*บินตรง* ทัวร์จีน (China): มหัศจรรย์ จางเจียเจี้ย 5 วัน 4 คืน บินกับ Air Asia (FD) - ALL ABOUT JOURNEY

*บินตรง* ทัวร์จีน (China): มหัศจรรย์ จางเจียเจี้ย 5 วัน 4 คืน บินกับ Air Asia (FD)

กำหนดการเดินทาง

2566

 • มิ.ย. 01-05 (วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบรมราชินี หยุด ส-จ 03-05 มิ.ย.), 21-25
 • ก.ค. 05-09, 28-01 ส.ค. (วันพระบรมราชสมภพ ร.10 หยุด ศ-อา 28-30 ก.ค.)
 • ส.ค. 30-03 ก.ย.
 • ก.ย. 13-17
 • ต.ค. 11-15 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 หยุด ศ-อา 13-15 ต.ค.)

 

Highlight

 • มื้อพิเศษ!! สุกี้เห็ด / ปิ้งย่างเกาหลี
 • เยือนเขตอุทยานจางเจียเจี้ย เป็นเขตอนุรักษ์วนอุทยานแห่งชาติ ที่มีลักษณะพิเศษและมีทัศนียภาพที่งดงาม
 • นั่งกระเช้าขึ้นภูเขาเจ็ดดาว กลุ่มยอดเขาสูงตระหง่าน ทอดยาวข้ามแม่น้ำหลี่สุ่ยราวกับกำแพงกั้นในหมู่เขา
 • เยือนเขาเทียนเหมินซาน ซึ่งมีหน้าผาสูงชันที่มีช่องโพรงลักษณะคล้ายประตู ช่องหินเทียนเหมิน (ประตูสวรรค์) มีทัศนียภาพแปลกมหัศจรรย์และพบเห็นได้น้อยมากในโลกปัจจุบัน
 • เยือนแกรนด์แคนยอน อุทยานจางเจียเจี้ย ดินแดนแห่งหุบเขาอวตาร แหล่งท่องเที่ยวระดับ 5 A และมรดกโลกทางธรรมชาติของจีน
 • ข้ามสะพานแก้ว สะพานที่ทอดตัวผ่านหุบเขาลึกที่ยาวและสูงที่สุดในโลก เดินลัดเลาะบนทางเดินทางกระจกคริสตัลใสแจ๋ว “SKY WALK” ชมวิวยอดเขาและหน้าผาที่สวยงาม
 • ชม ลำธารแส้ม้าทอง (ลำธารจินเปียนซี) ที่ไหลวนไปตามช่องเขา และชะง่อนผาสูงชันเข้าไปกลางภูเขาวงกต
 • ขึ้นกระเช้าชม สวนจอมพลเฮ่อหลง ชมทัศนียภาพที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตามแต่ดินฟ้าอากาศที่แปรปรวน และเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาลอีกด้วย
 • เที่ยวชม เขตอนุรักษ์ธรรมชาติเทียนจื่อซาน ชมยอดเขาที่มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี และมีจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นยอดเขาน้อยใหญ่นับมากกว่าร้อยยอด
 • ชม ภูเขาฮัลเลลูย่าห์ ที่ทุกคนคุ้นตากันดีจากภาพยนตร์ชื่อดัง “อวตาร”
 • ชม พิพิธภัณฑ์ภาพวาดหินกรวดทราย (จวินเซิงฮวาเยี้ยน) ที่จัดแสดงผลงานของหลี่จวินเซิง ซึ่งเป็นผู้ที่ริเริ่มศิลปะแบบใหม่ ที่เรียกกันว่า จิตรกรรมภาพเม็ดทราย
 • ช้อปปิ้ง ศูนย์สมุนไพรจีน / ศูนย์สุขภาพแอนไอออน / โรงงานหยกจีน / ศูนย์วัฒนธรรมชา / ร้านผ้าไหม / ถนนหวงซิงลู่

 

กำหนดการ

 • วันที่ 1 สนามบินดอนเมือง สนามบินฉางซาหวงฮวา • เมืองฉางซา
 • วันที่ 2 เมืองฉางซา ภูเขาเจ็ดดาว (รวมกระเช้า) • แกรนด์แคนยอนเขาเจ็ดดาว • จางเจียเจี้ย
 • วันที่ 3 ร้านบัวหิมะ (บริการนวดฝ่าเท้า) ศูนย์สุขภาพแอนไอออน • เขาเทียนเหมินซาน (รวมกระเช้า) • ทางเดินกระจก • ถ้ำประตูสวรรค์
 • วันที่ 4 แกรนด์แคนยอนจางเจียเจี้ย สะพานแก้ว • โรงงานหยก • ลำธารแส้ม้าทอง • อุทยานจางเจียเจี้ย • เขตอนุรักษ์ธรรมชาติเทียนจื่อซาน • สวนจอมพลเฮ่อหลง • ภูเขาฮัลเลลูย่าห์ • สะพานอันดับหนึ่งใต้ฟ้า
 • วันที่ 5 เมืองจางเจียเจี้ย ศูนย์วัฒนธรรมชา • พิพิธภัณ์ภาพวาดหินกรวดทราย • ร้านผ้าไหม • เมืองฉางซา • ถนนหวงซิงลู่ • สนามบินฉางซาหวงฮวา • กรุงเทพฯ

  18,999 - 23,999 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #IB06-CHN-BT-CSX01_FD-11OCT2023-PE230530

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @aajtour addline

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright All About journey © 2018. All rights reserved. Powered by WordPress
Top