ทัวร์ อียิปต์ (Egypt): HORUS เทพแห่งท้องฟ้า 8 วัน 5 คืน บินกับ Emirates Airlines (EK) - ALL ABOUT JOURNEY

ทัวร์ อียิปต์ (Egypt): HORUS เทพแห่งท้องฟ้า 8 วัน 5 คืน บินกับ Emirates Airlines (EK)

กำหนดการเดินทาง

2566

 • ต.ค.     08-15 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 หยุด ศ-อา 13-15 ต.ค.) / 19-26 (วันปิยมหาราช หยุด ส-จ 21-23 ต.ค.)

Highlight

 • บินภายในโปรแกรม 2 เที่ยวเพื่อประหยัดเวลา
 • พักค้างคืนบนเรือล่องแม่น้ำไนล์ 3 คืน
 • เยือน เมืองกีซ่า เข้าชม มหาปีรามิด หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก
 • ชม ศูนย์กลางการทำ กระดาษปาปีรุส ซึ่งเป็นกระดาษชนิดแรกของโลก
 • ชม โรงงานผลิตหัวน้ำหอม PERFUME FACTORY ซึ่งสืบทอดมาตั้งแต่สมัย พระนางคลีโอพัตรา
 • เข้าชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์ อันเลื่องชื่อของโลก สถานที่ที่รวมศิลปวัตถุโบราณมากมายที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง
 • ชม  โลงศพทองคำแท้พร้อมหน้ากากทองคำของ ฟาโรห์ตุตันคาเมน
 • ขึ้นชม ป้อมปราการ (Citadel) ถูกสร้างขึ้นโดย ผู้นำซาลาดินในปี ค.ศ.1176 และเสร็จในปี ค.ศ. 1182
 • ชม เขื่อนยักษ์อัสวาน หรืออีกชื่อหนึ่งเรียกว่า High Dam ที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1960
 • ลงเรือใบโบราณ เฟลุคกะ( Felucca) ล่องไปตามแม่น้ำไนล์
 • ชม มหาวิหารอาบูซิมเบล ประกอบด้วยวิหารใหญ่ของ ฟาโรห์รามเสสที่ 2 และวิหารของ เนเฟอร์ตารี ซึ่งเป็นมเหสีที่รักของพระองค์
 • เข้าชม วิหารคอมออมโบ (Kom Ombo) ชมภาพแกะสลัก พระนางคลีโอพัตรา
 • ชม หุบผากษัตริย์ (Valley of the Kings) สถานที่ฝังพระศพของฟาโรห์ 63 พระองค์
 • ชม วิหารฮัคเชฟซุต (Temple of QueeHatshepsut) อายุกว่า 3,500 ปีมาแล้ว เป็นที่ประดิษฐานพระศพของ ฟาโรห์หญิงฮัตเชพซุต ฟาโรห์หญิงองค์เดียวในประวัติศาสตร์อียิปต์
 • ชม มหาวิหารคาร์นัค (The Temple of Karnak) วิหารที่ใหญ่ที่สุดในโลก ตัววิหารหลังเดียวมีเนื้อที่ถึง 60 เอเคอร์  ซึ่งใหญ่พอที่จะนำโบสถ์ขนาดใหญ่ของยุโรปไปวางได้ถึง 10 หลัง
 • ช้อปปิ้ง ตลาดข่านเอลคาลีลี / ตลาดลักซอร์

กำหนดการ

 • วันที่ 1     สนามบินสุวรรณภูมิ
 • วันที่ 2     สนามบินดูไบ – สนามบินไคโร – พีระมิด – สฟริงซ์ – กีซ่า
 • วันที่ 3     ไคโร – พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์ – ชิตาเดล และ สุสานมูฮัมหมัดอาลี – ตลาดข่านเอลคาลิ
 • วันที่ 4     อัสวาน – เขื่อนยักษ์อัสวาน – เสาหินโอเบลิสก์ – วิหารฟิเล – ล่องเรือใบโบราณเรือเฟลุคกะ – สวนพฤกษศาสตร์
 • วันที่ 5     ชม มหาวิหารอาบูซิมเบล – อาบูซิมเบลเทมเพล – อัสวาน
 • วันที่ 6     คอมออมโบ เทมเพล – เอ็ดฟู – เอ็ดฟูเทมเพล – ลุกซอร์ – พักผ่อนตามอัธยาศํยบนเรือ
 • วันที่ 7     ชม หุบผากษัตริย์ – ชม วิหารฮัคเชฟซุต – ชมอนุสาวรีย์แห่งเมมนอน – มหาวิหารคาร์นัค – วิหารลักซอร์ – ช้อปปิ้งตลาดลุกซอร์ – สนามบินไคโร
 • วันที่ 8     สนามบินดูไบ – สนามบินสุวรรณภูมิ

  79,988 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #IP03-EGY-Horus-19Oct2023-A230605

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @aajtour addline

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright All About journey © 2018. All rights reserved. Powered by WordPress
Top