 8 วัน 6 คืน บินกับ Oman Air (WY)

กำหนดการเดินทาง

2566

 • ต.ค.     08-15 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 หยุด ศ-อา 13-15 ต.ค.) / 22-29 (วันปิยมหาราช หยุด ส-จ 21-23 ต.ค.)

Highlight

 • บินภายในโปรแกรม 2 เที่ยวเพื่อประหยัดเวลา
 • พักค้างคืนบนเรือ 3 คืน
 • เที่ยว เมืองซัคคาร่า ชม ปีรามิดขั้นบันได สถานที่ฝังพระศพของ กษัตริย์ซอเซอร์ และ เป็นต้นแบบของปีรามิดในยุคต่อมา
 • เยือน เมืองกีซ่า เพื่อเข้าชม มหาปีรามิด หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก
 • ชม ศูนย์กลางการทำ “กระดาษปาปีรุส” กระดาษชนิดแรกของโลก
 • ชม โรงงานผลิตหัวน้ำหอม PERFUME FACTORY ซึ่งสืบทอดมาตั้งแต่สมัย พระนางคลีโอพัตรา
 • เข้าชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์ อันเลื่องชื่อของโลก สถานที่ที่รวมศิลปวัตถุโบราณมากมายที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง
 • ขึ้นชม ป้อมปราการ (Citadel) ถูกสร้างขึ้นโดย ผู้นำซาลาดินในปี ค.ศ.1176 และเสร็จในปี ค.ศ. 1182
 • ล่องเรือใบโบราณ เรือเฟลุคกะ( Felucca) ไปตามแม่น้ำไนล์
 • ชม มหาวิหารอาบูซิมเบล ประกอบด้วยวิหารใหญ่ของ ฟาโรห์รามเสสที่ 2 และ วิหารของ เนเฟอร์ตารี ซึ่งเป็นมเหสีที่รักของพระองค์
 • ชม เขื่อนยักษ์อัสวาน หรือ High Dam ที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1960
 • นั่งรถเทียมม้าไปชม วิหารเอ็ดฟู  วิหารอียิปต์โบราณที่ยังคงสภาพสมบูรณ์ที่สุด
 • ชม หุบผากษัตริย์ (Valley of the Kings) ที่ฝังพระศพของฟาโรห์ 63 พระองค์
 • ชม วิหารฮัคเชฟซุต (Temple of QueeHatshepsut) ที่ประดิษฐานพระศพของ ฟาโรห์หญิงฮัตเชพซุต ฟาโรห์หญิงองค์เดียวในประวัติศาสตร์อียิปต์
 • ชม มหาวิหารคาร์นัค (The Temple of Karnak) วิหารที่ใหญ่ที่สุดในโลก ตัววิหารหลังเดียวมีเนื้อที่ถึง 60 เอเคอร์  ซึ่งใหญ่พอที่จะนำโบสถ์ขนาดใหญ่ของยุโรปไปวางได้ถึง 10 หลัง
 • ช้อปปิ้ง ตลาดข่านเอลคาลีลี

กำหนดการ

 • วันที่ 1     สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินมัสกัต – สนามบินไคโร
 • วันที่ 2     เมืองหลวงเมมฟิส – ซักการา – หมู่บ้านชาวอียิปต์ – ปิรามิด – สฟริงซ์ กีซ่า
 • วันที่ 3     พิพิธภัณฑ์แห่งชาติอียิปต์ – ป้อมปราการชิทาเดล – สุเหร่าแห่งโมฮัมหมัดอาลี – ตลาดข่านเอลคาลีลี
 • วันที่ 4     นั่งเครื่องบินภายในไปอัสวาน – ล่องเรือใบโบราณเฟลุกะ
 • วันที่ 5     อบูซิมเบล – มหาวิหารอบูซิมเบล – อัสวาน – เขื่อนยักษ์อัสวาน – เสาหินโอเบลิสก์ – วิหารคอมออมโบ – ชมหุบผากษัตริย์ – เอ็ดฟู
 • วันที่ 6     วิหารเอ็ดฟู – ลุกซอร์ –อิสระพักผ่อนบนเรือ
 • วันที่ 7     ชม หุบผากษัตริย์ – ชม วิหารฮัคเชฟซุต – ชมอนุสาวรีย์แห่งเมมนอน – มหาวิหารคาร์นัค – วิหารลักซอร์ – ขึ้นเครื่องกลับไคโร – ไคโร
 • วันที่ 8     มัสกัต (โอมาน) – สนามบินสุวรรณภูมิ

  80,988 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #IP03-EGY-Wonderful-WDF8D6N-22Oct2023-A230527

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @aajtour addline

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright All About journey © 2018. All rights reserved. Powered by WordPress
Top