*บินตรง* ปีใหม่ ทัวร์ อุซเบกิสถาน (Uzbekistan) คีว่า 8 วัน 6 คืน บินกับ Uzbekistan Airways (HY) - ALL ABOUT JOURNEY

*บินตรง* ปีใหม่ ทัวร์ อุซเบกิสถาน (Uzbekistan) คีว่า 8 วัน 6 คืน บินกับ Uzbekistan Airways (HY)

กำหนดการเดินทาง

2566

 • ต.ค.     20-27 (วันปิยมหาราช หยุด ส-จ 21-23 ต.ค.)
 • พ.ย.     17-24
 • ธ.ค.     01-08 (วันพ่อแห่งชาติ หยุด อ 05 ธ.ค.) / 26-02 ม.ค.67 / 29-05 ม.ค.67 (วันปีใหม่ หยุด ส. 30 ธ.ค.-อ. 02 ม.ค. 67)

2567

 • ม.ค.    26-02 ก.พ.
 • ก.พ.    23-01 มี.ค. (วันมาฆบูชา หยุด ส-จ 24-26 ก.พ.)
 • มี.ค.    22-29

Highlight

 • บินภายในโปรแกรม 1 เที่ยวเพื่อประหยัดเวลา
 • อาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พร้อมกับชมการแสดงของชนพื้นบ้าน
 • ชม จัตุรัสอิสรภาพ (Independence Square) สร้างเพื่อแสดงให้เห็นถึงความเป็นมาของอุซเบกิสถาน
 • ชม โรงเรียนสอนศาสนาคูเคลดาสห์ (Kukeldash Madrassah) สิ่งก่อสร้างที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในยุคศตวรรษที่ 16
 • ชม สุเหร่าจูมา (Juma Mosque) หรือมีอีกชื่อหนึ่งว่า สุเหร่าของซาร์ (Tsar’s Mosque) สุเหร่าแห่งนี้ได้ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1451
 • ชม สถานีรถไฟใต้ดิน (The Tashkent Metro) เป็นสิ่งก่อสร้างที่มีชื่อเสียง พร้อมด้วยสถาปัตยกรรมที่ทันสมัยตามรูปแบบที่สมบูรณ์
 • ชม มืองคีว่า (Khiva) ซึ่งได้รับการกล่าวขวัญว่าเป็นเมืองที่มีโดมนับพันโดม (The City of a Thousand Domes)
 • ชม ป้อมคุนยาอาร์ค (Kunya Ark Fortress) เป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งและยังมี โรงเรียนสอนศาสนาของมูฮัมหมัด อามินข่าน (Muhammad Aminkhan Madrassah) ที่มีหอคอยหลายแห่งและสวยงาม
 • ชม พระราชวังทัช คอบลี (Tash Khovli /Stone Yard Palace) เป็นพระราชวัง ฤดูร้อน ที่มีรูปแบบในการก่อสร้างอย่างสวยงาม
 • ชมที่ ฝังพระศพของอีสมาอิล ซามานิดส์ (Ismail Samanids Mausoleum) สร้างในปี ค.ศ. 892 และสำเร็จในปี ค.ศ. 943 ได้รับการยกย่องว่าเป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงาม
 • ชม ราบาติ มาลิค สถานที่ที่มีความพิเศษในด้านประวัติศาสตร์ของสถาปัตยกรรมเปอร์เซียโบราณ มีพื้นที่กว้างใหญ่ประมาณ 8,277 ตร.เมตร
 • เยือน เมืองซามาร์คานด์ (Samarkand) ได้รับสมญานามว่า เมืองแห่งโดมสีฟ้า (The City of Blue Domes) ในประวัติศาสตร์ ถ้านับย้อนหลังไปหลายร้อยปี และยังได้ชื่อว่าเป็นต้นกำเนิดแห่งนิยาย 1001 อาหรับราตรี (1001 Arabian Nights) และได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกใน ปีค.ศ. 2001
 • เยี่ยมชม Eternal City สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ บนพื้นที่ 11 เฮกตาร์ เป็นเมืองโบราณจำลองที่ได้สร้างขึ้นจากประวัติศาสตร์และประเพณีของดินแดนอุซเบกิสถานอย่างถูกต้อง
 • ชม  สุเหร่าบิบิ คะนุม (Bibi Khanum Mosque) สุเหร่าที่ใหญ่ที่สุดในโลกอิสลาม เพื่อแสดงให้เห็นถึงพลังอำนาจที่สามารถปกครองดินแดนได้มากกว่าใครในประวัติศาสตร์ ถูกสร้างเมื่อปี ค.ศ.1399
 • ชม หอดูดาวอูลุก เบค (Ulug Beg Observatory) เป็นสถานที่เก็บอุปกรณ์ที่ใช้ดูดาว สร้างโดย ข่านอูลุข เบค ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความอัจฉริยะทางดาราศาสตร์ของท่าน ถูกสร้างในปี ค.ศ. 1428-1429
 • ช้อปปิ้ง ทากิ (Taqi Trading Domes) / ตลาดกลาง (Central Market/Siyab Bazaar) / ตลาดคอร์ซู (Chorsu Bazaar)

กำหนดการ

 • วันที่ 1    กรุงเทพฯ – ทาซเค้นท์
 • วันที่ 2    ทาซเค้นท์ – อูร์เก้นซ์ – คีว่า
 • วันที่ 3    คีว่า – บูคาร่า
 • วันที่ 4    บูคาร่า – กิซห์ดูวาน – ซามาร์คานด์
 • วันที่ 5    บูคาร่า – กิซห์ดูวาน – ซามาร์คานด์
 • วันที่ 6    ซามาร์คานด์
 • วันที่ 7    ซามาร์คานด์-ทาชเค้นท์-กรุงเทพฯ
 • วันที่ 8    กรุงเทพฯ

  79,900 - 83,900 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #IG09-UZB-GTT22-22Mar2024-PH230918

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @aajtour addline

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

Top