ทัวร์อียิปต์ (Egypt) : ไคโร กีซา อเล็กซานเดรีย 6 วัน 3 คืน บินกับ Gulf Air (GF) - ALL ABOUT JOURNEY

ทัวร์อียิปต์ (Egypt) : ไคโร กีซา อเล็กซานเดรีย 6 วัน 3 คืน บินกับ Gulf Air (GF)

กำหนดการเดินทาง

2566

 • ก.ย.  22-27
 • ต.ค.  27 – 01 พ.ย.

Highlight

 • เข้าชม โบสถ์แขวน (THE HANGING CHURCH) ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเก่าไคโรสร้างขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 2 เป็นโบถส์นิกายคอปติกออร์โธดอกซ์ที่เก่าแก่ที่สุดในอียิปต์
 • เข้าชม โบสถ์เซนต์เซอร์เจียส (ABU SERGA) เป็นโบสถ์ที่เก่าแก่ที่สุดในกำแพงเสาหิน ตั้งแต่ศตวรรษที่ 3-4 กล่าวกันว่ายังเป็นที่หลบภัย ของครอบครัวพระเยซูคริสต์จากเยรูซาเล็ม ไดเเดินทางหลบหนีมาซ่อนภัย ในประเทศอียิปต์เป็นเวลา 4 ปี
 • ชม พีระมิดขั้นบันไดกษัตริย์ซอเซอร์ (Step Pyramid of Djoser) อันเป็นพีระมิดแห่งแรกของอียิปต์ ใช้เป็นสถานที่ฝังพระศพของกษัตริย์ซอเซอร์ และเป็นต้นแบบของพีระมิดในยุคต่อๆ มา
 • ชม มหาพีระมิดแห่งกีซา (The Great Pyramid of Giza) ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
 • ชม ศูนย์กลางการทำกระดาษปาปีรุส (Papyrus) ซึ่งเป็นกระดาษชนิดแรกของโลก
 • ชม โรงงานผลิตหัวน้ำหอม ซึ่งกล่าวกันว่าการทำน้ำหอมนี้มีสืบทอดมาตั้งแต่สมัยพระนางคลีโอพัตรา และที่นี้ยังเป็นศูนย์กลางแหล่งผลิตหัวน้ำหอมขนาดใหญ่ ให้กับน้ำหอมแบรนด์เนมดังๆ หลายแบรนด์อีกด้วย
 • ชม หลุมฝังศพใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย (Catacombs) เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์แห่งโลกยุคกลาง
 • ถ่ายรูปกับ เสาปอมเปย์ (Pompey’s Pillar) สิ่งสำคัญโบราณในสมัยโรมันปกครองอียิปต์ที่แสดงถึงการฉลองชัยชนะของชาวโรมัน
 • ถ่ายรูปกับ ป้อมปราการซิทาเดล (Citadel) ป้อมปราการโบราณที่ยังมีความสวยงาม ในอดีตใช้เป็นที่ตั้งของ ประภาคารฟารอส ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ
 • เข้าชม ห้องสมุดแห่งอเล็กซานเดรีย (Library of Alexandria) สถานที่รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของอียิปต์
 • ชม พิพิธภัณฑ์อารยธรรมอียิปต์แห่งชาติ (National Museum of Egyptian Civilization : NMEC)
 • เข้าชม ห้องมัมมี่ (The Mummies Room) ห้องโถงของมัมมี่พระศพฟาโรห์และพระราชินีแห่งอียิปต์
 • ไปช้อปปิ้งสิ้นค้าพื้นเมืองที่ ตลาดข่าน เอล คาลิลี่ (KHAN EL KHALILI)

กำหนดการ

 • วันที่ 1     สนามบินสุวรรณภูมิ
 • วันที่ 2     สนามบินบาห์เรน – สนามบินไคโร – สุเหร่าแห่งโมฮัมหมัดอาลี – โบถส์แขวน – โบสถ์เซนต์เซอร์เจียส
 • วันที่ 3    เมืองกีซา – เมืองเมมฟิส – เมืองโบราณซัคคารา – พีระมิดขั้นบันไดกษัตริย์ซอเซอร์ – มหาพีระมิดแห่งกีซา – มหาสฟิงซ์ – ศูนย์กลางการทำกระดาษปาปีรุส – โรงงานผลิตหัวน้ำหอม
 • วันที่ 4    เมืองอเล็กซานเดรีย – หลุมฝังศพใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย –เสาปอมเปย์ – ป้อมปราการซิทาเดล – ห้องสมุดแห่งอเล็กซานเดรีย – กรุงไคโร – ร้านผ้าฝ้าย – ตลาดข่านเอลคาลิลิ
 • วันที่ 5    พิพิธภัณฑ์แห่งชาติอารยธรรมอียิปต์ – ห้องมัมมี่ – สนามบินไคโร – สนามบินบาห์เรน
 • วันที่ 6    สนามบินสุวรรณภูมิ

  39,990-40,990 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #IZ02-EGY-ZGCAI-2304GF-27Oct2023-PH230612

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @aajtour addline

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright All About journey © 2018. All rights reserved. Powered by WordPress
Top