*บินตรง*ทัวร์ญี่ปุ่น (Japan) : Osaka Kyoto Kamikochi Tokyo 7 วัน 5 คืน บินกับ Thai Airways (TG) - ALL ABOUT JOURNEY

*บินตรง*ทัวร์ญี่ปุ่น (Japan) : Osaka Kyoto Kamikochi Tokyo 7 วัน 5 คืน บินกับ Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง

2566

 • ต.ค.  05-11 / 10-16 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 หยุด ศ-อา 13-15 ต.ค.) / 23-29 (วันปิยมหาราช หยุด ส-จ 21-23 ต.ค.)

Highlight

 • พักโรงแรมใกล้แหล่งช้อปปิ้งในโตเกียว 2 คืน
 • เลือกซื้อ Option โตเกียว ดิสนีย์แลนด์ /ธีมพาร์กมูมิน
 • เมนูขาปูยักษ์สไตล์ญี่ปุ่น พร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด
 • ขึ้นชมความงามแบบใกล้ชิดยังบริเวณ “ชั้น 5” ของภูเขาไฟฟูจิ
 • เยือนศาลเจ้าฟุชิมิ อินาริ (Fujimi-inari) มีชื่อเสียงโด่งดังจาก ประตูโทริอิ (Torii Gate) หรือเสาประตูสีแดงที่เรียงตัวกันข้างหลังศาลเจ้าจำนวนหลายหมื่นต้นจนเป็นทางเดินได้ทั่วทั้งภูเขาอินาริ (Mt. Inari)
 • ชมร้านมีด Hamono-ya Sansu เป็นร้านเครื่องมีดต้นตำหรับของเมืองเซกิ ชมสุดยอดการแสดงดาบของวิชาอิไอกิริ ได้แบบใกล้ ๆ ด้วยการใช้ดาบซามูไรฟันฉับเดียวต้นไผ่ขาดเป็น 2 ท่อน
 • เยือนหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ยังคงอนุรักษ์บ้านสไตล์ญี่ปุ่นขนานแท้ดั้งเดิม
 • เยือนคามิโคจิสวรรค์บนดิน แห่งเทือกเขาแอลป์ เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ที่สวยงาม ธรรมชาติ เทือกเขา สายน้ำ แหล่งชมธรรมชาติยามใบไม้เปลี่ยนสีที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น
 • ชมไร่วาซาบิไดโอะ แหล่งผลิตวาซาบิอันดับ 1 ของญี่ปุ่น ซึ่งล้อมรอบด้วยเทือกเขาแอลป์
 • ชมปราสาทมัตสึโมโตะ(ด้านนอก) มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ปราสาทอีกา สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1590 โดย อิชิคาว่า คาสุมาซะ เพื่อใช้เป็นที่พักของบรรดาเจ้าเมืองในอดีต เป็นปราสาทที่มีความสวยงามติด 1 ใน 10 ของประเทศญี่ปุ่น
 • หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮักไค (Oshino Hakkai Village) จุดท่องเที่ยวที่สร้างเป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ ที่มีฉากหลังเป็นภูเขาไฟฟูจิ ประกอบด้วยบ่อน้ำ 8 บ่อในโอชิโนะ
 • ชมวัดอาซากุสะ หรือ วัดเซนโซจิ (Sensoji Temple) เป็นวัดที่ว่ากันว่าเก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียว
 • ผ่อนคลายกับการแช่น้ำจากแร่ธรรมชาติสไตล์ญี่ปุ่น
 • ช้อปปิ้งชินจูกุ / MITSUI OUTLET JAZZ DREAM NAGASHIMA / ห้างอิออนมอลล์ (AEON Shopping Mall)

กำหนดการ

 • วันที่ 1    กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – โอซาก้า (สนามบินคันไซ) (TG622 23.59-07.30)
 • วันที่ 2  โอซาก้า (สนามบินคันไซ) – เกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – เมืองนาโกย่า – ช้อปปิ้ง MITSUI OUTLET JAZZ DREAM
 • วันที่ 3    ร้านมีด Hamono-Ya Sansu – หมู่บ้านซิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า จินยะ – LITTLE KYOTO ซันมาซิ ซูจิ
 • วันที่ 4  เมืองนากาโน่ – คามิโคจิ – สะพานคัปปาบาชิ – ไร่วาซาบิไดโอะ –  ปราสาทมัตสสึโมโตะ (ด้านนอก) – แช่น้ำแร่ธรรมชาติ – บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
 • วันที่ 5    ภูเขาไฟฟูชิ (ชั้น 5) – กิจกรรมชงชา – หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮักไก – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ
 • วันที่ 6    อิสระช้อปปิ้งในโตเกียว หรือ เลือกซื้อทัวร์ ธีมพาร์กมูมิน ตัวการ์ตูนสุดน่ารักสไตล์นอร์ดิก ที่จังหวัดไซตามะ หรือเลือกซื้อทัวร์โตเกียวดิสนี่ย์แลนด์ (เดินทางโดยรถไฟ)
 • วันที่ 7  วัดอาซากุสะ – อิออน มอลล์ – โตเกียว (สนามบินนาริตะ) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (TG677 17.20-21.55)

  63,900-66,900 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #IG04-JPN-GO2KIX-TG031-23Oct2023-PH230609

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @aajtour addline

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright All About journey © 2018. All rights reserved. Powered by WordPress
Top