ปีใหม่ สงกรานต์ ทัวร์ อียิปต์ (Egypt): HORUS เทพแห่งท้องฟ้า 8 วัน 5 คืน บินกับ Emirates Airlines (EK) - ALL ABOUT JOURNEY

ปีใหม่ สงกรานต์ ทัวร์ อียิปต์ (Egypt): HORUS เทพแห่งท้องฟ้า 8 วัน 5 คืน บินกับ Emirates Airlines (EK)

กำหนดการเดินทาง

2566

 • ธ.ค.  06-13 (วันรัฐธรรมนูญ หยุด ส-จ 09-11 ธ.ค.) / 28-04 ม.ค.67 (วันปีใหม่ หยุด ส. 30 ธ.ค.-อ. 02 ม.ค. 67)

2567

 • ก.พ.  10-17 / 23 ก.พ.-01 มี.ค. (วันมาฆบูชา หยุด ส-จ 24-26 ก.พ.)
 • มี.ค.   08-15 / 22-29
 • เม.ย.  06-13 (วันจักรี หยุด ส-อา 06-07 เม.ย.) / 09-16 / 10-17 / 12-19 (วันสงกรานต์ หยุด ส-อ 13-16 เม.ย.)
  / 26-03 พ.ค.(วันแรงงานแห่งชาติ หยุด พ 01 พ.ค.)

Highlight

 • บินภายในโปรแกรม 2 เที่ยวเพื่อประหยัดเวลา
 • พักค้างคืนบนเรือล่องแม่น้ำไนล์ 3 คืน
 • เยือน เมืองกีซ่า เข้าชม มหาปีรามิด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
 • ชม ศูนย์กลางการทำ กระดาษปาปีรุส ซึ่งเป็นกระดาษชนิดแรกของโลก
 • ชม โรงงานผลิตหัวน้ำหอม PERFUME FACTORY ซึ่งสืบทอดมาตั้งแต่สมัย พระนางคลีโอพัตรา
 • เข้าชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์ อันเลื่องชื่อของโลก สถานที่ที่รวมศิลปวัตถุโบราณมากมายที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง
 • ชม  โลงศพทองคำแท้พร้อมหน้ากากทองคำของ ฟาโรห์ตุตันคาเมน
 • ขึ้นชม ป้อมปราการ (Citadel) ถูกสร้างขึ้นโดย ผู้นำซาลาดินในปี ค.ศ.1176 และเสร็จในปี ค.ศ. 1182
 • ชม เขื่อนยักษ์อัสวาน หรืออีกชื่อหนึ่งเรียกว่า High Dam ที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1960
 • ลงเรือใบโบราณ เฟลุคกะ( Felucca) ล่องไปตามแม่น้ำไนล์
 • ชม มหาวิหารอาบูซิมเบล ประกอบด้วยวิหารใหญ่ของ ฟาโรห์รามเสสที่ 2 และวิหารของ เนเฟอร์ตารี ซึ่งเป็นมเหสีที่รักของพระองค์
 • เข้าชม วิหารคอมออมโบ (Kom Ombo) ชมภาพแกะสลัก พระนางคลีโอพัตรา
 • ชม หุบผากษัตริย์ (Valley of the Kings) สถานที่ฝังพระศพของฟาโรห์ 63 พระองค์
 • ชม วิหารฮัคเชฟซุต (Temple of QueeHatshepsut) อายุกว่า 3,500 ปีมาแล้ว เป็นที่ประดิษฐานพระศพของ ฟาโรห์หญิงฮัตเชพซุต ฟาโรห์หญิงองค์เดียวในประวัติศาสตร์อียิปต์
 • ชม มหาวิหารคาร์นัค (The Temple of Karnak) วิหารที่ใหญ่ที่สุดในโลก ตัววิหารหลังเดียวมีเนื้อที่ถึง 60 เอเคอร์  ซึ่งใหญ่พอที่จะนำโบสถ์ขนาดใหญ่ของยุโรปไปวางได้ถึง 10 หลัง
 • ชม วิหารลักซอร์ (The Temple of Luxor) ซึ่งสร้างถวายแก่เทพอมอน-รา กษัตริย์แห่งเทพ
 • ช้อปปิ้ง ตลาดข่านเอลคาลีลี

กำหนดการ

 • วันที่ 1     สนามบินสุวรรณภูมิ
 • วันที่ 2     สนามบินดูไบ – สนามบินไคโร – พีระมิด – สฟริงซ์ – กีซ่า
 • วันที่ 3     ไคโร – พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์ – ชิตาเดล และ สุสานมูฮัมหมัดอาลี – ตลาดข่านเอลคาลิ
 • วันที่ 4    นั่งเครื่องบินสายการบินภายในไปอัสวาน -เขื่อนยักษ์อัสวาน-เสาหินโอเบลิสก์-วิหารฟิเล – ล่องเรือใบโบราณ เรือเฟลุคกะ-สวนพฤกษศาสตร์
 • วันที่ 5     ชม มหาวิหารอาบูซิมเบล – อาบูซิมเบลเทมเพล – อัสวาน
 • วันที่ 6     คอมออมโบ เทมเพล – เอ็ดฟู – เอ็ดฟูเทมเพล – ลุกซอร์ – พักผ่อนตามอัธยาศํยบนเรือ
 • วันที่ 7     ชม หุบผากษัตริย์ – ชม วิหารฮัคเชฟซุต – ชมอนุสาวรีย์แห่งเมมนอน – มหาวิหารคาร์นัค – วิหารลักซอร์ – สนามบินไคโร
 • วันที่ 8     สนามบินดูไบ – สนามบินสุวรรณภูมิ

  79,988-97,988 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #IP03-EGY-EGT-HORUS-8D5N-EK-26Apr2024-PH230930

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @aajtour addline

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

Top