*บินตรง* ทัวร์ จีน (China): เส้นทางสายไหม (ไม่เข้าร้านรัฐบาลจีน) 8 วัน 7 คืน บินกับ Thai Airways (TG) - ALL ABOUT JOURNEY

*บินตรง* ทัวร์ จีน (China): เส้นทางสายไหม (ไม่เข้าร้านรัฐบาลจีน) 8 วัน 7 คืน บินกับ Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง

2566

 • ส.ค.     10-17 (วันแม่แห่งชาติ หยุด ส-จ 12-14 ส.ค.) / 22-29
 • ก.ย.     07-14 / 19-26
 • ต.ค.     07-14 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 หยุด ศ-อา 13-15 ต.ค.) / 19-26 / 24-31 (วันปิยมหาราช หยุด ส-จ 21-23 ต.ค.)

Highlight

 • ***ไม่เข้าร้านรัฐบาลจีน***
 • บินภายในโปรแกรม 2 เที่ยวเพื่อประหยัดเวลา
 • ชม วังแพะเขียว ชมแพะทองเหลืองที่ศักดิ์สิทธิ์สองตัวตั้งตระหง่านอยู่ตั้งแต่สมัยราชวงศ์เชง
 • ชม วัดต้าฝอซื่อ สร้างสมัยซีเซี้ย เป็นมหาวิหารประดิษฐานพระนอนที่ใหญ่ที่สุดของจีน ยาวประมาณ 34.5 เมตร
 • ชม ภูมิทัศน์จางเย่ฉีเหลียนซานตันเสียตี้เม่า หรือ  โขดภูหินทรายแดงหลากสี ครอบคลุมอาณาบริเวณกว้างขวางถึง 300 ตร.กม.
 • ชม จัตุรัสป้อมปราการด่านเจียยี่กวน ป้อมปราการที่ตั้งอยู่ที่ความสูง 1,800 เมตรจากระดับน้ำทะเลเริ่มสร้างในปี ค.ศ. 1372
 • ทดลองขี่อูฐขึ้น หมิงซาซาน หรือ เขาทรายขับเสียง
 • เข้าชม ถ้ำพระมอเกาคู ที่มีคูหาน้อยใหญ่ถึง 492 คูหา แต่มีเพียง 70 คูหาเท่านั้นที่เปิดให้เข้าชมได้
 • เยือน เมืองโบราณเกาฉางกู่เฉิง อายุกว่า 1,000 ปี เป็นซากเมืองโบราณที่เคยรุ่งเรืองในอดีตอารยธรรมโบราณ
 • สักการะ เชียนฝอต้ง หรือ ถ้ำพระพันองค์ มรดกโลกของจีนโบราณที่มีชื่อในวงการศิลปกรรมโลก
 • ชม คานเอ๋อจิ่ง ระบบชลประทานใต้ดินที่สำคัญของซินเกียง
 • ชม พิพิธภัณฑ์ซินเกียง มุ่งเน้นประวัติศาสตร์ซินเจียง ตั้งแต่ยุคก่อนราชวงศ์ฉิน (ก่อน 221 ปีก่อนคริสตศักราช) จนถึงยุคราชวงศ์ชิง (ปี 1644-1911)
 • เที่ยว ถนนโบราณจิ๋นหลี่ ตรอกที่อยู่ข้างศาลเจ้าสามก๊กอู่โหวฉือ ถนนสายนี้มีความเก่าแก่กว่า 2,000 ปี
 • ช้อปปิ้ง ตลาดพื้นเมืองต้าปาจาร์

กำหนดการ

 • วันที่ 1     สนามบินสุวรรณภูมิ – เมืองเฉินตู  ( TG 618  10.55 น. – 15.05 น.)
 • วันที่ 2     เมืองเฉินตู  – วังแพะเขียว – บินภายในสู่เมืองจางเย่
 • วันที่ 3     เมืองจางเย่  – วัดต้าฝอซื่อ – ภูมิทัศน์จางเย่ฉีเหลียนซานตันเสียตี้เม่า – เมืองเจียยี่กวน
 • วันที่ 4     เมืองเจียยี่กวน – จัตุรัสป้อมปราการ – ตุนหวง – หมิงซาซาน – ทะเลสาบพระจันทร์เสี้ยว
 • วันที่ 5     เมืองตุนหวง – ถ้ำพระมอเกาคู (สถานที่ไฮไลท์ของเส้นทาง)  – นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่ เมืองทูรูฟาน
 • วันที่ 6     ทูรูฟาน – เมืองอูรูมูฉี  – ถ้ำพระพุทธรูปพันองค์ – เมืองโบราณเกาฉางกู่เฉิง –ภูเขาเปล่วเพลิง – ต้าปาจาร์
 • วันที่ 7     สวนหงซาน – พิพิธภัณฑ์ซินเกียง – สนามบินอูรูมูฉี – นั่งเครื่องภายในสู่ เมืองเฉินตู
 • วันที่ 8     เมืองเฉินตู – ถนนโบราณจิ๋นหลี่ – สนามบินนครเฉินตู – กรุงเทพฯ

  75,000 - 78,000 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #IP09-CHN-SilkRoad-24Oct2023-A230531

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @aajtour addline

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright All About journey © 2018. All rights reserved. Powered by WordPress
Top