*บินตรง* ทัวร์ จีน (China): เฉินตู เต้าเฉิง ย่าติง 8 วัน 7 คืน บินกับ Thai Airways (TG) - ALL ABOUT JOURNEY

*บินตรง* ทัวร์ จีน (China): เฉินตู เต้าเฉิง ย่าติง 8 วัน 7 คืน บินกับ Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง

2566

 • ส.ค.     17-24 / 22-29
 • ก.ย.     07-14 / 19-26
 • ต.ค.     12-19 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 หยุด ศ-อา 13-15 ต.ค.) / 24-30

Highlight

 • เข้าชม ซวงเฉียวโกว หรือ หุบเขาสะพานคู่ มีพื้นที่รวม 216 ตารางกิโลเมตร
 • ชม หมู่บ้านชาวทิเบต หมู่บ้านเจียจูจังไช่ สร้างขึ้นจากไม้และหิน
 • เยือน อุทยานย่าติง ชมธรรมชาติอันแสนงดงามไร้ที่ติของภูเขาพระจันทร์สีน้ำเงินต้นกำเนิดแชงกรีล่าที่แท้จริงที่หาได้ยากยิ่ง
 • ชมหุบเขาหิมะ 3 พระโพธิสัตว์ที่ชาวทิเบตนับถืออย่างสูง ได้รับสมญานามว่า “THE LAST SHANGRI-LA”
 • ชม วัดชงกู่ วัดทิเบตเก่าแก่ขนาดเล็ก สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์หยวน อายุประมาณ 700 ปี ตั้งอยู่บนความสูง 3,880
 • ชมความอัศจรรย์ที่ ทุ่งหญ้าถ่ากง ได้รับการขนานนามว่า ทุ่งหญ้าสวรรค์สร้าง
 • ชม สะพานแขวนเก่าแก่ที่สุดของจีน สะพานหลูติ้งเฉียว สร้างเมือปี 1705
 • ช้อปปิ้ง ถนนคนเดินจินหลี

กำหนดการ

 • วันที่ 1     กรุงเทพฯ – เมืองเฉินตู – เมืองตูเจียงเอี้ยน
 • วันที่ 2     เมืองตูเจียงเอี้ยน – อุทยานภูเขาสี่ดรุณี – ซวงเฉียวโกว
 • วันที่ 3     อุทยานภูเขาสี่ดรุณี – หมู่บ้านชาวทิเบต หอเตียวโหลว – เมืองซินตูเฉียว – เมืองหย่าเจียง
 • วันที่ 4     เมืองหย่าเจียง – เมืองหลี่ถัง – เมืองย่าติง
 • วันที่ 5     เมืองย่าติง – อุทยานย่าติง (เต็มวัน) – วัดชงกู่ – ทุ่งหญ้าลั่วหรง – ทะเลสาบน้ำนม
 • วันที่ 6     เมืองย่าติง – ทุ่งหญ้าถ่ากง – วัดถ่ากง – เมืองหย่าเจียง – เมืองซินตูฉียว
 • วันที่ 7     เมืองซินตูฉียว – สะพานหลูติ้งเฉียว – คังติ้ง – เมืองเฉินตู
 • วันที่ 8     เมืองเฉินตู – ถนนคนเดินจินหลี – กรุงเทพฯ

  56,900 - 59,900 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #IP09-CHN-Chengdu-24Oct2023-A230607

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @aajtour addline

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright All About journey © 2018. All rights reserved. Powered by WordPress
Top